Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sărbătoare la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Oradea

Sărbătoare la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Oradea

 Manifestările dedicate cinstirii Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume, prăznuiți în ziua de 30 ianuarie, au debutat în Eparhia Oradiei Duminică, 28 ianuarie 2018, la biserica de enorie din Oradea ce îi are ca ocrotitori pe cei trei Mari Dascăli ai lumii și Ierarhi.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi, consilieri de la Centrul eparhial, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” şi de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, precum și cei doi preoți de la parohie, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi, slujbă la care au participat elevi şi studenţi teologi, alături de numeroși credincioşi orădeni, devenind deja o tradiție ca, în fiecare an, profesori, elevi și studenți de la cele două școli de teologie ortodoxă din Eparhia Oradiei, să se reunească, cu binecuvântarea și în prezența Chiriarhului locului, în biserica parohială Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, în ziua prăznuirii Sfinților Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan sau în una din duminicile apropiate sărbătorii.

Răspunsurile liturgice au fost date de un cor format din elevi și studenți teologi, dirijat de Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Habil. Mihai Brie, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

 Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 18, versetele de la 10 la 14, Preacucernicul Părinte Prof. Alin Sonea, cadru didactic la Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificaţiile duhovniceşti deosebit de bogate ale cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos din Pilda Vameșului și a Fariseului, subliniind chipul smereniei întruchipat de vameș, virtute care trebuie să îi caracterizeze pe toți creștinii, în antiteză cu mândria de care era cuprins fariseul în împlinirea poruncilor Legii.

După Sfânta Liturghie, Părintele paroh Ioan Bala a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulţumindu-i pentru grija şi dragostea arhipăstorească pe care o arată faţă de biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Oradea, subliniind că este o mare binecuvântare pentru parohie de a fi gazdă primitoare a momentului sărbătoresc prilejuit de prăznuirea hramului bisericii, dar și a ocrotitorilor școlilor teologice din Eparhia Oradiei.

La final, Chiriarhul Oradiei I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, rostind o frumoasă cuvântare în care a făcut referiri la perioada specială a Triodului, care începe în această Duminică, a treizeci și treia după Rusalii, o perioadă de pregătire duhovnicească, de pocăință, în care, prin exemplele de smerenie și pocăință ce sunt puse înainte de Sfânta Biserică, toți credincioșii ortodocși sunt chemați la întoarcere spre Dumnezeu, la părăsirea păcatelor, la desprinderea de cele rele, la apropierea de taina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, început al propriei noastre învieri.

Preasfinția Sa a felicitat pe cei doi preoți ai parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, dimpreună cu credincioșii, pentru bogata lucrare ctitoricească și misionară pe care o împlinesc, și a adresat îndemn părintesc dreptmăritorilor creștini ca, în perioada aceasta a anului bisericesc, să se concentreze asupra propriei pocăințe, după exemplul vameșului, în smerenie, în umilință și în rugăciune profundă, spre a împlini urcușul duhovnicesc al Sfântului și Marelui Post, până la Sfânta și Luminata Înviere a Mântuitorului Iisus Hristos.

În încheierea cuvântului său, Episcopul Oradiei a adresat clerului, cadrelor didactice, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi, dar și tuturor celor care poartă numele Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate şi putere de muncă în slujirea Bisericii noastre străbune şi a neamului românesc.