Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prima Liturghie arhierească în noul paraclis din Parohia Holod, Protopopiatul Tinca

Prima Liturghie arhierească în noul paraclis din Parohia Holod, Protopopiatul Tinca

În Duminica a douăzeci și treia după Rusalii, 25 octombrie 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în cadrul Protopopiatului Tinca, prilej cu care a inaugurat slujirea în noul spaţiu liturgic amenajat în vecinătatea noii biserici parohiale aflate în construcție, cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Parohia Holod.

În dimineața zilei de Duminică, a fost oficiată slujba de sfințire a apei, Agheasma mică, fiind binecuvântat interiorul paraclisului din vecinătatea noii biserici parohiale din Holod, prin stropire cu apă sfințită, urmată de Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Chiriarhul Oradiei, în sobor de preoţi şi diaconi, de faţă fiind mulţime mare de credincioşi, dar şi oficialităţi centrale şi locale. Astfel, au fost săvârşite primele sfinte slujbe în noul paraclis, ce a început a se zidi îndată după sfințirea și așezarea pietrei fundamentale a noii biserici parohiale din Holod, în ziua de 3 mai 2015, de către Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei.

Prin grija Părintelui Paroh Andrei Ionuț Laza, prin strădania și jertfa celor peste 350 de credincioși care formează parohia, dar și cu sprijinul Consiliului Local al comunei Holod și generozitatea a numeroși binefăcători, în doar șase luni de zile s-a reușit amenajarea unui paraclis foarte generos pentru slujire, în vecinătatea locului unde se va înălța biserica parohială.

Construirea unei noi biserici la Holod, dar și ridicarea unui paraclis în care să se slujească până la finalizarea lucrărilor la biserică, a fost deosebit de necesară deoarece comunitatea ortodoxă majoritară, formată din peste 150 de familii, a pierdut, în anul 2012, în urma unui proces în justiţie, biserica parohială, construită de înaintaşii dreptmăritorilor creştini de aici, în favoarea Bisericii Unite cu Roma, Greco-Catolică, până în prezent slujindu-se alternativ.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre învățăturile duhovnicești ce reies din fragmentul scripturistic:

„Cuvintele cheie din pericopa evanghelică, pe care le putem folosi și ca moto al cuvântului de astăzi, sunt cele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos atunci când cel pe care l-a vindecat voia să meargă cu Domnul Hristos, iar El îi răspunde «mergi, întoarce-te înapoi la casa ta și povestește tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu», iar omul vindecat s-a întors în orașul său și povestea tuturor cât bine i-a făcut lui Iisus. Deci el Îl recunoaște, la fel cum și duhurile necurate L-au recunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu.”

„Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să mântuiască lumea din păcat și din suferință, să o scoată din robia întunericului, de sub stăpânirea demonilor, de sub imperiul morții. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, El, Cel fără de păcat, a ales să moară, jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și prin moartea Sa să ne dăruiască nouă viață. El S-a făcut Om, în toate asemenea nouă, afară de păcat, pentru ca să îl vindece pe om de toată stricăciunea și să-l mântuiască, să-i dăruiască viața cea veșnică, așa cum am auzit și din apostolul zilei, că prin Harul lui Dumnezeu suntem mântuiți, deci mântuirea vine ca un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi.

Darul cel mai mare a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, darul Tatălui Cel din ceruri este Însuși Fiul Cel Unul Născut al Tatălui, Care vine în lume să ne vindece pe noi. Vine în lume să îi vindece pe oameni, vine în lume să ne scoată din moarte, din osânda cea veșnică. Nu este indiferent la suferințele oamenilor, nu rămâne nepăsător atunci când îi vede pe oameni bolnavi, în suferință sau în moarte.”

„În duminica de astăzi Îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos vindecând un îndrăcit, pentru că Domnul Iisus Hristos, Care S-a făcut Om asemenea nouă vine să vindece umanitatea de toată suferința. Lui îi este milă de făptura Sa, Se înduioșează de frații Săi. El, Creatorul, vine și Se face frate cu noi ca să ne vindece pe noi de toată boala, de toată suferința, de toată neputința. În cazul particular al Evangheliei de astăzi, vine să ne vindece de orice posesiune demonică, la fel cum l-a vindecat pe cel din ținutul Gherghesenilor.”

În cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a hirotonit pe diaconul Emanuel Juncu întru preot, pentru Protopopiatul Tinca, îmbisericit pe seama bisericii cu hramurile „Buna Vestire” și  „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Vintere, Protopopiatul Tinca, pentru împlinirea misiunii pastoral-misionare din acest protopopiat. Tot în cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Emanuel Juncu a primit și hirotesia de duhovnic.

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a rostit un cuvânt de bun venit Preasfinţitului Părinte Sofronie din partea clerului Protopopiatului Tinca şi a credincioşilor din Parohia Holod şi a prezentat stadiul lucrărilor la noul lăcaș de cult, precum și situația administrativ-gospodărească a Parohiei Holod. Părintele paroh Andrei Ionuț Laza a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru tot sprijinul şi purtarea de grijă pe care a arătat-o necontenit faţă de credincioşii din Holod, oficialităţilor pentru ajutorul acordat, dar şi credincioşilor pentru jertfa pe care au depus-o până acum în construirea noului paraclis.

În cuvântul rostit la final, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a subliniat importanţa zidirii noii biserici și a noului paraclis și a felicitat pe părintele paroh pentru activitatea pastoral-misionară pe care o desfăşoară şi pe credincioşii parohiei Holod pentru statornicia în dreapta credinţă, pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica strămoşească, adresând cuvânt de îmbărbătare și încurajare întregii comunități dreptmăritoare.