Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Program cultural artistic la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea

Program cultural artistic la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea

Învăţământul teologic ortodox din Oradea aniversează anul acesta nouă decenii de existenţă, respectiv 90 de ani de la înfiinţarea Academiei de Teologie Ortodoxă din Oradea. În seria manifestărilor prilejuite de aniversarea acestui eveniment, se înscrie şi programul cultural-artistic, organizat de elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, moştenitorul de drept, împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, al vechii Academii de Teologie orădene, în al cărei imobil istoric îşi desfăşoară activitatea Liceul Ortodox, după cum ne-a precizat Pr. Prof. Alin Sonea.

Programul zilei de sâmbătă, 19 octombrie, a debutat cu vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în clădirea istorică a Academiei Teologice, de pe str. Republicii, nr. 88, proprietate a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, mai precis în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, însoţit de membrii Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, de profesorii şi de elevii şcolii.

În alocuţiunea rostită aici, Chiriarhul Oradiei a subliniat importanţa istorică a evenimentului aniversar, care nu ar fi fost posibil fără strădaniile şi contribuţia primului Episcop al Oradiei de după realizarea României Mari, Roman Ciorogariu, patronul Liceului Ortodox orădean de astăzi.

Preasfinţia Sa a mai arătat că parcursul luminat al Academiei Teologice îi îndeamnă pe moştenitorii acesteia la responsabilitate şi continuitate în misiunea pedagogică, spirituală, culturală şi socială pe care o desfăşoară dascălii şi învăţăceii de astăzi.

După vizita în Paraclisul şcolii, programul a continuat în  sala festivă a Liceului, unde, după ce Părintele Profesor Radu Rus, directorul liceului, a vorbit despre semnificaţia deosebită a momentului în viaţa Liceului Ortodox, elevii din ciclurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, au organizat un program cultural-artistic, dedicat acestui moment important din cronologia învăţământului teologic orădean.

Preşcolarii au împodobit sala festivă cu panouri pe care au fost expuse creaţiile lor în pictură, contribuind astfel la crearea unui ambient deosebit pentru serbare.

Coordonaţi de către inimoasele doamne învăţătoare Viorica Brege, Maria Tirpe, Florica Hera, Veronica Isdrăilă, Laura Baidoc, Ileana Balotă şi Angelica Suciu, împreună cu doamna profesoară Florica Popovici, elevii din clasele primare, au pregătit un moment artistic care a cuprins rugăciunea „Tatăl nostru” şi un colaj de cântecele şi poezii religioase, înălţate spre cer în semn de recunoştinţă faţă de purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi a Maicii Sfinte căreia, la sfârşitul momentului artistic, i-a şi fost adresată rugăciunea „La uşa milostivirii”, scrisă de Sfântul Cuvios Ioan Iacob Românul de la Neamţ.

Elevii clasei a VIII-a A, au prezentat într-o scenetă, cu haz şi umor, episodul „Inspecţiune” din cunoscuta schiţă „Un pedagog de şcoală nouă”, scrisă de Ion Luca Caragiale, o schiţă în care, fără a vrea să lovească în dăscălimea timpului său, Caragiale satirizează folosirea unor metode greşite de către pedagogii lipsiţi de vocaţie. În punerea în scenă a schiţei elevii au fost coordonaţi de către doamnele profesoare Mirela Rus şi Codruşa Bogoşel.

Într-un alt registru, elevii ciclului liceal, au prezentat o şezătoare tradiţională din Bihor. Din dorinţa de a reînvia tradiţiile şi obiceiurile populare, elevii liceeni, alături de doamnele profesoare Ramona Urdea şi Simona Teacă, au adus pe scenă un crâmpei din folclorul autentic, tezaur inepuizabil al specificului nostru naţional.

Momentul a fost îmbogăţit de două cântece populare, interpretate de absolventul de frunte al Liceului, Alexandru Carţiş, şi de un dans popular, jucat de Andrei Botici, elev în clasa a IX-a şi de colegii lui, membri ai Ansamblului „Luncşoara”, coordonat de către domnul Botici. Tot ei au pregătit şi o expoziţie cu obiecte tradiţionale pentru a ne introduce într-o atmosferă specifică, expoziţie ce constituie o primă etapă în cadrul proiectului „Păstrează tradiţia", iniţiat la sfârşitul lunii septembrie şi care are ca şi obiectiv principal realizarea unui mic muzeu etnografic în cadrul şcolii.

În încheierea programului, membrii talentaţi ai Corului „Diacon  Nicolae  Firu”, îndrumaţi cu devotament şi dăruire de Părintele Arhidiacon Ştefan Lakatos au prezentat un concert de piese religioase, folclorice şi patriotice.

Întreaga desfăşurare a programului a stârnit aplauze şi aprecieri din partea invitaţilor prezenţi, şi în mod cu totul special din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie, care i-a felicitat pe toţi profesorii şi elevii implicaţi în organizarea acestui program, în frunte cu conducerea şcolii, şi a arătat care este misiunea actuală a acestei şcoli confesionale: „Astăzi a fost o adevărată sărbătoare, o adevărată serbare. După 90 de ani ne-a ajutat Pronia Divină să fim din nou la noi acasă. De data aceasta cu alte exigenţe. Dacă atunci, în urmă cu 90 de ani, obiectivul principal al Academiei Teologice era să formeze preoţi pentru completarea parohiilor vacante, acum milităm pentru o formare spirituală şi morală a elevilor noştri în duhul valorilor strămoşeşti. De aceea, Biserica Ortodoxă, Maica spirituală a poporului român, se îngrijeşte de formarea intelectuală şi morală, de educaţia şi cultura fiilor ei. Cei de dinaintea noastră care au cultivat şi au trăit valorile strămoşeşti s-au bucurat astăzi, văzând că sunt pe mâini bune aceste valori”.

De asemenea Preasfinţia Sa a adresat cuvinte de apreciere părinţilor copiilor care învaţă în cadrul Liceului Ortodox, mulţumindu-le că au ales pentru copiii lor o astfel de şcoală.