Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei la ceas aniversar

Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei la ceas aniversar

Ziua de Duminică, 3 noiembrie 2013, a fost o zi de aleasă sărbătoare pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, deoarece Întâistătătorul Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie, şi-a aniversat ziua de naştere, anul acesta împlinind 46 de ani.

Cu prilejul acestui fericit ceas aniversar, Chiriarhul Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de iermononahi, preoţi şi diaconi, în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezenţa unui mare număr de credincioşi din urbea de pe malurile Crişului Repede, dar şi din întreaga Eparhie.

Răspunsurile la strană au fost date de către corul „Sfinţii Melozi” al tinerilor de la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, dirijat de Doamna Prof. Loredana Muntean.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei a rostit o frumoasă predică în care, în cuvinte alese, a tâlcuit înţelesurile adânc duhovniceşti ce se desprind din textul scripturistic care prezintă pilda bogatului nemilostiv:

„Pericopa evanghelică ce am auzit-o ne vorbeşte despre viaţa veşnică şi ne descoperă că, după cum vieţuim pe pământ, aşa vom petrece şi în ceruri. Pentru viaţa cea veşnică noi avem posibilitatea să ne pregătim încă din timpul vieţuirii în lumea aceasta, iar Dumnezeu, în bunătatea Sa, ne şi învaţă cum trebuie să ne pregătim pentru a moşteni Împărăţia cerurilor şi a ne sălăşlui acolo unde toţi oamenii credincioşi doresc să ajungă, în sânul lui Avraam, locul bunătăţilor celor cereşti, despre care se vorbeşte în pilda bogatului nemilostiv. Liniştea deplină, pacea dumnezeiască din sânul lui Avraam este rezervată doar celor care cred în Dumnezeu, aşa cum ne-a învăţat Dumnezeu să credem în El, începând cu Moise şi proorocii, adică Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, şi culminând cu desăvârşirea Legii, care se împlineşte în Hristos Iisus Domnul”, a arătat Chiriarhul Oradiei.

„Pentru omul necredincios, toate se opresc la mormânt, căci neavând dovezi ştiinţifice pentru ce se întâmplă dincolo de mormânt, omul fără credinţă consideră că, odată cu moartea, se termină totul. Omul credincios, însă, ştie că Dumnezeu este Creatorul universului, crede în El, vieţuieşte cu frică sfântă de Dumnezeu, în strânsă legătură cu Acesta, suportă, cu stoicism, toate lipsurile, toate bolile şi necazurile, toate umilinţele şi neajunsurile, nu cârteşte şi nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu, nu acuză pe nimeni, ci primeşte toate încercările din viaţă aşa cum le-a primit săracul Lazăr.”

„Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem în lumea din care facem parte şi să nu ne lăsăm molipsiţi de învăţăturile străine de credinţă, de materialismul autosuficient care a adus secularizarea în societate. Lumea de astăzi trăieşte cu mai puţină frică de Dumnezeu, ci mai mult în plăceri, găsind justificare pentru acestea în filozofiile care au adus materialismul şi ateismul pe pământ, ideologii care s-au răspândit nu doar în timpul regimului comunist, în ţările care s-au aflat sub ocupaţia sovietică, ci şi în marile state civilizate europene, care au la baza filozofiei lor politice de astăzi iluminismul materialist şi ateu. În zilele noastre, în occident bisericile sunt goale, iar oamenii de acolo se miră atunci când vin în ţara noastră, în Grecia sau în Rusia, şi găsesc biserici pline de credincioşi, oameni care cred şi se roagă, trăind viaţa în dependenţă de Dumnezeu şi în permanentă legătură cu Dumnezeu, prin rugăciune şi strădania de a face fapte bune”, a spus Preasfinţia Sa.

„Rostul Bisericii în lume, al întregului Trup mistic al Mântuitorului Iisus Hristos, al tuturor celor care fac parte din acest Trup, cler şi credincioşi, chemarea sfântă şi vocaţia pe care o primim noi toţi este să arătăm oamenilor cele despre viaţa cea veşnică, că nu se termină totul la mormânt şi că nu este indiferent cum trăim viaţa pe acest pământ. Rostul nostru este să aducem permanent în conştiinţa omului contemporan credinţa în Dumnezeu, în valorile Sfintei Scripturi, în ceea ce au trăit şi propovăduit Moise şi proorocii şi, după ei, prin Domnul Hristos, sfinţii apostoli, ierarhii sfinţi şi mari dascăli ai Bisericii, martirii, cuvioşii, drepţii, dreptcredincioşii voievozi, sfinţii doctori fără de arginţi şi toţi sfinţii, cohortele de sfinţi ai Bisericii”, a precizat Ierarhul.

