Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prima Liturghie arhierească în biserica nouă din Paleu

Prima Liturghie arhierească în biserica nouă din Paleu

Momente de bucurie duhovnicească în parohia Paleu, Protopopiatul Oradea, în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, a Sfinților Părinți după trup ai Domnului, 22 decembrie 2019, cu prilejul vizitei pastorale a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Ierarhul a săvârşit cea dintâi Sfântă Liturghie arhierească în biserica nouă cu hramurile Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului și Sfânta Mare Mucenică Anastasia din localitate, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a fost întâmpinat şi aşteptat cu multă bucurie şi căldură sufletească de către frumoasa comunitate dreptmăritoare din Paleu, o comunitate tot mai numeroasă datorită faptului că aici, la Paleu, localitate din zona metropolitană a Oradiei, sat locuit în preponderenţă de etnici maghiari, odată cu dezvoltarea urbană a Oradiei din ultimii ani, zeci şi zeci de case s-au ridicat şi chiar un nou cartier s-a construit, mulţi orădeni preferând să se mute în această oază de linişte. Astfel, înălţarea unei biserici ortodoxe pentru această nouă comunitate ortodoxă românească a apărut ca o necesitate pastoral-misionară deosebit de importantă.

La iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, tânărul preot Vasile Cosmin Popa, hirotonit de către Chiriarhul Oradiei în data de 25 martie 2009, a primit misiunea de a zidi o nouă biserică ortodoxă în Paleu şi de a forma şi întări o comunitate dreptmăritoare românească care actualmente numără 145 de familii. Lucrările de construcţie a bisericii au început efectiv în luna mai a anului 2013, iar în prezent construcţia este ridicată, începându-se slujirea liturgică în noul sfânt lăcaș din luna noiembrie a.c. Toate lucrările s-au realizat exclusiv prin ajutorul şi daniile credincioşilor inimoşi din Paleu.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ce a prezentat genealogia Mântuitorului, Chiriarhul Oradiei a explicat celor prezenţi semnificațiile cuvintelor scripturistice:

„Pericopa evanghelică din această duminică de dinaintea marelui praznic al Nașterii Domnului ne vorbește despre seminția după trup a Domnului Iisus Hristos și despre nașterea Sa, ca Om, la plinirea vremii, din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul Cel Veșnic al Tatălui, Cuvântul lui Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină, născut din veci din Tatăl, după firea Sa cea dumnezeiască. Iar la plinirea vremii, născut din Fecioara, după firea Sa cea omenească. Așadar, noi la Crăciun sărbătorim nașterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, nașterea Sa ca Om, înomenirea Fiului lui Dumnezeu.”

La Ectenia pentru cei adormiți din cadrul Sfintei Liturghii au fost pomeniți eroii care s-au jertfit în decembrie 1989 pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român.

Copiii din parohia Paleu, coordonați de Doamna Prof. Ioana Adriana Popa, au susținut un mic concert de colinde la momentul Chinonicului.

Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, în cuvântul de bun venit adresat Ierarhului, a menţionat importanta lucrare pastoral-misionară şi ctitoricească pe care vrednicul Părinte paroh Vasile Cosmin Popa o desfăşoară în această tânără parohie, o adevărată cetate de apărare a credinţei străbune dreptmăritoare.

La rândul său, Părintele paroh Vasile Cosmin Popa a ţinut să mulţumească Atotputernicului Dumnezeu pentru tot ajutorul oferit în aceşti ani de când, prin mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie îşi desfăşoară activitatea preoţească la Paleu. A mulţumit în chip deosebit Ierarhului pentru încrederea acordată, petru grija permanentă şi sprijinul oferit, dar şi bunilor credincioşi din Paleu pentru dragostea cu care înconjoară biserica cea nouă la care sunt ctitori.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe dreptmăritorii creştini din Paleu pentru frumoasa lucrare ctitoricească pe care o desfăşoară prin zidirea noii biserici, adresând îndemnul şi încurajarea de a continua, şi pe mai departe, efortul şi jertfa împodobirii și înfrumusețării noului sfânt lăcaş, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea tuturor binecredincioşilor din Paleu.

În această zi de 22 decemrbie 2019, în toate bisericile parohiale și mănăstirești din Episcopia Oradiei a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor care s-au jertfit în decembrie 1989 pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român, iar clopotele sfintelor lăcașuri au fost trase, în semn de respect și de recunoştinţă faţă de eroii Revoluției din decembrie 1989.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Sofronie a participat, în cimitirul municipal din Oradea la o ceremonie religios-militară şi comemorativă dedicată eroilor care şi-au dat viaţa pentru libertatea şi demnitatea poporului român în revoluţia din Decembrie 1989.

Sub organizarea instituţiei Prefectului Judeţului Bihor şi a Asociaţiei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, filiala Oradea, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la mormintele celor patru eroi din Oradea care au murit în zilele revoluţiei din Decembrie 1989 s-au organizat ceremonii religios-militare.

Astfel, cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș de la biserica parohiei Oradea-Vii, reprezentant al Asociaţiei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, filiala Oradea, dimpreună cu preotul Iuliu Mititean, capelanul jandarmilor bihoreni, și diaconul George Samșaca-Nemeș au oficiat slujba Parastasului pentru pomenirea eroilor din Oradea, dar şi a tuturor eroilor care şi-au dat viaţa în Decembrie 1989.

Domnul Dumitru Țiplea, Prefectul Judeţului Bihor a dat citire mesajului Prim-ministrului Guvernului României adresat cu ocazia Zilei Victoriei Revoluţiei Române, iar Domnul Liviu Lupea, reprezentant al Asociaţiei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei, a subliniat importanţa şi semnificaţiile evenimentelor eliberatoare din Decembrie 1989 pentru devenirea poporului român, arătând că, prin jertfa eroilor de atunci, astăzi de bucurăm de libertate. Manifestarea de la cimitirul municipal din Oradea s-a încheiat cu ceremonia depunerii de coroane şi jerbe de flori la mormintele celor patru eroi, sublocotenenţii post-mortem Marius Cosma, Adrian Puşcău şi Adrian Danşe, precum şi a tânărului Neculai Tomozei.

  Pr. Cristian Rus