Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Protopopiatul Oradiei, Peștișului și Aleșdului are un nou protopop

Protopopiatul Oradiei, Peștișului și Aleșdului are un nou protopop

Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei a avut loc marți, 14 noiembrie 2017, ceremonia de hirotesie și instalare a noului protopop al Protopopiatului Oradiei, Peștișului și Aleșdului, numit în ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial din aceeași zi, în persoana Preaonoratului Părinte iconom-stavrofor Aurel-Simion Goga, până în prezent Inspector pentru cateheză la Centrul Eparhial, ca urmare a pensionării, la limită de vârstă, a fostului protopop, Preaonoratul Părinte Dorel Octavian Rus.

Ceremonia s-a desfășurat în paraclisul Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan de la Centrul Eparhial, şi a început cu un moment de rugăciune oficiat de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în prezența preacuvioșilor și preaonoraților părinți membri ai Permanenței Consiliului Eparhial, a preaonoraților părinți protopopi de la protopopiatele din Eparhia Oradiei, a unor preoți și credincioși.

Chiriarhul Oradiei a oficiat, apoi, hirotesia întru protoiereu a Preaonoratului Părinte Aurel-Simion Goga, oferindu-i, pe rând, bedernița, brâul roșu, crucea pectorală, bastonul și gramata chiriarhală de hirotesie întru protoiereu. Noul protopop a dat citire Actului de onestitate și fidelitate față de Biserică în noua calitate pe care a primit-o.

Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei a adresat, cu acest prilej, un cuvânt de apreciere pentru rodnica activitate desfășurată de Preaonoratul Părinte Dorel Octavian Rus ca preot paroh la Parohia Izvorul Tămăduirii din Oradea și ca protopop al Protopopiatului Oradiei, Peștișului și Aleșdului, urmând ca de acum înainte să slujească Biserica dreptmăritoare în calitate de preot pensionar, îmbisericit la parohia unde a activat din anul 1991 și până în prezent, fiind numit director al Institutului cultural-misionar Sfinții Doctori Anarghiri al Parohiei Izvorul Tămăduirii din Oradea, având posibilitatea să dedice mai mult timp activităților culturale și filantropice.

Părintele Dorel Octavian Rus a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru că a rânduit să ajungă acest moment binecuvântat al slujirii preoțești, adresând mulțumiri alese Preasfințitului Părinte Sofronie pentru părinteasca purtare de grijă, pentru dragostea și prețuirea de care s-a bucurat vreme de peste zece ani cât a slujit în ascultarea de protopop. Totodată, a mulțumit consilierilor eparhiali, protopopilor, dar și preoților din Protopopiatul Oradiei, Peștișului și Aleșdului pentru frumoasa colaborare, având mulțumirea sufletească de a lucra cu dăruire și devotament în ogorul Domnului de mai bine de 41 de ani și dorind ca și pe mai departe, cât se va bucura de darul sănătății, să își pună în lucrare talanții primiți de la Dumnezeu în slujba Bisericii strămoșești.

Noul protopop al Protopopiatului Oradiei, Peștișului și Aleșdului, Părintele Aurel-Simion Goga, și-a exprimat bucuria și mulțumirea către Părintele ceresc la acest moment important din viața sa. A adus mulțumire Preasfințitului Părinte Sofronie pentru încrederea acordată, arătând că își va dedica întreaga sa pricepere, cu responsabilitate și conștiinciozitate, pentru continuarea și intensificarea lucrării administrative și pastorale din cadrul Protopopiatului Oradiei, Peștișului și Aleșdului, în cooperare și conlucrare cu Centrul Eparhial, cu celelalte trei protopopiate, cu preoții din cuprinsul Protopopiatului Oradea, în strânsă unitate în jurul Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, în ascultare deplină de Întâistătătorul Eparhiei Oradiei.

În cuvântul rostit la finalul ceremoniei, Ierarhul Oradiei l-a prezentat pe noul protopop și a ținut să sublinieze că lucrarea și experiența pastoral-misionară frumoasă și bogată a Părintelui Aurel-Simion Goga, în special cu copiii și cu tinerii, începând cu Parohia Tria din Protopopiatul Marghita, continuată apoi în Parohia Sânnicolau Român din Protopopiatul Tinca, dar și rezultatele deosebite obținute în calitatea de Inspector pentru cateheză la Centrul Eparhial, precum și responsabilitatea, jertfelnicia și fidelitatea de care a dat dovadă, l-au recomandat pe noul protopop pentru ascultarea și misiunea încredințată, cea de conducător al oficiului protopopesc Oradea. Preasfinția Sa l-a felicitat și i-a urat mult spor în lucrarea administrativă și pastorală nouă pe care o începe acum.

 *

 Părintele Aurel-Simion Goga s-a născut la 11 noiembrie 1979 în localitatea Sâmbăta, județul Bihor, în familia preotului Aurel și Lucia Gîga. A urmat școala primară în satul natal, iar în anul 1999 și-a finalizat studiile liceale la Seminarul Teologic Ortodox din Beiuș. Între anii 1999-2003 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, specializarea Teologie Pastorală, iar în anul 2005 a absolvit cursurile de masterat la aceeași facultate. În anul 2014 a obținut gradul profesional I. Este căsătorit din anul 2003 cu Monica-Violeta Goga și are o fiică, Maria Simina Teodora.

În 12, respectiv 16 Aprilie 2004 a fost hirotonit diacon şi preot pe seama parohiei Tria, Protopopiatul Marghita. Din 12 ianuarie 2012 a fost numit de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Inspector pentru cateheză la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, unde a activat până în prezent, iar în data de 5 septembrie 2014 a fost instalat ca preot paroh la Parohia Sânnicolau Român, Protopopiatul Tinca.