Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Reuniunea cadrelor didactice de Religie şi Teologie din Eparhia Oradiei

Reuniunea cadrelor didactice de Religie şi Teologie din Eparhia Oradiei

În cadrul seriei conferințelor semestriale de primăvară din Episcopia Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, 13 mai 2022, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a fost gazda reuniunii cadrelor didactice de Religie şi Teologie din Eparhia Oradiei, respectiv din județul Bihor.

Prima parte a întâlnirii a avut loc în paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, unde, începând cu ora 8:00, cadrele didactice care predau Religie Ortodoxă, respectiv profesorii de Teologie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și profesorii de specialitate de la Liceul Ortodox au participat la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum, săvârșite de către Preacucernicul Părinte Prot. Prof. Radu Rus, vicar eparhial și directorul Liceului Ortodox, împreună cu Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Viorel Popa, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și cu Preacucernicul Părinte Prof. Florin Negruțiu, Inspector școlar pentru disciplina Religie.

După Sfânta Liturghie, cadrele didactice s-au deplasat în sala festivă a liceului, pentru a doua parte a întâlnirii – conferința propriu zisă, unde Preacucernicul Părinte Prof. Florin Negruțiu, a prezentat referatul cu titlul Rugăciunea în viața Bisericii și a creștinului, întocmit de către Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea, temă ce se înscrie în contextul proclamării anului 2022, ca fiind „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului” şi „Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ” în Patriarhia Română.

 Ultima parte a întâlnirii, a continuat cu lucrările cercului pedagogic cu tema Valențele educative ale orei de religie la care au luat parte profesorii de religie de la toate cultele din județul Bihor. Invitată în cadrul cercul pedagogic a fost doamna Oana Moșoiu, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București, consultant în educație, formare și dezvoltarea resurselor umane care i-a îndemnat pe cei prezenți să își pună gândurile la lucru, să vadă ce s-a întâmplat pe parcursul anului școlar și să-și propună pentru anul viitor noi obiective în relație cu propria persoană și cu elevii de la școala la care predă fiecare. De asemenea, domnia sa a insistat asupra nevoii de formare a unor comunități de practică, ce presupun aducerea împreună a unor practicieni cu experiență pentru a învăța de la egalii noștri. Cunoscătoare a rețelei profesorilor de religie cu care interaționează în cadrul unor programe de formare, simpozioane, mese rotunde, a subliniat rolul formator al acestora în conturarea profilului spiritual – moral al elevilor.

În cadrul cercului pedagogic coordonat de PC Pr. Prof. Florin Negruțiu, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, s-au evidențiat rezultatele la olimpiadele județene și naționale obținute de elevii care frecventează ora de religie și deopotrivă a celor de la școlile teologice. Disciplina religie se află și în acest an printre disciplinele cu cele mai bune rezultate la competițiile județene și naționale. S-au reamintit cadrelor didactice etapele de perfecționare prin gradele didactice și oportunitatea parcurgerii unor programe de formare de pregătire pentru susținerea definitivatului și a titularizării.

Cercul pedagogic a reprezentat un prilej potrivit pentru a se disemina informațiile referitoare la concursul național ”Creștinul acasă, la școală, la biserică și în comunitate”, competiție care se regăsește ăn Calendarul concursurilor Ministerului Educației pe anul școlar 2021-2022.

De asemenea, s-a insistat asupra valorizării mai accentuate a conceptului școlii de vară care se poate organiza în cadrul comunităților religioase, venind astfel în întâmpinarea nevoilor elevilor și părinților, deopotrivă, profesorul de religie fiind în cadrul unui astfel de program persoană resursă.

În acest cadru a fost readusă în actualitate existența revistei Dascălul creștin în care se pot publica atrticole de specialitate, cercetări, exemple de bună practică din activitățile educative extrașcolare și nu numai.

În final, Părintele Vicar Radu Rus a transmis cuvânt de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, mulțumind și felicitându-i pe profesori pentru munca pe care o depun la catedră și îndemnându-i să rămână consecvenți și dedicați vocației pe care o au.

Pr. Prof. Alin Sonea