Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a aniversat 52 de ani de viață

Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a aniversat 52 de ani de viață

În Duminica a douăzeci și doua după Rusalii, 3 noiembrie 2019, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala istorică a Oradiei, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cunoscută sub denumirea de „biserica cu lună” datorită unui mecanism unic în Europa, montat în turnul sfântului lăcaș, executat în anul 1793 de ceasornicarul orădean Georg Rueppe („in Gross-wardein”), ce pune în mişcare o sferă vopsită în galben şi negru, reprezentând luna, care face o rotaţie completă în 28 de zile, arătând fazele lunii.

O zi aleasă de sărbătoare pentru Întâistătătorul Episcopiei Oradiei, la împlinirea a cincizeci și doi de ani de la naștere, fericit prilej de mulțumire și recunoștință adusă Părintelui cersc pentru darul vieții și pentru toate celelalte daruri primite.

Membri din Permanența Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și clerul catedral au înconjurat pe Ierarhul Oradiei, slujind la Sfânta Liturghie, în prezenţa a numeroși credincioși orădeni. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul Catedralei cu lună din Oradea, dirijat de Domnul Conf. Univ. Dr Valentin Lazăr.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, ce a prezentat pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat principalele învățături duhovnicești ce se desprind din această pildă, pe care fiecare credincios este chemat să și le însușească și să le împlinească în viața sa:

„Pericopa evanghelică a bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr este deosebit de pilduitoare pentru lumea din care facem parte, căci este nu doar o radiografie a vieții cotidiene a lumii acesteia, dar este și o arătare, o descoperire a celor viitoare, prin lumea de dincolo, în care deja, prin hotarul ce se află între cele două lumi, prin moarte, au trecut toți înaintașii noștri. Și după cum aici pe pământ s-au bucurat de cele bune sau de cele rele, de cele îndestulătoare sau de cele grele, potrivit cu starea inimii lor, așa ajung oamenii să petreacă dincolo, în sânul lui Avraam sau în infern, împreună cu drepții și cu îngerii sau împreună cu cei care nu s-au pocăit și cu demonii.”

„Icoana lumii de dincolo, zugrăvită de Mântuitorul Iisus Hristos în chip minunat în pericopa pe care am ascultat-o, este înfățișată în sfintele noastre biserici, după canoanele cele vechi, și așa o vedem pictată în vechile biserici ortodoxe la ieșirea din biserică, pentru ca omul, după ce s-a rugat în sfântul lăcaș, ieșind în lume să își aducă aminte de înfricoșătoarea judecată a lui Hristos din Ziua de Apoi. Acolo unde bisericile sunt pictate și pe dinafară, cum sunt cele din Bucovina, din timpul dreptcredinciosului Voievod Ioan Petru Rareș, fiul Sfântului Voievod Ioan Ștefan al III-lea al Moldovei, în aceste cazuri icoana înfricoșătoarei judecăți este pictată la intrare, pe zidul dinafară.”

„Din nefericire, în lumea de astăzi se adâncește tot mai mult prăpastia dintre cei bogați și cei săraci, căci oamenii dau dovadă de tot mai mult egoism. Dacă dincolo, în veșnicie, există o prăpastie de netrecut între rai și infern, și în lumea aceasta este prăpastie, dar nu de netrecut, dintre cei bogați și cei săraci, prăpastie ce poate fi trecută prin milostenie, prin dăruirea către cei săraci și lipsiți a întregului prisos, prin gesturile de umanitate pe care Domnul Hristos ni le pune la inimă să le săvârșim în viața aceasta, adică să miluim pe cei săraci, să ne îngrijim de ei.”

Ierarhul a adresat tuturor îndemnul pastoral ca, în perioada binecuvântată a Postului Nașterii Domnului, ce urmează a începe în curând, dar nu numai, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, cu precădere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere.

La Ectenia întreită s-au rostit cereri speciale de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate binefacerile revărsate cu îmbelșugare asupra Preasfințitului Părinte Sofronie, a clerului și a dreptmăritorilor creştini din Episcopia Oradiei, iar la Ectenia pentru cei adormiți au fost pomeniți mai mulți Arhierei, preoți, diaconi, monahi și monahii, precum și rudeniile după trup ale Preasfinției Sale, trecuți la cele veșnice.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Ciprian Florin Albu, ca preot misionar la Protopopiatul Marghita, îmbisericit pe seama bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva din Marghita, iar pe tânărul teolog Cosmin Vasile Goman în treapta diaconiei pe seama bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva din Marghita, Protopopiatul Marghita. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

Preacucernicul Părinte Teodor Cristea, parohul parohiei Oradea-Centrală, a rostit un cuvânt omagial la aniversarea zilei de naștere a Ierarhului Oradiei, din partea clerului şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, oferind Chiriarhului Oradiei un aranjament floral.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a adus cuvânt de mulţumire Părintelui ceresc pentru darul vieţii, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Tuturor Sfinţilor pentru purtarea de grijă şi binefacerile oferite în cei cincizeci și doi de ani de viețuire pe pământ. A mulţumit părinţilor trupeşti şi celor duhovniceşti, învăţătorilor şi profesorilor, ierarhilor şi tuturor celor care au avut o contribuţie la formarea Preasfinţiei Sale. De asemenea, a adresat mulţumiri celor prezenţi, dar şi fiilor şi fiicelor duhovniceşti ai Episcopiei Oradiei pentru dragostea și rugăciunea cu care îl înconjoară.

După Sfânta Liturghie, Ierarhul a asistat, în același sfânt lăcaș, la oficierea Tainei Sfântului Botez, administrată pruncei Irina Maria Cristea.

 Pr. Cristian Rus