Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Recunoştinţă pentru împliniri, speranţă pentru viitor

Recunoştinţă pentru împliniri, speranţă pentru viitor

Ediţia a X-a (aniversară) a Congresului Naţional Hristos împărtăşit copiilor ne cheamă să mulţumim lui Dumnezeu pentru lucrarea educaţională şi misionară desfăşurată timp de un deceniu, dar şi să felicităm pe toţi cei care au contribuit la această lucrare cu multă dăruire de sine, bucurie şi eficienţă.

Congresul este organizat de Patriarhia Română, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia World Vision România. Ne aflăm la un moment de bilanţ, în care evaluăm rezultatele obţinute până în prezent şi, totodată, privim cu responsabilitate şi speranţă la perspectivele care se conturează pentru următorul deceniu.

Copiii şi tinerii Bisericii noastre au dovedit receptivitate faţă de educaţia religioasă, realizată în familie, aprofundată la ora de Religie şi amplificată în cadrul activităţilor catehetice. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română derulează o serie de proiecte de formare adresate copiilor și tinerilor, cu scopul intensificării activităţii catehetice, prin dezvoltarea unui curriculum biblic pentru toți copiii din România şi din diaspora română, precum şi prin implementarea unui program structurat pentru formarea cateheților la nivelul întregii țări. Rezultatele obținute confirmă importanța educației religioase şi morale, exprimată prin pregătirea tinerilor pentru viaţă.  

Scopul activităţii catehetice trebuie să fie dezvoltarea aptitudinilor personale şi creşterea duhovnicească a copiilor, apropierea lor de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Biserică, prin modelarea sufletelor, în lumina Evangheliei iubirii lui Hristos. Această activitate formativă poate fi comparată, după cum afirma Sfântul Chiril al Ierusalimului, în secolul al IV-lea, cu zidirea unei case: dacă aceasta se realizează după un plan bine întocmit, respectându-se normele de bază ale construirii, va rezulta o clădire trainică şi frumoasă; dacă însă se construieşte la întâmplare, fără a se respecta normele tehnice, va rezulta o clădire lipsită de trăinicie şi frumuseţe.

În contextul crizei actuale de ideal și de orientare spirituală a tinerilor din societatea secularizată, Biserica, alături de Familie și Școală, este chemată să-și intensifice lucrarea de formare duhovnicească a tinerilor, pentru ca aceştia să cultive iubirea faţă de Dumnezeu prin rugăciune şi iubirea faţă de semeni prin fapte bune. Pentru împlinirea acestui ţel, trebuie intensificată cooperarea dintre cateheţi, preoţi, profesori de Religie şi părinţi, factori determinanţi în creșterea şi educarea copiilor şi tinerilor.

Ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să binecuvânteze pe toţi cei ce sprijină sau împlinesc nobila lucrare de catehizare şi de formare duhovnicească, astfel încât copiii şi tinerii Bisericii noastre să ajungă la bucuria exprimată de psalmist prin îndemnul: „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul!” (Psalmul 33, 8).

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanţilor la Congresul Naţional Hristos împărtăşit copiilor, ediţia a X-a, Centrul social-pastoral Sfânta Cruce – Caraiman, 18-20 septembrie 2017: