Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prima Sfântă Liturghie arhierească în noua biserică din parohia bihoreană Băile Felix

Prima Sfântă Liturghie arhierească în noua biserică din parohia bihoreană Băile Felix

În Duminica a cincea din Sfântul şi Marele Post al Paştilor, a Cuvioasei Maria Egipteanca, 6 aprilie 2014, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Băile Felix, prilej cu care a fost inaugurată slujirea în noua biserică parohială cu hramurile „Schimbarea la Față a Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul”, în prezența a numeroși credincioși din localitate dar și din împrejurimi, precum și a oficialităților centrale și locale.

Chiriarhul Oradiei a binecuvântat noul sfânt locaș, prin stropirea cu apă sfințită, și a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, fiind prima sfântă slujbă săvârșită în biserica parohiei Băile Felix, ce copiază, la scară redusă, planul arhitectural al bisericii Mănăstirii Cozia. Sfântul locaș a început a se zidi la praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a înălțat biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea căruia s-a înființat și noua enorie din Băile Felix.

Prin grija Părintelui Paroh Vasile Marius Bara, care slujește și la capela „Sfinții Cosma și Damian” din cadrul Spitalului de recuperare din Băile Felix, prin strădania și jertfa bunilor credincioși din localitatea Băile Felix, cunoscută în întreaga lume datorită staţiunii balneo-climaterice cu acelaşi nume, dar și prin dărnicia Consiliului Local al comunei Sânmartin și generozitatea a numeroși binefăcători, în aproape 2 ani și 7 luni noul sfânt locaș s-a înălțat, a fost acoperit și a fost tencuit, atât în exterior, cât și în interior, fiind pregătit pentru pictură. De asemenea, a fost montat iconostasul și s-a amenajat spațiul liturgic din interior, astfel încât să se poată săvârși sfintele slujbe.

În frumoasa predică rostită după citirea celor două pericope evanghelice, de la Sfinții Evangheliști Marcu și Luca, Arhipăstorul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind din acestea, subliniind importanța cultivării virtuții smereniei în viața creștinilor, după modelul smereniei desăvârșite întruchipat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos:

„În Duminica a cincea din Sfântul și Marelui Post, a Cuvioasei Maria Egipteanca, cele două pericope evanghelice rânduite a se citi sunt strâns legate între ele, având în comun virtutea smereniei, ce ne îndeamnă pe toți la pocăință, la un exercițiu mai intens al smereniei, după modelul pe care îl întrupează Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care S-a smerit pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se Om, întru toate asemenea nouă, afară de păcat. El, Cuvântul Veșnic al Tatălui, a venit în lume nu ca un împărat al acestei lumi, nu ca un conducător al mulțimilor, ci smerit, așa cum S-a descoperit și atunci când a intrat în Ierusalim, călare pe mânzul asinei.”

„Smerenia pe care a îmbrățișat-o Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este mai presus decât orice smerenie omenească. Cum El, Creatorul universului, S-a smerit pe Sine, făcându-Se asemenea robului, oferindu-Se ca jertfă Tatălui și murind pe Cruce, El, Cel fără de păcat, pentru păcatele noastre, este, cu siguranță, jertfa cea mai sfântă și modelul smereniei desăvârșite în toată curgerea istoriei neamului omenesc.”

„El, Cel Care a plecat cerurile, Dumnezeu adevărat, împreună veșnic cu Tatăl, născut din veci din Tatăl, la plinirea vremii, adică atunci când omenirea a fost pregătită să ofere lui Dumnezeu o mireasă aleasă, Preasfânta Fecioară Maria, care avea să devină Născătoare de Dumnezeu, la plinirea vremii, deci, Dumnezeu vine și Se coboară, Se face Om, luându-Și fire omenească din Pururea Fecioara Maria, curățind pântecele ei fecioresc și născându-Se fără ispită bărbătească din Fecioara Maria, păstrând-o fecioară atât înainte de naștere, cât și în timpul nașterii și după naștere.”

