Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prima Liturghie arhierească în biserica nouă a Mănăstirii Izbuc după finalizarea lucrărilor de pictură

Prima Liturghie arhierească în biserica nouă a Mănăstirii Izbuc după finalizarea lucrărilor de pictură

În Duminica a treizeci și patra după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, 16 februarie 2020, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a fost prezent la Mănăstirea Izbuc, săvârșind prima Sfântă Liturghie arhierească și, implicit, cea dintâi slujbă în biserica nouă a așezământului monahal, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, după finalizarea lucrărilor de pictură a sfântului lăcaș. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, numeroși credincioși participând la Dumnezeiasca Liturghie.

În frumoasa predică rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, care a prezentat pilda Întoarcerii fiului risipitor, rostită de Mântuitorul Iisus Hristos, Arhipăstorul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind, subliniind că prin această pildă Sfânta Biserică ne pregătește, odată în plus, pentru începutul călătoriei duhovnicești a Sfântului și Marelui Post:

„Dacă Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lăsatului sec de brânză pentru Sfântul și Marele Post, este cunoscută ca Duminica iertării, când toți trebuie să ne cerem iertare unii de la alții, și Duminica de astăzi, a Întoarcerii fiului risipitor, este tot o Duminică a iertării, pentru că pilda pe care am ascultat-o ne învață despre iertarea și bunătatea lui Dumnezeu, Care ne primește pe toți, fiii Săi risipitori, care în viața aceasta risipim darurile cu care Dumnezeu ne împodobește și ne cheltuim, de cele mai multe ori, viața noastră pe nimicuri. Alergăm după plăceri trecătoare, inconsistente și care vor fi toate nimicite, căci lumea aceasta își va afla sfârșitul, iar în lumea cealaltă nu este loc pentru nimic trecător, pentru că acolo viața lui Dumnezeu se va manifesta din plin, cum și întunericul, din păcate, se va arăta în toată grozăvia sa.”

„Așadar, noi, în viața de pe pământ, cu toții, fiecare dintre noi, dacă suntem corecți și cinstiți cu noi înșine, suntem, de fapt, niște fii risipitori, care risipim ceea ce Dumnezeu ne dăruiește, dar venindu-ne în fire avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, pe care o căutăm și o cerem. Este marea și sfânta lucrare pe care Biserica o săvârșește prin Taina Iertării păcatelor în urma mărturisirii lor, este Taina Spovedaniei pe care o avem ca dar al lui Dumnezeu în Biserică tocmai pentru a ni se ridica povara păcatului, pentru ca harul Duhului Sfânt să ardă spinii păcatului și să nimicească patimile egoiste și consumatoare ale vieții noastre, să le șteargă din sufletul nostru, iar apoi să toarne Dumnezeu prin harul Său balsam peste rănile și cicatricele pe care păcatul le-a adus și le-a lăsat ca urme în viața noastră.”

În cadrul slujbei, Ierarhul a hirotonit pe diaconul Vasile Daniel Mihele întru preot pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul din parohia Sânnicolau de Beiuș, Protopopiatul Tinca, iar pe tânărul teolog Gavril Chiș întru diacon misionar pentru Protopopiatul Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Sânnicolau Român. Noul preot a primit și hirotesia întru duhovnic.

Deoarece în ziua de joi, 13 februarie 2020, s-au împlinit treisprezece ani de la alegerea Preasfințitului Părinte Sofronie în demnitatea de Episcop al Oradiei, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și stareţul Mănăstirii Izbuc, a rostit un cuvânt festiv, adresând alese urări Întâistătătorului Eparhiei Oradiei.

Dreptmăritorii creștini care au participat la Sfânta Liturghie în noua biserică de la Mănăstirea Izbuc, au avut marea binecuvântare de a se închina la icoana-relicvar cu o părticică din Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, o părticică din mâna dreaptă, așezate spre cinstire în noua biserică, dar și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă la Mănăstirea Izbuc în anul 1928, copie după icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Dălhăuți, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, la icoana care Îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos în grădina Ghetsimani, rugându-Se, pictată de Părintele Arsenie Boca, precum și la alte odoare sfinte din tezaurul mănăstirii, așezate spre închinare în paraclisul provizoriu.

La inițiativa, cu binecuvântarea și daniile Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, prin grija Preacuviosului Părinte Arhimandrit Mihail Tărău și a obștii monahale și prin jertfele a numeroși binefăcători, noua biserică mare de zid de la Mănăstirea Izbuc, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, a fost construită și înfrumusețată în zece ani, având ca model arhitectural  biserica  Mănăstirii  cneziale  Ravanița  din  Serbia  (1377).  Piatra de temelie a fost sfințită și așezată de Chiriarhul Oradiei în ziua de 16 mai 2010, lucrările încheindu-se în luna decembrie 2019, biserica fiind zidită, acoperită cu tablă de cupru, placată în exterior cu piatră românească, pavată în interior cu marmură de Cavala, Grecia, înfrumusețată cu un iconostas din marmură cu icoane în mozaic, lucrat la Tesalonic, și pictată în tehnica frescă, după erminia bizantină, fiind pregătită pentru târnosire.

Pr. Cristian Rus