Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea

Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea

După o tradiție locală statornicită în ultimii ani în Eparhia Oradiei, Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii școlilor teologice, se bucură de mai multe zile de prăznuire.

Astfel, în însăși ziua prăznuirii lor, 30 ianuarie, o zi cu semnificații speciale pentru teologia ortodoxă academică din întreaga lume, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în mijlocul profesorilor și al elevilor de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Diacon Nicolae Firu al elevilor liceului.

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi a prilejuit şi un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, în această zi împlinindu-se douăzeci de ani de la alegerea sa în treapta arhieriei, 30 ianuarie 1999, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat cu multă bucurie de elevii Liceului Ortodox, îmbrăcați în frumoase straie populare, amintind de tradițiile satului românesc, omagiat anul acesta în cuprinsul Patriarhiei Române.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie, după citirea pericopei  evanghelice rânduite, elevul Cătălin Balint din clasa a XII-a a rostit un cuvânt ocazional despre cei Trei Sfinți Ierarhi, mari învăţători şi luminători ai lumii, în care a subliniat principalele împliniri din viața și activitatea acestora, adevărate modele vii, demne de urmat, atât pentru slujitorii Bisericii, cât și pentru dreptmăritorii creștini.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat cuvinte de binecuvântare și de felicitare la adresa corpului didactic și al elevilor, precum și alese sfaturi și îndemnuri părintești:

„Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, înființat în urmă cu aproape doisprezece ani, care a pornit la drum cu 27 de elevi, ajuns astăzi la 722 de elevi, de la grădiniță până la clasa a douăsprezecea, cu un corp profesoral însuflețit și inimos, dedicat și jertfelnic, evlavios și bine pregătit, reprezintă o speranță pentru Biserica Ortodoxă din această parte de țară, pentru Episcopia noastră.”

„Trăim într-o lume care se află într-o permanentă schimbare, însă credința nu se schimbă, ea este mereu aceeași. Domnul nostru Iisus Hristos este Același, ieri și azi și mâine și în vecii vecilor, astfel că și credința, în conținutul ei, este neschimbată. Însă formele prin care noi Îl propovăduim pe Dumnezeu, metodele misionare ale Bisericii se schimbă datorită condițiilor în care trăim și, de aceea, este nevoie ca să fiți cu foarte multă înțelepciune și răbdare și să vă înarmați cu toate armele misionare moderne, pentru ca mesajul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos să fie transmis eficient oamenilor de astăzi.”

„Este nevoie în lumea de astăzi de prezența Bisericii, în mod concret, prin oamenii Bisericii, pentru a aduce balsamul duhovnicesc de care lumea are nevoie. Aceasta deoarece în zilele noastre, în lumea întreagă s-a înmulțit foarte mult răutatea și ura. Mesajul de ură care se transmite este foarte periculos și este răspândit prin foarte multe mijloace, în toate segmentele societății.”

„Biserica vine întotdeauna cu mesajul de iubire, de pace, de iertare, de echilibru, de binecuvântare, pentru că, dacă ura aceasta este lăsată liberă, dezlănțuită, duce la distrugerea umanității. Pentru ca aceasta să nu se întâmple, pământul are mare nevoie de prezența iubitoare a Domnului Hristos, Care este prezent în Biserica Sa prin Sfânta Euharistie, prin comuniunea euharistică a credincioșilor.”

„Lumea are mare nevoie această comuniune, de oamenii Bisericii, de cler și credincioși în împreună-rugăciune, de voi, de frățiile voastre care ați venit să vă pregătiți la acest liceu, pentru a deveni slujitori și iubitori ai Bisericii. Să vă întăriți în dragostea Mântuitorului Iisus Hristos și să nu luați în seamă toate mesajele de ură, venite din partea lumii răutății și a părintelui urii, ca să nu vă distrugă sufletele.”

„Câtă vreme vom rămâne ancorați în credință și vom merge la Biserică cu regularitate, ne vom împărtăși cu Preacuratele Taine ale lui Hristos și vom participa la viața Bisericii, și, în cazul frățiilor voastre, veți studia cu mult sârg și abnegație, cu atât mai mari bucurii veți avea, iar țara noastră va fi ferită de mari ispite și încercări.”

„Să conștientizăm tot mai mult că facem parte dintr-o familie specială, a Bisericii, și că nu suntem singuri, ci, în toate eforturile noastre de zi cu zi, Îl avem pe Dumnezeu împreună cu noi, inspirându-ne și ajutându-ne să rezistăm tuturor influențelor negative din societate. Așa au făcut și Sfinții Trei Ierarhi, la timpul lor, deși au suferit și ei prigoniri, fiind neînțeleși de unii semeni ai lor. Căutați cumințenia și bunătatea ascunse în Biserică, din pilda vieții Sfinților și în mod special din viața Sfinților Trei Ierarhi care sunt prăznuiți astăzi.”

Preacucernicul Părinte Protoiereu Prof. Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei și directorul Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru purtarea de grijă constantă față de această școală confesională, pe care Preasfinția Sa a înființat-o în urmă cu doisprezece ani, când, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a venit să păstorească în ținutul românesc al Crișanei, în Bihorul străbun, după ce, timp de opt ani, a păstorit comunitatea românilor ortodocși din Ungaria.

De altfel, anul acesta, în ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, se împlinesc douăzeci de ani de când Colegiul Electoral Bisericesc întrunit la Jula, în Ungaria, l-a ales pe tânărul și eruditul ieromonah, absolvent de studii universitare de medicină și de teologie ortodoxă, Sofronie Drincec, ca cel dintâi Episcop eparhiot al românilor ortodocși din Ungaria, pentru ca, în ziua de 21 februarie 1999, să primească cerescul dar al arhieriei în Catedrala cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Jula, împlinind printre oameni lucrarea tainică a Marelui Arhiereu, Iisus Hristos.

Prăznuirea liturgică a Sfinților Trei Ierarhi a fost urmată, a doua zi, joi, 31 ianuarie a.c, de sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice și a elevilor Liceului Ortodox, care au prezentat mai multe referate având ca temă Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.

De asemenea, sub protia Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie, corpul profesoral de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, împreună cu cel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, alături de elevi și studenți, va participa la Sfânta Liturghie, sâmbătă, 2 februarie 2019, de praznicul Întâmpinării Domnului, la biserica de enorie din Oradea ce îi are ca ocrotitori pe aceiași Mari Dascăli ai creștinătății, Sfinții Trei Ierarhi, încheind, astfel, seria manifestărilor dedicate ocrotitorilor duhovnicești ai învățământului teologic.