Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prezență arhierească la Liceul Ortodox din Oradea de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi

Prezență arhierească la Liceul Ortodox din Oradea de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi

Pentru elevii și cadrele didactice de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, ultima săptămână din primul semestru al anului școlar 2014-2-15 s-a dovedit a fi una plină de activități științifice, culturale și artistice, încununate, la finalul acesteia, de sărbătoarea Sfinților Trei Ierahi și Mari Dascăli ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic din întreaga lume ortodoxă.

Programul, desfășurat sub genericul „Zilele Școlii”, a debutat la începutul săptămânii și s-a încheiat cu Sfânta Liturghie arhierească săvârșită în ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Sub protia Preasfinției Sale, în praclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” al școlii, a liturghisit un sobor format din ieromonahi de la Sfânta Mănăstire Izbuc, părinți consilieri de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei și părinți profesori de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea.

Totodată, prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi a prilejuit şi un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, în această zi împlinindu-se 16 ani de la alegerea sa în treapta arhieriei, 30 ianuarie 1999, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Arhipăstorul Oradiei a fost întâmpinat cu multă bucurie și căldură sufletească de către elevii și dascălii școlii, Preasfinția Sa binecuvântând prin prezență și rugăciune rodul bogat al activităților din întreaga săptămână, la care s-a adăugat și o hirotonie în treapta diaconiei, a tânărului teolog Paul Sorin Jurcuț, pe seama bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului”, „Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I ecumenic de la Niceea” și „Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina” de la Mănăstirea Izbuc.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Chiriarhul Oradiei a tâlcuit fragmentul scripturistic, subliniind coordonatele principale ale vieții, activității și operei marilor dascăli ai teologiei:

Sărbătoarea de astăzi este sărbătoarea patronală a școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume. Această sărbătoare nu a fost aleasă întâmplător, ci aceasta s-a făcut pentru că cei Trei Mari Dascăli au fost cu adevărat și rămân în ceruri, dar și aici pe pământ, în memoria credincioșilor și în istoria bisericească, lumini ce au strălucit cu putere din Lumina lui Hristos. Lumina lumii au fost, sunt și rămân cei Trei Ierarhi, așa cum Hristos Însuși este Lumina lumii și toți cei care Îi urmează și împlinesc voia Lui, ajung lumina lumii. De asemenea, cei care împlinesc poruncile Lui, mari se vor chema în Împărăția cerurilor, așa cum mari sunt Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan.”

„Nu este puțin lucru ca, în zilele noastre, tineri ca voi, dragi elevi, să se intereseze de mari personalități care au strălucit în viața Bisericii, în primele veacuri creștine. Într-o lume ca cea a noastră, de astăzi, când civilizația se răstoarnă, în care lumea virtuală câștigă tot mai mult teren, în care internetul acaparează viețile și mințile tinerilor, nu este puțin lucru ca un grup de tineri, chemați ei înșiși să fie lumina lumii și să strălucească înaintea oamenilor prin faptele lor cele bune, ca toți să-L preamărească pe Tatăl nostru Cel din ceruri, nu este puțin lucru, așadar, ca voi, un grup de tineri de la Liceul Ortodox din Oradea, călăuziți de devotații voștri profesori, să vă aplecați asupra operei Sfinților Trei Ierarhi și, în general, asupra scrierilor Părinților și Scriitorilor bisericești.”

„Îi cunoaștem pe Sfinții Trei Ierarhi prin comuniunea de dragoste pe care o avem cu sfinții, dar îi putem cunoaște și mai bine, aplicat, frecventându-le scrierile. Este foarte important să nu lăsăm timpul să se irosească, ci să-l folosim citindu-i pe Sfinții Trei Ierarhi, care au lăsat o operă monumentală, ce se găsește în limba greacă, în colecția Migne, dar și în alte limbi accesibile. Ideal ar fi, nu numai pentru Sfinții Părinți, ci și pentru scriitorii din lumea întreagă, să ajungă cineva să-i citească în original, nu în traducere. Sensul deplin al cuvintelor unui scriitor poate fi găsit atunci când cineva are acces la limba în care a fost scrisă lucrarea respectivă.

Înțelegem, prin urmare, cât de important este studiul limbilor clasice în școlile de teologie, limba greacă veche, a scrierilor Sfinților Părinți, a literaturii patristice și a Noului Testament și limba latină, în care a fost tradusă Sfânta Scriptură și, apoi, în care au scris Părinții și Scriitorii bisericești de limbă latină din apusul creștin. Există și o ediție bilingvă a scrierilor Sfinților Părinți, mai apropiată de noi, în limba franceză „Sources chrétiennes”. De aceea este important și studiul limbilor moderne, limba franceză, limba engleză, dar și limba germană, limba marilor filosofi occidentali.

Din fericire, avem și în limba română traduse opere ale Sfinților Vasile, Grigorie și Ioan din abundență. Nu pot lipsi din biblioteca intelectuală a nici unui teolog „Cele cinci cuvântări teologice” ale Sfântului Grigorie Teologul, pe care el le-a ținut în biserica Învierii din Constantinopul, în care apără dumnezeirea Celor Trei Persoane ale Sfintei Treimi. Sfântul Vasile cel Mare rămâne în memoria noastră prin toate scrierile sale, dar îndeosebi prin profunzimea Liturghiei pe care a scris-o. Iar „Tratatul despre Preoție” al Sfântului Ioan Gură de Aur rămâne manualul de căpătâi pentru cel care dorește să ajungă preot. Nu poate să ajungă cineva preot dacă nu citește „Tratatul despre Preoție” al Sfântului Ioan Gură de Aur în care, văzând și cutremurându-se de măreția acestei slujiri în Biserica lui Hristos, Îl preamărește pe Dumnezeu, Care, în pofida neputințelor noastre, ne întărește. Din „Tratatul despre Preoție” al Sfântului Ioan Gură de Aur vedem cum harul dumnezeiesc plinește orice lipsă și neputință a noastră.

Este important ca, măcar puțin din ceea ce au scris Sfinții Trei Ierarhi să înțelegem, să aprofundăm, să ne însușim, pentru ca să încercăm și noi să le urmăm lor, așa cum ei I-au urmat lui Hristos, „Lumina lumii” și au devenit „lumina lumii”, așa cum Domnul a profețit despre toți cei care Îl urmează pe El: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri» (Matei 5, 16), ceea ce se potrivește de minune la Sfinții Trei Ierarhi, pentru că lumina lor strălucește până astăzi și va străluci până la sfârșitul veacurilor și în veșnicie, în Împărăția cerurilor, pentru că este Lumina lui Hristos. Pentru ca toți văzând faptele lor cele bune, și în mod special scrierile lor, citindu-le și iubindu-le, să ajungem să-L preamărim pe Dumnezeu, Care a revărsat atâtea daruri în lume, și i-a dăruit pe Sfinții Trei Ierarhi cu mari daruri intelectuale, pe care le dorim revărsate și asupra noastră, și în mod particular asupra profesorilor și elevilor Liceului nostru Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, pentru ca să se îmbogățească și să se înfrumusețeze lăuntric cu frumusețea cea netrecătoare, care este Lumina lui Hristos, Lumina lumii.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Profesor Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul la Episcopia Oradiei și director al liceului, a făcut un scurt bilanţ al realizărilor şcolii din ultima perioadă, subliniind în mod special rezultatele foarte bune ale elevilor la etapa naţională a olimpiadelor şcolare şi i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența în mijlocul elevilor și a profesorilor, precum și pentru necontenita rugăciune, binecuvântare și purtare de grijă pentru această școală, al cărei drum a fost croit de către Preasfinția Sa în urmă cu mai bine de șapte ani, îndată după venirea la cârma Episcopiei Oradiei, fiind ctitoria de suflet a Preasfinției Sale.

După Sfânta Liturghie arhierească, care a constituit o magistrală lecție deschisă de liturgică, prin rigorismul tipiconal și prin aristocrația spirituală a mișcărilor liturgice, de un simbolism și o profunzime deosebită, soborul părinților slujitori, împreună cu cadrele didactice și cu elevii au avut parte, în sala festivă a liceului, de un moment muzical, oferit de corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox, dirijat de Părintele Arhidiacon Ștefan Lakatos. Programul coral a fost alcătuit din mai multe piese religioase și laice, din repertoriul național și internațional, începând cu troparul Sfinților Trei Ierarhi, și terminând cu Corul sclavilor din opera „Nabuco” de Giuseppe Verdi, timp în care s-au putut viziona, pe fundalul unui ecran, imagini care au surprins toate activitățile desfășurate pe parcursul săptămânii, sub genericul „Zilele Școlii”.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei le-a mulțumit tuturor profesorilor și elevilor care s-au implicat în desfășurarea bogatelor și variatelor activități, felicitându-i și urându-le multă sănătate, putere de muncă pe mai departe, multe bucurii și împliniri duhovnicești.

Alături de elevi și de profesori, la momentul festiv au participat numeroși credincioși și părinți ai elevilor, care toți împreună fac parte din marea familie comunitară a Liceului Ortodox orădean.

Pentru ca bucuria comuniunii să fie deplină, Părinții Profesori de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, împreună cu elevii și cu studenții, vor participa, în Duminica Vameșului și a Fariseului, 1 februarie, la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de către Preasfințitul Părinte Sofronie în biserica parohială cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea.