Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Mănăstirea Izbuc

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Mănăstirea Izbuc

În vinerea din Săptămâna Luminată, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, 21 aprilie 2017, străvechea vatră monahală bihoreană de la Izbuc și-a prăznuit, ca în fiecare an, cu multă bucurie duhovnicească, hramul cel vechi.

Aproximativ două mii de pelerini veniţi din Bihor, dar şi din alte județe ale ţării precum Arad, Timiș, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Dolj și Prahova, au participat, cu multă evlavie şi cu dragoste pentru Biserica strămoşească dreptmăritoare, la sărbătorirea hramului Mănăstirii Izbuc, aşezământ monahal cunoscut pentru izvorul tămăduitor, Izbuc, dar şi datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, copie după icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Dălhăuți, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei.

Pelerinii au avut marea binecuvântare de a se închina la un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, la icoana care Îl reprezintă pe Domnul Hristos în grădina Ghetsimani, rugându-Se, pictată de Părintele Arsenie Boca, la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la fragmentul din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul și la racla ce adăpostește părticele din sfintele moaște ale mai multor sfinți, odoare sfinte aflate în patrimoniul sacru al Mănăstirii Izbuc.

Mulţime mare de preoţi de mir şi credincioşi au venit la Mănăstirea Izbuc încă din ajunul sărbătorii, luând parte la slujba privegherii, săvârşită, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, de un sobor de ieromonahi și preoţi, sub protia Preacuviosului Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Oradiei şi stareţ al Mănăstirii Izbuc. A urmat procesiunea la izvorul Izbuc, din incinta mănăstirii, cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi cu racla cu sfinte moaşte ale mai multor sfinți, oficierea Tainei Sfântului Maslu şi săvârşirea Sfintei Liturghii.

Vineri, în ziua praznicului, a fost oficiată sfinţirea apei, Aghiasma Mică, urmată de Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de 39 de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica nouă cu hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina. Răspunsurile la strană au fost date de către un grup de maici de la Mănăstirile Sfânta Cruce şi Buna Vestire din Oradea, în frunte cu maicile starețe Mina stavrofora și Pavelida stavrofora.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale fragmentului scripturistic citit, subliniind rolul fundamental al Maicii Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc, ca Născătoare de Dumnezeu și pururea rugătoare la Tronul Fiului ei, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru mântuirea noastră:

„Vineri, în Săptămâna Luminată a Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, la o săptămână după ce am însoțit-o pe Maica Domnului, pe femeile mironosițe și pe ucenicii Mântuitorului Hristos la Pătimirile și la coborârea în mormânt a Domnului, întreaga Biserică Ortodoxă o sărbătorește pe Maica Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, în toate bisericile din lumea ortodoxă sărbătorindu-se un praznic al Fecioarei Maria, Izvorul Tămăduirii.”

„În ziua luminată de prăznuire a Izvorului Tămăduirii se citește această pericopă evanghelică, ce ni-L prezintă pe Fiul lui Dumnezeu intransigent cu cei care calcă sfințenia Casei Tatălui Său, pentru a ne aduce aminte că Domnul Hristos mai înainte a vorbit despre pătimirile Sale, despre moartea acceptată de bunăvoie și despre Învierea Sa cea de a treia zi, dar și pentru a ne arăta prezența Maicii Sale când Domnul Iisus Hristos mergea și propovăduia Evanghelia și învăța poporul. Maica Domnului a fost, așadar, prezentă mereu lângă Fiul ei și avea să se bucure, după Învierea Sa din morți, de arătările Sale minunate.”

„Când Domnul Hristos îi alungă pe vânzători și pe schimbătorii de bani din Templu, dând dovadă de râvnă în apărarea Casei lui Dumnezeu, apărând sfințenia, integritatea și sacralitatea Templului lui Dumnezeu, prin Templul lui Dumnezeu noi o vedem, duhovnicește, pe Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, care, purtându-L în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu Care S-a înomenit, devine Templu al slavei lui Dumnezeu. Prin alungarea schimbătorilor de bani și a vânzătorilor de animale pentru jertfă înțelegem, în mod tainic, cum Domnul Hristos Iisus, întrupându-Se, născându-Se din Fecioara, a păstrat-o curată, neîntinată, nu i-a stricat pecețile fecioriei, căci Maica Domnului este fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după nașterea Fiului ei iubit, Cel Unul Născut, Unicul ei Fiu, Singurul ei Fiu, rămâne fecioară.”

„Izvorul tămăduirilor noastre vine de la Hristos Însuși, Care, născându-Se din Fecioara, o sfințește, o preamărește, o arată cu totul luminată și grabnică ajutătoare nouă, oamenilor, căci Preasfânta Fecioară Maria este nu doar Maica Celui Care a murit pe Cruce pentru păcatele noastre și a înviat, aducându-ne speranța mântuirii, ci este și Maica Miresei Mielului, Maica Bisericii, Maica Trupului tainic al Domnului, adică Maica tuturor credincioșilor, Maica noastră duhovnicească, a creștinilor dreptmăritori, care o iubim, o cinstim, o chemăm în ajutor în cursul vieții noastre, și mai ales când suntem bolnavi, când suntem în ispite, când avem neputințe, când suferințele ne copleșesc, atunci mai cu seamă ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se face simțit în tot cel care o cheamă, cu credință, cu nădejde și cu dragoste.”

La momentul chinonicului, un grup de pelerini din localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud, condus de Doamna Prof. Viorica Rogozan, dimpreună cu Domnul Prof. Dănilă Filipoi, înveșmântați în frumoase straie populare, au interpretat mai multe cântări închinate Maicii Domnului.

După Sfânta Liturghie, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și stareţul Mănăstirii Izbuc, în cuvântul său, a adus prinos de mulţumire Preasfintei Treimi şi Preacuratei Fecioare Maria, Maica Domnului, pentru bucuria acestui praznic aducător de tămăduire sufletească și trupească, mulţumind, totodată, Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei pentru osteneala şi jertfa de a fi prezent, și anul acesta, la hramul aşezământului monahal. Mulțumiri au fost aduse tuturor pelerinilor prezenți, autorităţilor locale şi centrale şi bunilor credincioși care și-au adus obolul la ridicarea noii biserici a mănăstirii, piatra de temelie a sfântului lăcaș fiind sfințită de către Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei în ziua de 16 mai 2010, acum urmând să primească veșmântul de pictură în interior.

La final, toţi credincioşii au primit aghiasmă, pregătită în recipiente speciale pentru această sărbătoare, dar şi merinde pentru trup, bucate tradiţionale alese, care au întregit bucuria şi frumuseţea praznicului.