Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Mănăstirea Izbuc

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Mănăstirea Izbuc

În vinerea din Săptămâna Luminată, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, 24 aprilie 2020, străvechea vatră monahală bihoreană de la Izbuc și-a prăznuit, ca în fiecare an, hramul cel vechi.

În ajunul sărbătorii s-a oficiat slujba Privegherii, săvârşită, cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, de un sobor de ieromonahi, sub protia Preacuviosului Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Oradiei şi stareţ al Mănăstirii Izbuc. A urmat procesiunea la izvorul Izbuc, din incinta mănăstirii, cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și sfințirea apei (Aghiasma Mică).

Vineri, în ziua praznicului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica nouă cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Răspunsurile la strană au fost date de către monahii și frații din obștea mănăstirii.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vorbit despre sărbătoarea Izvorului Tămădurii, subliniind că Maica Domnului este pururea rugătoare la Tronul Fiului ei, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru izbăvirea din primejdii și mântuirea noastră:

„În fiecare an, în Săptămâna Luminată a Sfintelor Paști, vineri, Biserica serbează Izvorul Tămăduirii, sărbătoare specială închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, așa cum și la praznicul cel mare al Nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, a doua zi de Crăciun este închinată tot Maicii Domnului, pentru că pe Maica Domnului o vedem tot timpul alături de Fiul ei.”

„Izvorul Tămăduirii este unul dintre hramurile principale și importante ale Sfintei Mănăstiri Izbuc, ocrotită de Maica Domnului, la fel cum toate mănăstirile sunt ocrotite de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, cea care este, cu adevărat, prin puterea și rugăciunile ei, ajutătoare și vindecătoare pentru bolile, neputințele și suferințele noastre trupești. Pe Dumnezeu Îl numim «Izvorul tămăduirilor», dar sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este închinată Maicii Domnului, cea care L-a născut cu trup pe Cel Care este Izvorul tămăduirii noastre, Izvorul vindecării din toată boala și neputința și, mai ales, Cel Care, biruind cu moartea Sa moartea, ne vindecă pe toți din moarte, dăruindu-ne viața cea veșnică, prin nașterea din nou din apă și din Duh, în Taina Sfântului Botez, unde apa binecuvântată și sfințită ne devine mormânt, dar și cămara învierii.”

„Astfel, apa vindecătoare a Sfântului Botez este primul izvor tămăduitor pe care noi îl primim în viața noastră, botezați fiind și noi după porunca Mântuitorului Iisus Hristos, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi, pe parcursul vieții, folosim apa cea sfințită, fie la Bobotează sau în a doua zi de Paști, în ziua Izvorului Tămăduirii, la începutul fiecărei luni sau oricând se face sfințirea apei pe care, primind-o, o gustăm și ne și stropim cu ea pentru a ne sfinți viața și a înainta pe calea mântuirii.”

„În astfel de timpuri ca cele pe care le străbatem acum este nevoie mai mult decât oricând să sfințim apele și să o chemăm pe Născătoarea de Dumnezeu, cea care L-a dăruit lumii pe Izvorul tămăduirilor, în rugăciunile noastre, ca să ne ajute, ca să ne apere, ca să fie ea, alături de Fiul ei, Doctorul cel Mare al sufletelor și al trupurilor noastre, oblojindu-ne rănile, ajutându-ne la curățirea de tot ceea ce este primejdios pentru viață, spre a ne reda apoi, prin rugăciunile ei sfinte, Fiului ei și Sfintei Biserici, ca să ne bucurăm cu toții din plin, din nou, de darurile lui Dumnezeu.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii și a fost binecuvântată coliva.

Aşezământul monahal din Munții Codru Moma este cunoscut în întreaga lume pentru izvorul tămăduitor, Izbuc, dar şi datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ocrotitoarea mănăstirii, copie după icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Dălhăuți, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, prezentă în Bihor încă de la reactivarea mănăstirii în 1928, iar mai nou și datorită sfintelor moaște și relicve sfinte ce s-au adăugat în ultimii ani în tezaurul mănăstirii, precum fragmentul din Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, fragmentul din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul sau icoana care Îl reprezintă pe Domnul Hristos în grădina Ghetsimani, rugându-Se, pictată de Părintele Arsenie Boca, și altele, dar și datorită noii biserici de zid, ctitoria cea mai însemnată a Mănăstirii Izbuc, ridicată și înfrumusețată în ultimii zece ani și care este pregătită pentru târnosire.