Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Schimb de experienţă în activităţi sociale la Oradea

Schimb de experienţă în activităţi sociale la Oradea

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Asociația „Filantropia” Oradea a găzduit, în perioada 6-7 martie 2013, un schimb de experienţă pentru mai mulţi angajaţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor eparhiale cu profil social din Patriarhia Română, membre ale Federaţiei „Filantropia”. Au participat un număr de 11 profesioniști din domeniul asistenței sociale, delegați din mai multe eparhii din ţară: Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Alba-Iuliei şi Episcopia Giurgiului.

Schimbul de experienţă a fost organizat de către Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin Ortodoxă din România (IOCC România), în cadrul proiectului „Împreună pentru servicii sociale mai bune - Construirea capacităţii organizatorice a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine“, finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Scopul activităţii a fost acela de a vizita proiecte şi programe de referință ale organizației gazdă, de a prezenta metode de lucru, modele de inițiative în domeniul intervenției sociale, dar şi de a deschide oportunităţi de colaborare mai strânse între membrii federaţiei.

Centrului de Servicii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități din Oradea, ce poartă hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, a fost primul centru inclus în pogramul de vizite efectuate la filialele Asociației „Filantropia” Oradea. Aici oaspeţii au fost familiarizaţi cu noţiunea de servicii sociale cu abordare integrată pentru persoanele afectate de scleroză multiplă, dar și alte boli neurologice invalidante. În cadrul vizitei au fost prezentate serviciile de asistență în centrul de zi, serviciul de asistență la domiciliu, servicii ce includ, pe lângă activitățile de asistență socială primară, și activități de recuperare locomotorie prin kinetoterapie, fizioterapie, psihoterapie, dar și servicii de consiliere și facilitare pentru accesul pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, precum și acompaniere la locul de muncă. De asemenea, activitățile de ergoterapie, socializare, servirea mesei și transport accesibilizat completează paleta de servicii sociale și socio-medicale ale centrului, care deservește un număr de peste 100 de beneficiari direcți, persoane cu dizabilități, și peste 200 de beneficiari indirecți, membrii ai familiei persoanelor cu dizabilități, grupuri de sprijin, voluntari și alte organizații. O altă activitate reprezentativă pentru acest centru este cea de informare și de consiliere a persoanelor cu dizabilități, în cadrul căreia unul dintre cele mai generoase servicii este de creare a unui fond de carte pentru persoanele cu dizabilități, promovate și prin intermediul paginii web a organizației.

Acest centru, coordonat de Fundația de Scleroză Multiplă Bihor, a fost recomandat ca un exemplu de bună practică, întrucât este un centru cu o tradiție de 20 de ani și care de 3 ani este în grija Asociației „Filantropia” Oradea, aducând astfel un exemplu de îmbisericire a activităților social-filantropice din sociatate. Totodată, aceste centru este fondatorul mișcării naționale din domeniul sclerozei multiple, strucutrată ca o federație sub numele Societatea de Scleroză Multiplă din România, care numără în prezent 19 organizații de pacienți membre, din 17 județe ale țării și capitală, federație care, dealtfel, își desfășoară activitatea tot în centrul de la Oradea.

Participanții la vizită au fost interesați atât de tipurile de activități și metodele de lucru ale centrului, cât și de detaliile de management ale Asociației „Filantropia” Oradea, furnizate prin intermediul unei organizații distincte pe acest punct de lucru și, nu în ultimul rând, a reprezentat un interes și soluțiile bugetare pentru susținerea activității centrului. Totodată, un punct important în discuțiile care au urmat vizitei s-a concentrat asupra pozibilității de replicare, extindere sau coalizare a unor noi inițiative asemănătoare în alte eparhii, prin care să poată fi dezvoltată o rețea structurată de servicii sociale la nivelul Federației „Filantropia”, mai ales că Sociatatea de Scleroză Multiplă din România oferă deja o infrastructură de organizații ale pacienților dezvoltată semnificativ la nivel național.