„Săracul Lazăr ajunge, după moarte, în sânul lui Avraam pentru că a trăit, paradoxal, încă aici de pe pământ, în sânul lui Avraam. Deşi neputincios şi plin de lipsuri, Lazăr avea în inimă pacea, lumina, bunătatea şi mângâierea lui Dumnezeu. Aşa este şi cu viaţa Bisericii. Biserica însăşi, de la începuturi şi până va veni Mântuitorul Iisus Hristos a doua oară pe pământ, este un uriaş Lazăr, atacată din toate părţile, prigonită şi lovită mereu, dar ea nu se revoltă, ci tace şi rabdă, pentru Domnul Hristos şi din dragoste mare faţă de Evanghelia Sa. Fericirea este nu doar că Biserica se află în sânul lui Avraam, dar ea însăşi este sânul lui Avraam, pacea din Împărăţia cerurilor fiind pacea din Biserică. Aici, pe pământ, în Biserică, suntem în sânul lui Avraam şi, oricât am fi de prigoniţi, umiliţi şi jigniţi, bolnavi şi în lipsuri, în Biserică găsim mângâierea şi mântuirea de la Dumnezeu.”

„De aceea, iubiţi fraţi şi surori în Domnul Iisus Hristos, să nu uităm că noi toţi, împreună şi fiecare în parte, avem o misiune mare şi nobilă, aceea de a răspândi în jurul nostru pace şi linişte, de a împrăştia printre fraţii noştri bucuria de a trăi o viaţă în Dumnezeu, în frica sfântă de a nu-L supăra pe Dumnezeu şi a fi în permanentă legătură cu Creatorul nostru, mulţumind pentru toate, ştiind că suferinţa înnobilează, că încercările întăresc credinţa, aducându-ne mai aproape de frumuseţea şi curajul sfinţilor martiri. Astfel, devenim şi noi mărturisitori ai dragostei Mântuitorului Iisus Hristos, mărturisitori ai Evangheliei Sale în lumea din care facem parte.”

După Sfânta Liturghie, un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi a oficiat slujba de Te Deum, cu prilejul aniversării zilei de naştere a Ierarhului, înălţând rugăciuni de mulţumire către Tronul Preasfintei Treimi pentru binefacerile revărsate cu îmbelşugare peste Preasfinţitul Părinte Sofronie, peste clerul şi dreptmăritorii creştini din Episcopia Oradiei.

Preacucernicul Părinte Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, a rostit un cuvânt omagial din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, în cadrul căruia a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darul pe care l-a făcut Eparhiei Oradiei, în persoana Preasfinţitului Părinte Sofronie, subliniind numeroasele realizări şi împliniri ale Preasfinţiei Sale în cei 46 de ani de viaţă, precum şi rodnica lucrare arhipăstorească, începută în urmă cu aproape 15 ani.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru darul vieţii, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor pentru purtarea de grijă şi ajutorul oferit în toţi aceşti ani, a mulţumit părinţilor trupeşti şi celor duhovniceşti, învăţătorilor şi profesorilor, ierarhilor, şi tuturor celor care au avut o contribuţie la formarea Preasfinţiei Sale. De asemenea, a adresat mulţumiri tuturor celor prezenţi, dar şi fiilor şi fiicelor duhovniceşti ai Episcopiei Oradiei, pentru dragostea, recunoştinţa şi preţuirea cu care îl înconjoară, dar şi pentru urările făcute.

La final, corul „Îngeraşii” al copiilor de la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, condus de părintele Nicolae Pop, vicar eparhial, a susţinut un micro-recital în cinstea Chiriarhului Oradiei, oferindu-i o plachetă cu o imagine imprimată în metal, reprezentand pe Ierarh împreună cu membrii corului „Îngeraşii”, şi alese buchete de flori.

La momentul aniversar de la noua Catedrală Episcopală din Oradea au participat onoraţi membri ai Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, preacuvioşii şi preacucernicii părinţi membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, preacucernicii părinţi protopopi de la cele patru protopopiate din Eparhie, clerul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei”, cadre didactice şi studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, cadre didactice şi elevi de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, ctitoria Preasfinţitului Părinte Sofronie, ostenitori ai Centrului Eparhial, doamnele din Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei, precum şi numeroşi credincioşi orădeni şi bihoreni, care au dorit să îl felicite pe Chiriarhul Oradiei. Totodată, la această binecuvântată aniversare au fost prezenţi şi distinsa mamă şi tatăl Preasfinţiei Sale.