Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Punţi de legătură între românii ortodocşi din Beiuş, Eparhia Oradiei şi românii ortodocşi din Micherechi, Ungaria

Punţi de legătură între românii ortodocşi din Beiuş, Eparhia Oradiei şi românii ortodocşi din Micherechi, Ungaria

Urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la cooperarea pastorală transfrontalieră a eparhiilor ortodoxe române, prin care Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Oradiei și Episcopia Maramureșului și Sătmarului sunt îndatorate a se implica în ajutorarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea a avut loc, în 28 aprilie a.c., o şedinţă comună de lucru a Permanenţelor Consiliilor Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei şi Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, prezidată de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, în cadrul căreia s-au identificat nevoile comunităților românești ortodoxe din Ungaria și s-au stabilit modalități de ajutorare a acestora.

Un prim efect al acestei întâlniri a fost vizita, în ziua de Duminică, 17 mai 2015, a unui grup de credincioşi ortodocşi din oraşul Beiuş şi împrejurimi, Eparhia Oradiei, membrii ai Asociaţiei „Oastea Domnului”, asociaţie ce funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, grup condus de Preacucernicul Părinte Cornel Clop, paroh la Răbăgani şi responsabil delegat de Chiriarhul Oradiei pentru Asociaţia „Oastea Domnului” din Eparhia Oradiei, în parohia Micherechi din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, enorie în care numeroşi credincioşi sunt membri ai Asociaţiei „Oastea Domnului”. De asemenea, amintim şi faptul că din partea fraţilor din „Oastea Domnului” s-au asigurat de buna reuşită a misiunii fratele Ioan Pavel din Beiuş şi fratele Tiberiu Juhasz din Micherechi.

Urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a ne zidi unul pe altul (conform I Tesaloniceni 5, 11), pentru ca folosul duhovnicesc să fie unul deplin, vizita misionară s-a desfăşurat în două etape: dimineaţa, întreaga delegaţie din România a participat la Sfânta Liturghie în biserica parohială din Micherechi, iar în prelungirea acesteia a avut loc întâlnirea cu fraţii ortodocşi din Asociaţia „Oastea Domnului” din Micherechi.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preacucernicul Părinte Ioan Bun, preot paroh la Micherechi, şi de către Preacucernicul Părinte Cornel Clop, delegatul Chiriarhului Oradiei, iar răspunsurile au fost date împreună de credincioşii din Beiuş şi Micherechi. Crezul şi Rugăciunea domnească au fost rostite de copiii din parohie. La slujbă au luat parte şi autorităţile locale, reprezentate de Doamna Margareta Tat, primar al Micherechiului.

Cuvântul de învăţătură cu tema „Iisus Hristos – Lumina lumii” a fost rostit de Părintele Cornel Clop, care, pornind de la enunţul Mântuitorului Iisus Hristos din pericopa evanghelică a zilei, „Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 9, 5), a arătat că lumina lui Hristos i-a adunat dincolo de fruntariile istorice pe românii de aceeaşi credinţă şi acelaşi grai. Părintele Ioan Bun a prezentat istoricul acestei parohii, venind, astfel, în întâmpinarea dorinţei oaspeţilor beiuşeni de a afla mai multe despre comunitatea pe care au vizitat-o. Cei doi preoţi vorbitori au adus mulţumiri, atât Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cât şi Preasfinţitului Părinte Siluan al românilor ortodocşi din Ungaria, pentru binecuvântarea oferită şi îndemnul de a organiza astfel de zile misionare, care aduc multă întărire duhovnicească în credinţa dreptmăritoare şi în menţinerea vie a identităţii strămoşeşti pentru românii din Micherechi.

După încheierea Sfintei Liturghii a avut loc o agapă frăţească oferită de comunitatea din Micherechi oaspeţilor din România, menită să apropie mai mult pe credincioşi şi să amintească de Ospăţul Împărăţiei (conform Luca 14, 15: „Fericit este cel ce va prânzi în împărăţia lui Dumnezeu!”).

În continuare, la programul „Oastei Domnului”, în prezenţa celor doi preoţi şi a doamnei primar, s-a dat mărturie despre lumina înfrăţitoare, cea care izvorăşte din buna înţelegere, după cum ne aminteşte psalmistul: „Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună!” (Psalmul 132, 1), ale cărui cuvinte au fost versificate de poetul „Oastei Domnului”, astfel: „Iată ce plăcut şi dulce e să locuiască / fraţii pururi-mpreună să se veselească, / cu cântări, cu psalmi în Domnul să se veselească!” (Traian Dorz, Cântările Psalmilor, „Iată ce plăcut şi dulce”). Au fost scoase în evidenţă legăturile trainice dintre micherecheni şi beiuşeni, legături care s-au înfiripat şi întărit prin fondatorul „Oastei Domnului”, Părintele Iosif Trifa, preot din Munţii Apuseni, protopopul Ioan Olah, mesagerul acestei mişcări în spaţiul panonic, şi poetul beiuşan Traian Dorz, cel care a menţinut „Oastea Domnului” pe calea cea dreaptă în vremuri de grea încercare, triptic ţinut în cinste deosebită şi azi.

La despărţire, oaspeţii din România au mulţumit preotului paroh din Micherechi, credincioşilor, autorităţilor locale şi frăţietăţii pentru calda primire ce li s-a făcut.