Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Resfinţirea bisericii de lemn de la Mănăstirea Izbuc

Resfinţirea bisericii de lemn de la Mănăstirea Izbuc

În Duminica a şasea după Rusalii, 4 august 2013, mii de pelerini din Bihor, dar şi din întreaga ţară au poposit la străvechea vatră monahală de la Izbuc, din Ţara Beiuşului, Eparhia Oradiei, venind spre a se primeni duhovniceşte şi a participa la binecuvântatele evenimente sfinţitoare ce au avut loc aici în această perioadă a anului bisericesc.

Momentul sărbătoresc de dinainte de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului a fost prilejuit de resfinţirea vechii biserici de lemn a mănăstirii cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Maicii Domnului”, existentă aici de la anul 1954, după ce fusese ridicată de către Popa Iosif şi dreptmăritorii creştini din dealul Beiuşului la anul 1733. În anul 1784, autorităţile habsburgice permiţând românilor ortodocşi să îşi construiască o biserică de zid în Beiuş, biserica de lemn a fost strămutată la Delani, şi în alte locuri, ajungând, în anul 1954, la Sfânta Mănăstire Izbuc, prin grija Episcopului Valerian Zaharia al Oradiei, care a şi târnosit-o, la 14 septembrie.

Deoarece, de-a lungul vremii, starea sfântului locaş s-a degradat continuu, ajungând să nu se mai poată săvârşi sfintele slujbe în aceasta, în ultimii ani, obştea Mănăstirii Izbuc, prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, sub povăţuirea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arhim. Dr. Mihail Tărău, exarh şi stareţ al mănăstirii, şi cu sprijinul autorităţilor judeţene şi centrale, dar şi cu obolul a numeroşi credincioşi, a restaurat şi înfrumuseţat biserica în întregime, redând-o circuitului liturgic.

Acoperişul din şindrilă a fost înlocuit complet iar exteriorul a fost tratat cu soluţii speciale de tratare a lemnului. Interiorul a fost pictat, s-a întocmit o nouă Sfântă Masă, s-a montat un iconostas nou şi străni corespunzătoare noi, şi s-a aşezat o pardoseală de lemn. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu sfinte vase, cărţi de cult, odoare şi toate cele de trebuinţă săvârşirii sfintelor slujbe.

Slujba de resfinţire a bisericii a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Chiriarhul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroase oficialităţi locale, judeţene şi centrale şi a mii de credincioşi. Cu acest prilej, Ierarhul a aşezat al treilea hram al bisericii, Schimbarea la Faţă a Domnului. A urmat, apoi, săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti pe noul altar întocmit. În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfinţitul Părinte Sofronie a arătat importanţa liturgică şi istorică a resfinţirii acestui sfânt locaş, precum şi etapele restaurării bisericii, ce împlineşte anul acesta 280 de ani de la ridicare.

De asemenea, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău şi obştea Sfintei Mănăstiri Izbuc pentru frumoasa lucrare duhovnicească, ctitoricească şi misionară ce o desfăşoară, grija pentru restaurarea bisericii de lemn din incinta mănăstirii adăugându-se la efortul ctitoricesc de construire a noii biserici mari a mănăstirii.

La final, toţi credincioşii au avut posibilitatea să intre şi să se închine în Sfântul Altar, fiind poftiţi, apoi, să guste şi merinde pentru trup, bucate tradiţionale alese de post, care au întregit bucuria şi frumuseţea praznicului.

Aşezământ monahal de la Izbuc este cunoscut în ţară dar şi în străinătate pentru izvorul tămăduitor, Izbuc, dar şi datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, existentă în mănăstire încă din momentul întemeierii acesteia, în 1926, copie după icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Vărzăreşti, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei.