Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prilej de recunoștință la ceas aniversar

Prilej de recunoștință la ceas aniversar

Așa cum fiecare membru al unei familii jubilează la bucuriile celorlalți membri, tot așa și în Biserică, cei care compun Trupul mistic al Domnului Hristos vibrează armonios pentru bucuria fiecăruia în parte. Asemenea, data de 3 noiembrie este un răstimp aparte în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, căci Arhipăstorul ținuturilor Crișanei septentrionale, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, își aniversează ziua de naștere. Anul acesta, la data de 3 noiembrie 2021, Chiriarhul locului a împlinit vârsta de 54 de ani.

Alături de meditațiile proprii de recunoștință înălțate către Preabunul Dumnezeu, Preasfinția Sa, ca semn de înaltă mulțumire, a participat la Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în Paraclisul închinat Sfinţilor Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei, de la Reședința Episcopală. În cadrul slujbei au fost rostite cereri speciale, aducând înaintea lui Dumnezeu rugăciune de laudă și alese mulțumiri pentru binefacerile revărsate asupra Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei și a întregii Eparhii încredințate spre păstorire. După Sfânta Liturghie a fost săvârșită slujba de Te Deum. La programul liturgic au luat parte membrii Permanenței Consiliului Eparhial și Părinții Protopopi de la cele patru protopopiate ale Episcopiei.

În cele ce au urmat, Părintele Prof. Radu Valer Rus, vicar eparhial, a rostit un cuvânt festiv. În numele întregului cler și popor binecredincios al Episcopiei Oradiei, părintele vicar a mulțumit Preabunului Dumnezeu, Cel care a oferit Ierarhului Oradiei prețiosul dar al vieții dimpreună cu mulțimea de talanți pe care i-a înmulțit fructuos spre folosul Bisericii lui Hristos, Căruia I-a închinat întreaga viață. Totodată, părintele vicar a mulțumit Episcopului Oradiei pentru dragostea părintească, atenta grijă pastorală și pentru rugăciunea arhierească pe care o așterne la picioarele Tronului lui Dumnezeu pentru toți cei aflați sub omoforul său.

La sfârșit, Chiriarhul locului a mulțumit pentru frumoasele cuvinte rostite și pentru gândurile bune. Pentru Preasfinția Sa fiecare aniversare constituie un moment de bilanț și de reflecție, dar mai ales de gratitudine și prețuire, coordonate care indică întâi de toate spre Părintele ceresc, Creatorul, Proniatorul și Mântuitorul nostru, spre venerabilii părinți trupești ai Preasfinției Sale, Maria și Petru, și spre toți părinții și fiii duhovnicești.

 Diac. Andi Constantin Bacter