Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sărbătoare la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Oradea

Sărbătoare la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Oradea

Evenimentele dedicate prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi au continuat în Eparhia Oradiei și în ziua de Duminică, 31 ianuarie 2016. Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Sfinţii Trei Ierarhi din Oradea, prilej cu care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, sărbătorindu-se hramul bisericii orădene, Sfinţii Trei Ierarhi, dar şi ocrotitorii duhovniceşti ai şcolilor teologice din Eparhia Oradiei, Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea şi Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, cadrele didactice ale celor două școli teologice fiind oaspeţii parohiei. Au fost prezenți la sărbătoare elevi şi studenţi teologi, dar şi numeroși credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea.

 În cuvântul de învăţătură rostit, cu binecuvântarea Ierarhului, de către Pr. Prof. Alexandru Dulca, cadru didactic la Liceul Ortodox, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 19, versetele de la 1 la10, a fost descris portretul vameșului Zaheu, reliefându-se întoarcerea acestuia către Dumnezeu și, în același timp, smerenia lui, ca virtute necesară pentru a parcurge itinerariul nostru duhovnicesc spre mântuire. În cuprinsul tâlcuirii pericopei din Duminica a treizeci și doua după Rusalii s-a insistat asupra semnificației adverbului de timp ,,astăzi, întâlnit de două ori în cuprinsul pericopei evanghelice la care ne referim și care semnifică timpul mântuirii noastre.

După Sfânta Liturghie, Părintele paroh Ioan Bala a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulţumindu-i pentru grija şi dragostea arhipăstorească pe care o arată faţă de biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Oradea, arătând că este o mare binecuvântare pentru parohie de a fi gazdă primitoare a momentului sărbătoresc prilejuit de prăznuirea hramului bisericii, Sfinții Trei Ierarhi, care sunt și ocrotitorii celor două școli de teologie ortodoxă din Episcopia Oradiei.

La final, Chiriarhul Oradiei a ținut o frumoasă cuvântare în care a remarcat importanţa prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai învăţământului teologic din întreaga lume ortodoxă, dar și necesitatea urmării lor, ca modele de viețuire și acțiune creștină pe care aceștia le întrupează:

„S-a împământenit deja, de câțiva ani, un obicei care devine o frumoasă tradiție locală, ca la serbarea hramului acestei biserici parohiale, Sfinții Trei Ierarhi, să fim împreună, atât cu credincioșii din parohie, în frunte cu preoții slujitori de aici, dar și cu corpul profesoral și studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și, de asemenea, cu profesorii și elevii de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea. Această împreună-prăznuire arată că în Sfânta Biserică suntem și alcătuim împreună o mare familie duhovnicească.”

,,Ne gândim la Sfinții Trei Ierarhi, întotdeauna, cu multă evlavie, cu datoria nu numai de a ne face timp să îi serbăm, și trebuie să îi cinstim tot timpul, dar mai ales de a le face loc în inimile noastre și în viața noastră, iar a le face loc în inima noastră înseamnă, înainte de toate, a le urma pilda vieții lor”.

În încheierea cuvântului său, Preasfinţitului Părinte Sofronie a adresat urări de ani mulți și binecuvântați cadrelor didactice, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi, dar de sănătate şi putere de muncă în misiunea de slujire a Bisericii noastre străbune şi a neamului românesc.