Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Primul doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea

Primul doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea

Marți, 26 septembrie 2023, a avut loc susținerea publică a primei teze de doctorat, de la reluarea activității doctorale în domeniul TEOLOGIE, la Universitatea din Oradea, în anul 2018, elaborată de candidatul Pr. JUCHI Păunel Martin, profesor la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Simion Ștefan”, din Alba Iulia, cu titlul: Calendarul Cuviosului Dionisie Exiguul: Noi comentarii și interpretări.

Comisia specială de examinare a avut următoarea componență: președinte - Pr. conf.univ.dr. Viorel-Cristian POPA (Universitatea din Oradea), conducător științific - Pr. prof. univ. dr. habil Nicu DUMITRAȘCU (Universitatea din Oradea), referenți – Pr. prof.univ. dr. Gheorghe ISTODOR (Universitatea ,,Ovidius” din Constanța), Prof. univ. dr. habil. Ion CROITORU (Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște), Pr. conf.univ. dr. habil. Constantin BĂJĂU (Universitatea din Craiova).

În timpul susținerii publice, candidatul a reușit să capteze atenția asistenței printr-o prezentare laborioasă, exactă, a unei tematici extrem de dificile, după cum au remarcat în referatele lor toți membrii comisiei.

De altfel, îndrumătorul științific a subliniat că însuși titlul ales intrigă ,,pentru că nu face referire și la tabelul pascal, deși în cea mai mare parte a lucrării se vorbește despre tabel, și  mai puțin despre calendar”. Apoi, însă, explică faptul că autorul face această alegere în mod voit fiind conștient că ,,nu poate ajunge la calendar dacă nu descrie pe îndelete evoluția tabelului pascal și a controverselor care o însoțesc de-a lungul istoriei”.

Membrii comisiei au menționat, la rândul lor, că au citit cu mare interes lucrarea și au observat, pe lângă ingeniozitatea metodologiei folosite și a cuprinsului logic, bine articulat, care a asigurat coerența și cursivitatea expunerii, și acuratețea aparatului critic și a bibliografiei, și, de asemenea, grija față de detalii mai ales în ceea ce privește asigurarea unei exprimări concise, directe, în limitele respectării normelor morfologico-sintactice ale limbii române.   

La finalul examenului propriu-zis, comisia de specialitate a constatat că lucrarea pr. JUCHI Păunel Martin întrunește criteriile științifice prevăzute în legislația academică în vigoare și, după deliberare, a propus acordarea titlului științific de ,,doctor în teologie” cu calificativul  Foarte Bine. Totodată, acesta a depus jurământul de credință, după tradiția școlilor de teologie ortodoxă, în capela cu hramul ,,Sfântul Teodor Studitul” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” a Universității din Oradea.

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Dumitrașcu