Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prima Liturghie arhierească în noua biserică din Oradea ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Prima Liturghie arhierească în noua biserică din Oradea ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

La opt zile de la marele praznic al Naşterii Domnului, în prima zi din Anul Nou civil 2019, marți, 1 ianuarie, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și face pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Oradea, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

Răspunsurile liturgice au fost date de corurile reunite de la bisericile Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț din Oradea-Nufărul și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Oradea-Ioșia, dirijor fiind Prof. Laviniu Chișvasi.

A fost cea dintâi Sfântă Liturghie arhierească în noua biserică ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Oradea, după finalizarea lucrărilor de construcție a noului sfânt lăcaș și amenajarea pentru slujire a interiorului bisericii. În anul 2008, în ziua de 19 octombrie, Preasfințitul Părinte Sofronie a sfințit și așezat piatra fundamentală a bisericii, iar între anii 2009-2018, prin grija Părintelui Dan Lele s-a zidit noul sfânt lăcaș. Cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, în anul 2018, la praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 26 octombrie, s-a început slujirea liturgică în noua biserică.

          În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a vorbit despre semnificaţiile sărbătorii împărătești a Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului Iisus Hristos, dar și despre Marele Părinte și Dascăl al Bisericii, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, pomenit în această zi:

„Sărbătoarea împărătească a Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului ne amintește, an de an, că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Veșnic al Tatălui, după Nașterea Sa după Trup, luându-Și fire omenească, a împlinit tot ceea ce cerea Legea iudaică pentru orice întâi născut de parte bărbătească, ca semn al legământului dintre Dumnezeu și poporul Său. Domnul nostru Iisus Hristos, supus fiind și ascultător întru toate, până la moarte, și încă moarte pe Cruce, a fost dus de către părinții Săi, Sfânta Fecioară Maria și Dreptul Iosif, Logodnicul Născătoarei de Dumnezeu și tatăl adoptiv al Pruncului Iisus, pentru a fi tăiat împrejur după trup la opt zile de la naștere. Totodată, așa cum era tradiția, în cea de-a opta zi, atunci când noul născut era tăiat împrejur, i se punea și numele. Din această veche rânduială se păstrează în Biserica noastră, Israelul cel nou, obiceiul ca, în a opta zi de la naștere, copilului nou născut să i se pună numele.”

„De ce nu mai trebuie să se împlinească tăierea împrejur cea după trup în Legea cea Nouă? Pentru că, începând de la Sinodul Apostolic din anul 50 de la Ierusalim, Sfinții Apostoli au hotărât să nu se pună peste măsură obligațiile Legii lui Moise celor ce intră în Legea harului, nefiind obligatorie tăierea împrejur după trup. Aceasta deoarece, Domnul Iisus Hristos, făcându-Se El tăiere împrejur după trup pentru toți cei care aveau să creadă în El și care, în Legea cea Nouă, a harului, nu mai au trebuință de tăierea împrejur cea după trup, noi toți, fiii și fiicele Bisericii, prin Taina Sfântului Botez, primim tăierea împrejur cea duhovnicească a inimii, tăierea voii noastre păcătoase și supunerea noastră, întru toate, voii Părintelui ceresc. Mântuitorul Iisus Hristos le-a împlinit pe toate, întocmai cum cerea Legea, pentru a ne scoate pe noi din orice robie și a ne duce la măreția libertății fiilor lui Dumnezeu după har.”

„Astăzi, în cea dintâi zi din noul an civil, este și ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, când se săvârșește Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, o Liturghie foarte bogată în conținut, în care ne este descoperită, în rezumat, întreaga istorie a mântuirii, inspirată din cea mai veche Liturghie a Bisericii, Liturghia Sfântului Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului, pe care l-am serbat în duminica ce a trecut, duminica după Nașterea Domnului.”

La încheierea cuvântului de învățătură rostit în cea dintâi zi a anului 2019, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a adresat celor prezenți alese urări:

„Fie ca anul care începe astăzi să fie anul binecuvântării lui Dumnezeu! Să ne așezăm, și anul acesta, speranțele noastre înaintea lui Dumnezeu, chemându-L în ajutor, împreună cu îngerii Săi cei buni și ascultători, ca să ne ferească de îngerii întunericului și să ne călăuzească, prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, spre lumina Împărăției cerurilor. Iar până când vom ajunge, cu ajutorul lui Dumnezeu, la acel liman, să ne rugăm ca, prin bunătatea Sa, Dumnezeu să lumineze toate zilele vieții noastre.”

Parohul locului, Părintele Dan Lele, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului și a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat de când s-a început lucrarea de construire a noii biserici. De asemenea, a ținut să mulțumească Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei pentru slujirea în cea dintâi zi din noul an 2019 în noul sfânt lăcaș, prima Sfântă Liturghie arhierească săvârșită în noua biserică, exprimându-și recunoștința față Chiriarhul Oradiei, la a cărui inițiativă s-a construit biserica și sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor sfântului lăcaș.

În cuvântul rostit la final, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat felicitări parohului, coslujitorilor și bunilor credincioși pentru frumoasa biserică ridicată, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, după planurile bisericii din Tesalonic, Grecia, închinate Maicii Domnului (Παναγία τῶν Χαλκέων) a arămarilor și meșterilor fierari (secolul XI). De asemenea, Ierarhul a adresat urări de ani mulți, binecuvântați și plini de har, în sănătate, pace și bucurie duhovnicească tuturor dreptmăritorilor creștini, cu prilejul intrării în Noul An civil 2019, dar și tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.