Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Principele Radu al României, acasă în Catedrala cu Soare a Episcopiei Oradiei Mari

Principele Radu al României, acasă în Catedrala cu Soare a Episcopiei Oradiei Mari

În Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, ziua de vineri, 12 august 2022, a fost una cu totul specială deoarece Preasfințitul Părinte Sofronie, cel de al șaselea Întâistătător al restatornicitei Eparhii orădene, a avut onoarea și aleasa bucurie lăuntrică de a-l avea ca oaspete de seamă pe Alteța Sa Regală Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului”, mult visata Catedrală cu Soare a poporului binecredincios păstorit de vrednicii Ierarhi ai Oradiei și Bihorului.

Începând cu orele 14:00, Chiriarhul cetății de pe malurile Crișului Repede l-a întâmpinat într-o manieră sărbătorească pe Principele Radu al României dimpreună cu distinsa delegație însoțitoare, invitându-l pe eruditul principe să ocupe unul dintre tronurile Catedralei pentru a asista la Slujba specială oficiată de Ierarhul Oradiei Mari, mai precis la partea de debut a Laudei de dimineață a Bisericii noastre, Utrenia, fragment inițiatic care, odinioară, era consacrat intrării în lăcașul de închinare a împăratului. Programul liturgic special a culminat cu Polihroniul, în cadrul căruia s-au adus înalte cereri de binecuvântare asupra Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei române și Alteței Sale Regale Principele Radu al României.

În cele ce au urmat, Chiriarhul locului a ținut un frumos cuvânt festiv, urându-i cordiale cuvinte de bun venit Principelui României și evidențiind providențiala și fructuoasa colaborare a Episcopiei Oradiei cu Familia Regală a României, căreia credincioșii români ortodocși din aceste ținuturi de graniță îi poartă veșnică recunoștință pentru sprijinul ferm și necondiționat acordat renașterii și restatornicirii Eparhiei Ortodoxe Române a Oradiei – evenimentul istoric al promulgării „Legii pentru restatornicirea în Ardeal a vechei Episcopii din Oradea-Mare” prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand I Întregitorul în urmă cu 102 ani, la 30 august.

Cu multă bucurie duhovnicească și cu emoție vie și sfântă, Alteța Voastră Regală, v-am primit în noua Catedrală Episcopală a Oradiei cu hramul „Învierea Domnului”, ales nu la voia întâmplării, ci, așa cum știm, Episcopia noastră Ortodoxă Română a Oradiei a înviat după Marea Unire. Printre primele gesturi întemeietoare făcute de Regele Ferdinand I Întregitorul de Țară și de Neam a fost și Decretul Regal prin care se restatornicea în vechile ei drepturi străvechea Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei Mari. De aceea, Oradea a fost și rămâne legată întotdeauna de Familia Regală a României.

Ierarhul a mai accentuat în cuvântul său importanța înțelegerii și asumării pe deplin a istoriei Bisericii și neamului nostru, rămânând vajnic înrădăcinați în solul fertil plugărit de strașnicii noștri conducători și înaintași, în ciuda curențilorostili ai vremii și adversității omului recent față de Predania sfântă și jertfa de pionierat a strămoșilor noștri. De bună seamă, rânduielile lumii sunt schimbătoare cum, din păcate, schimbători suntem și noi, oamenii, însă ceea ce rămâne ca memorie scumpă și prețioasă pentru cultura unui popor creștin nu poate să fie șters niciodată. Așa cum și poporul nostru, dintru început, de la formarea sa, a stat sub binecuvântarea lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, având parte de Binecredincioși Voievozi, Principi și Regi creștini, cu nimic mai prejos față de modelele de conducere, de guvernare, pe care ei le-au ales, împărații de la Constantinopol, Noua Romă, Cetatea Marelui Constantin. Pentru noi, cei de astăzi, iubitori de istorie și de Tradiție, se cuvine să onorăm memoria Descălecătorilor de Neam și de Țară, dătători de legi și datini, memorie care este perpetuată pentru posteritate, cu multă noblețe, de Familia Regală a României.

În încheierea alocuțiunii, Preasfințitul Părinte Sofronie a transmis gânduri de bine întregii Case Regale, asigurându-i de ospitalitatea cu totul aparte de care se vor bucura mereu pe tărâmurile Varadiei străbune. Alteța Voastră Regală, la Oradea sunteți acasă! Așa cum au fost toți Regii României, de la Marea Unire, și cum va și rămâne până la sfârșitul veacurilor. Am găsit de cuviință ca de data aceasta să ne întâlnim la Catedrala Episcopală, care astăzi este bucuroasă, ca o mireasă a lui Hristos, să vă întâmpine cu bucurie și entuziasm, chiar dacă este o zi de vineri, peste săptămână, fiind destulă prezența Alteței Voastre Regale ca să fie pentru noi o reală zi de sărbătoare, o bucurie și o onoare pentru Catedrală. Bineînțeles, o așteptăm și pe Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei române și vă asigurăm că întotdeauna aici sunteți acasă, indiferent de vitregiile vremurilor. Au fost momente emoționate și vă destăinui că am primit cu multă bucurie vestea că veți veni în vizită la Oradea, gândindu-mă unde ar fi cel mai potrivit să ne întâlnim. De aceea, am socotit că cel mai potrivit loc este Acasă la Dumnezeu, unde El este Gazda cea primitoare pentru toți și unde se poate oferi toată cinstea cuvenită pentru Alteța Voastră Regală, în care vedem și onorăm întreaga Casă Regală a României. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu ani mulți, cu sănătate și să vă inspire întotdeauna să împliniți ceea ce este mai bine, mai frumos și mai durabil pentru poporul pe care îl slujiți împreună cu Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, cu atâta abnegație, cu atâta dragoste necondiționată și dăruire totală.

La sfârșit, Episcopul Oradiei i-a prezentat Principelui Radu mozaicurile Catedralei Episcopale și ultimele lucrări de înfrumusețare realizate la sfântullăcaș, poftindu-l, de asemenea, în Sfântul Altar, unde a lăsat prețioase însemnări în Sfânta Evanghelie, marcând și în acest fel istorica vizită a Alteței Sale Regale la Oradea. Ca o concretizare a bucuriei de a fi împreună, Preasfinția Sa a oferit în dar monarhului ultimele apariții editoriale ale Episcopiei Oradiei.

Arhid. Andi Constantin Bacter