„Opera mântuitoare pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o împlinească pe pământ cu noi oamenii începe la Buna Vestire, culminează prin jertfa de pe Cruce, prin moartea și Învierea din a treia zi, pentru ca, apoi, prin Înălțarea la ceruri, să Se întoarcă la Tatăl, șezând de-a dreapta, în slavă, împreună cu firea omenească pe care Și-a asumat-o pentru totdeauna, de care nu Se mai desparte, din clipa începerii întrupării Sale din Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, și până în vecii vecilor”

Ierarhul Oradiei a arătat importanţa postului, a smereniei și a pocăinţei în urcușul duhovnicesc al fiecărui dreptmăritor creștin spre Împărăția cerurilor, scară spre cer în care avem ca modele pe sfinții Bisericii, între care și Cuvioasa Maria Egipteanca:

„Cuvioasa Maria Egipteanca, care mai înainte de a fi sfântă a fost păcătoasă, a ajuns sfântă pentru că s-a smerit, pentru că s-a pocăit de păcatele pe care le-a săvârșit. Pocăința ei nu a fost de o clipă, ci de o viață întreagă, de când și-a venit în fire, de când s-a întâlnit cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, în chip tainic, atunci când, mergând din Egipt la Ierusalim în pelerinaj, dorind să intre în biserică a fost oprită de icoana Maicii Domnului. Pocăința ei a început atunci când și-a dat seama că a greșit și, trecând Iordanul, a petrecut în nevoință, până la sfârșitul zilelor vieții sale pământești.”

„Aceasta este pocăința cea adevărată, iubiți frați și surori în Domnul, nu cea care este declarată, trâmbițată ca pocăință, ce devine chiar o etichetă pentru comunități întregi. Pocăința este o stare duhovnicească continuă a omului care se luptă cu păcatul și cu patimile, din clipa în care este conștient de păcatele și patimile care îl macină, care îi rod firea omenească și îl duc înspre moarte spirituală, și până în clipa în care închide ochii pe acest pământ.”

„Viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, această eroină a credinţei, ce devine izvor de virtute şi model pentru noi toţi, este viaţa oricărui suflet credincios care se luptă să ajungă de la întuneric la lumină, de la păcat la virtute, este lupta continuă între omul exterior, pătimaş, Adam cel vechi, şi omul dinlăuntru, omul virtuos, Adam cel Nou, Hristos Domnul, Care caută să ia chip în noi.”

În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Paroh Vasile Marius Bara întru iconom.

Părintele paroh a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulțumind Preasfintei Treimi pentru binecuvântările pe care le-a revărsat în acești aproape trei ani de când s-a început lucrarea ctitoricească din Băile Felix, subliniind ajutorul primit în acest răstimp de la Sfântul Ierarh Nectarie, ocrotitorul sfântului locaș. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească și să își exprime recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, la a cărui inițiativă s-a înființat noua parohie și sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor sfântului locaș, tuturor celor care au sprijinit acest demers binecuvântat.

În cuvântul de învățătură de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a subliniat necesitatea pastoral-misionară a zidirii noii biserici parohiale din Băile Felix, care se adaugă salbei de biserici noi ce au început a se construi în ultimii șapte ani în Eparhia Oradiei, fiind în diferite stadii de finalizare, în special în toate noile cartiere din municipiul Oradea, dar și în localitățile suburbane din zona metropolitană a Oradiei, toate constituindu-se în chivote ale slavei lui Dumnezeu pe pământ și cetăți de scăpare duhovnicească și de apărare a identității noastre culturale și naționale.

De asemenea, Chiriarhul a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iorest Grebenea, egumenul metocului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Băile Felix, dependent de Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, și pe Preacucernicul Părinte Vasile Marius Bara, parohul din Băile Felix, pentru frumoasa și fructuoasa colaborare și împreună-lucrare în vederea zidirii noii biserici parohiale, care vine în întâmpinarea nevoilor duhovnicești ale enoriașilor parohiei Băile Felix, dar și ale dreptmăritorilor creștini care vin în această stațiune pentru a-și îngriji sănătatea trupească.

Ierarhul a mulțumit autorităților locale, Consiliului Local al comunei Sânmartin, în frunte cu Domnul primar Lucian Popuș, pentru implicarea și sprijinul consistent pe care l-au acordat în vederea construirii noii biserici, îndemnând ca, și pe mai departe, să fie continuate lucrările, astfel încât sfântul locaș să poată fi finalizat și pregătit pentru târnosire.