Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei la ceas aniversar

Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei la ceas aniversar

Ziua de Luni, 3 noiembrie 2014, a fost o zi de aleasă sărbătoare pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, fiind aniversarea zilei de naştere a Întâistătătorului Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie, care a împlinit anul acesta 47 de ani.

Cu prilejul acestui fericit ceas aniversar, Chiriarhul Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de iermononahi, preoţi şi diaconi, în biserica cu hramurile „Schimbarea la Faţă a Domnului” şi „Sfântul Ierarh Nectarie” din parohia Băile Felix, Protopopiatul Oradea, în prezenţa a numeroşi credincioşi din localitate, din Oradea, dar şi din întreaga Eparhie.

Răspunsurile la strană au fost date de către un grup coral de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

În cadrul slujbei, diaconul Vlad Nicolae Druţa a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Tria, Protopopiatul Marghita. Noul hirotonit a primit şi hirotesia întru duhovnic.

După Sfânta Liturghie, un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi a oficiat slujba de Te Deum, cu prilejul aniversării zilei de naştere a Ierarhului, înălţând rugăciuni de mulţumire către Tronul Preasfintei Treimi pentru binefacerile revărsate cu îmbelşugare peste Preasfinţitul Părinte Sofronie, peste clerul şi dreptmăritorii creştini din Episcopia Oradiei.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Oradiei şi stareţ al Mănăstirii Izbuc, a rostit un cuvânt omagial din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, mulţumind Preasfintei Treimi pentru darul pe care l-a făcut Eparhiei Oradiei, în persoana Preasfinţitului Părinte Sofronie.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru darul vieţii, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor pentru purtarea de grijă şi ajutorul oferit în toţi aceşti ani, a mulţumit părinţilor trupeşti şi celor duhovniceşti, învăţătorilor şi profesorilor, ierarhilor, şi tuturor celor care au avut o contribuţie la formarea Preasfinţiei Sale. De asemenea, a adresat mulţumiri tuturor celor prezenţi, dar şi fiilor şi fiicelor duhovniceşti ai Episcopiei Oradiei, pentru dragostea, recunoştinţa şi preţuirea cu care îl înconjoară.