Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prima zi din Postul Mare la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Prima zi din Postul Mare la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

În prima săptămână din Sfântul și Marele Post al Paștilor, credincioșii orădeni au posibilitatea să ia parte, atât la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, dar și în bisericile mănăstirești și de enorie din municipiu, la un program de slujbe și duhovnicesc intens. Astfel, prin Slujba Pavecerniței Mari și a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, prin Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite și toate celelalte slujbe rânduite a fi săvârșite, dreptmăritorii creștini sunt chemați să intre în atmosfera de rugăciune și de pocăință specifică acestei perioade din cursul anului bisericesc.

În cea dintâi zi a Sfântului și Marelui Post al Paștilor, luni, 2 martie 2020, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat, în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a citit prima parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în prezența obștii monahale și a unui mare număr de credincioși dreptmăritori din urbea de pe malurile Crișului Repede.

În cuvântul de învățătură rostit la încheierea slujbei, Ierarhul a vorbit despre importanța Sfântului și Marelui Post în viața spirituală a creștinului, subliniind necesitatea pocăinței, a întoarcerii omului la Dumnezeu, în urcușul duhovnicesc spre Sfânta și Luminata Înviere a Domnului:

Din mila lui Dumnezeu și cu ajutorul Său am început astăzi Sfântul și Marele Post al Paștilor, călătoria noastră duhovnicească spre Sfintele Paști, șapte săptămâni de post și rugăciune, de despărțire de cele rele, de păcatele și patimile egoiste care mistuie sufletele și viața noastră, dar și șapte săptămâni de apropiere intensă de Dumnezeu, de Cel Care este Ziditorul nostru, de Cel Care ne poartă de grijă, de Cel Care vrea să ne mântuiască.

„Sfântul și Marele Post este o perioadă de o frumusețe duhovnicească negrăită, mai presus decât puterea noastră de tâlcuire și de înțelegere, ce rezidă din aceea că ni-L aduce pe Dumnezeu tot mai prezent în viața noastră. De aceea, și alcătuirile de rugăciuni din perioada Sfântului și Marelui Post sunt speciale, cum este și Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, ce se citește, împărțit în patru părți, în primele patru zile din Postul Mare, iar apoi și în săptămâna a cincea din Post, la Denia de miercuri seara, pentru ziua de joi, când se citește în întregime. Această alcătuire specială de slujbă este o foarte frumoasă rugăciune prelungă înălțată lui Dumnezeu, încărcată de parfum poetic, dar, mai presus de toate, luminată de harul Duhului Sfânt. Este un canon de pocăință în care, de la început și până la sfârșit, transpare rugăciunea de umilință, de pocăință pentru păcate.”

Programul liturgic și duhovnicesc special din Sfântul și Marele Post de la bisericile din Eparhia Oradiei va continua pe parcursul întregii acestei perioade.