Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prima Liturghie arhierească în noua biserică din Palota

Prima Liturghie arhierească în noua biserică din Palota

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2018, este un binecuvântat moment de prăznuire duhovnicească pentru una dintre cele mai noi comunităţi parohiale din Episcopia Oradiei, parohia Palota, localitate aparținătoare de comuna Sântandrei, aflată în zona metropolitană a cetăţii Oradiei, care şi-a serbat hramul.

 Bucuria dreptcredincioşilor acestei enorii, păstorită de tânărul și vrednicul părinte Cosmin Laviniu Lascu, a fost desăvârşită prin prezenţa şi slujirea Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a săvârşit cea dintâi Sfânta Liturghie arhierească în noua biserică parohială, cu hramurile Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, după finalizarea lucrărilor de zidire a sfântului lăcaș.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și tineri din localitate.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Ierarhul Oradiei a rostit o frumoasă predică în care a vorbit celor prezenţi despre semnificațiile praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului:

„Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cea dintâi mare sărbătoare din Postul Nașterii Domnului, este foarte importantă pentru toți creștinii, ajutându-ne să ne pregătim duhovnicește pentru marea sărbătoare ce vine, Nașterea Domnului. Serbarea de azi ne-o prezintă pe Fecioara Maria intrând în Templul din Ierusalim spre a se umple de sfințenie, spre a se pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ea fiind cea aleasă a deveni Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu.”

„Sărbătorile Macii Domnului din cursul anului bisericesc sunt pentru noi toți surse de lumină, izvoare de har, prilejuri de binecuvântare și de mare bucurie duhovnicească pentru toți creștinii, atunci când ne pregătim pentru o mare sărbătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, fie Nașterea Sa, fie Pătimirile și Învierea Sa, având-o pe Maica Domnului ca și prototip al rugăciunii, ca Maica noastră duhovnicească, ca model al urmării pe care și noi suntem datori a o face Domnului Iisus Hristos, pentru a dobândi în dar de la Dumnezeu mântuirea.”

 

 

„Mergând la Templu, la locul prezenței lui Dumnezeu pe pământ, Fecioara se pregătește ea însăși pentru a deveni templul lui Dumnezeu, biserica însuflețită a lui Dumnezeu în care S-a sălășluit Cuvântul Cel Veșnic al Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, Mirele și Capul Bisericii, astfel ea devenind, duhovnicește, Maica întregii Biserici.”

„Sărbătoarea de astăzi nu are un temei biblic, căci nu găsim în Sfânta Scriptură relatări despre evenimentul ce s-a petrecut la începuturile vieții Fecioarei, anume intrarea sa în templu, prezentarea sa la Templul din Ierusalim, dar găsim temeiul ei în Sfânta Tradiție. Tradiția Bisericii a înregistrat sărbătoarea de astăzi cu multă evlavie, sărbătoare ce s-a generalizat în întreaga lume creștină, mai ales în răsăritul creștin, în lumea ortodoxă, care o iubește și o cinstește foarte mult pe Maica Domnului, pentru că ea s-a învrednicit a fi Născătoare de Dumnezeu.”

„Fecioara Maria vine la Templu ca să se pregătească a deveni ea însăși templul lui Dumnezeu, templul în care Dumnezeu a venit și S-a sălășluit, templul în care Fiul lui Dumnezeu Cel Veșnic împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Unul din Sfânta Treime, vine, Se sălășluiește în pântecele Fecioarei, care devine, astfel, palat însuflețit și preaînfrumusețat al Celui Preaînalt, luându-Și fire omenească și făcându-Se Om din Fecioara, în toate asemenea nouă, afară de păcat, pentru a uni firea omenească, pe care Și-a asumat-o, cu firea cea dumnezeiască, pe care o are din veci din Tatăl, în Ipostasul unic, unica Persoană a Fiului și Cuvântului Veșnic al Tatălui, spre mântuirea noastră, a oamenilor.”

La finalul slujbei, Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a adresat îndătinatul cuvânt de bun venit Întâistătătoului Eparhiei Oradiei în enoria Palota, iar Părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru bucuria de a se sluji prima Sfântă Liturghie arhierească în noua biserică din Palota, ridicată prin dragostea bunilor credincioși, urmând ca din anul 2019 sfântul lăcaș să fie împodobit cu haina de pictură în interior.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioşii parohiei Palota pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă față de Biserica dreptmăritoare, dar şi pentru noua biserică ce s-a zidit, spre slava lui Dumnezeu şi folosul duhovnicesc al dreptmăritorilor creştini din această enorie.

De asemenea, Ierarhul a reiterat îndemnul părintesc din Pastorala Sfântului Sinod ce s-a citit în cea dintâi duminică din Postul Nașterii Domnului, ca, în perioada binecuvântată a Postului Crăciunului, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, cu precădere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere, participând la colectele de bani, alimente, îmbrăcăminte și medicamente ce se organizează în acest răstimp binecuvântat de către Sfânta Biserică, dar făcând și fapte de milostenie direct, concret, aproapelui aflat în lipsuri.

Totodată, Preasfinția Sa a anunțat că, recent, s-a demarat în Eparhia Oradiei o campanie de lungă durată, organizată de Asociația Filantropia a Episcopiei Oradiei, după un model ce s-a desăfășurat cu succes în Arhiepiscopia Aradului, prin care se vor aduna, în recipiente speciale de colectare ce vor fi așezate în parohiile mai mari din Oradea și Bihor, articole de îmbrăcăminte folosită, ce vor fi sortate ulterior și împărțite celor săraci.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici fiinţând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, având o bazilică de proporţii monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredinţat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, după modelul Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfinţitul Părinte Sofronie. Prin jertfa credincioşilor şi cu sprijinul autorităţilor locale, în anul 2013 s-a reuşit executarea săpăturilor şi turnarea fundaţiei sfântului lăcaş, până la cota zero, iar în anul 2014, a început construcţia propriu-zisă. În acest an, 2018, zidirea și acoperirea sfântului lăcaș s-a finalizat, urmând să fie înfrumusețat în interior și în exterior.