Cel de-al doilea obiectiv vizitat de delegații veniţi la Oradea a fost la Parohia Oradea-Vii, acolo unde, prin strădania Preacucernicului Părinte Gheorghe Nemeș, se desfășoară un număr semnificativ de inițiative sociale în cadrul comunității de aici. Exemplul de bună practică din această parohie a fost ilustrat drept modelul de coordonare al misiunii sociale a Asociației „Filantropia” Oradea la nivelul unei parohii, unde organizația parohială funcționează cu o sucursală, fără personalitate juridică, dar cu instrumente de gestiune proprii, coordonate de la nivel eparhial, așa cum se întâmplă în mai multe parohii din cuprinsul Episcopiei Oradiei, unde sunt deschise sucursale.

Astfel, preotul este asistat de un comitet de coordonare și dispune de facilități administrative, informare, consiliere și diverse resurse din partea Centrului Eparhial în vederea îmbunătățirii activității social-filantropice din parohie. Un alt exemplu de bună practică din această sucursală îl reprezintă modelul de implicare al credincioșilor în acțiuni sociale. Astfel, preotul este cel care invită și motivează credincioșii din parohie pentru participarea directă în activități de filantropie, înscriindu-se astfel în grupul de inițiativă de la nivelul sucursalei „Filantropia” din această parohie și participând activ la activitățile de identificare a nevoilor comunității de la nivel parohial, găsirea de soluții, participarea la realizarea unor acțiuni sociale pentru soluționarea problemelor identificate în comunitate.

În acest fel sunt construite în parohia Oradea-Vii servicii de sprijin la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități și vârstnici aflați în neputință, care primesc, prin bunăvoința credincioșilor implicați, o masă caldă, zilnic, furnizată acasă de voluntari din parohie, bunuri de folosință casnică. Serviciul a fost inclus în rețeaua de servicii a Asociației „Filantropia” Oradea și astfel, prin intermediul serviciului la domiciliu furnizat de Fundația de Scleroză Multiplă Bihor, organizație aflată sub coordonarea Asociației „Filantropia” Oradea, sucursala beneficiază de un cadrul legal, acreditat, care contribuie și beneficiază de avantajele muncii în rețea de servicii sociale. În comitetul de inițiativă a sucursalei activează peste 30 de credincioși din parohie, dar un număr de peste 100 de credincioși au răspuns la apelul părinteului coordonator și a acestui comitet de inițiativă.

Participanții la vizita de schimb de experiență au apreciat atât implicarea credincioșilor în activitățile comunitare cât și modul de lucru al unei asociații eparhiale într-o parohie, oferind un model de sprijin, coordonare și promovare a activităților social filantropice în comunitățile creștin ortodoxe.

Centrul de Prevenire și Combatere a Abandonului Școlar de tip „Nurtury” din localitatea Girișul de Criș a fost al treilea obiectiv vizitat în cuprinsul Eparhiei Oradiei. Dezvoltat de Asociația „Filantropia” Oradea, sucursala Girișul de Criș, Centrul de Prevenire și Combatere a Abandonului Școlar de tip „Nurtury” din această localitate este rodul strădaniei comunitare și de la nivel eparhial, ca urmare a parteneriatului dintre asociația eparhială, Primăria Girișul de Criș, Școala Generală din Tărian, Inspectoratul Școlar Judeţean Bihor și Fundația „Ro-Man-Aid” din Insula Man, Marea Britanie, și constă în realizarea unui program de sprijin a copiilor din clasele ciclului primar, acolo unde există un risc crescut de abandon școlar în rândul copiilor cu situație socială dificilă, mai ales de etnie rromă, dar nu numai, ca urmare a sărăciei extreme, analfabetismului din cadrul familiei, delingvență, violență domestică, părăsirea tradiției comunitar-creștine și multe alte probleme acute ale comunităților rurale din ce în ce mai încercate de discfuncționalitățile tot mai vizibile ale sociatății moderne.

Victimele cele mai expuse acestor afecțiuni comunitare sunt cu precădere copiii, care se confruntă cu izolarea în sărăcie, ca urmare a abandonului școlar și renunțarea la participare comunitară. Acești copii, ca și mulți dintre cei care nu au frecventat programul de educație pentru preșcolari, se confruntă adesea cu lipsa capacității de acomodare la programul școlar, iar pe fondul unui sistem de învățământ și așa foarte încercat de lipsa cadrelor, clasele comasate și programa încărcată, devine din ce în ce mai greu pentru dascăli să facă față nevoilor de formare ale copiilor, ceea ce se reflectă în rata abandonului școlar și a altor probleme grave de dezvoltare a copilului.

Programul de „Nurtury” este special creat pentru a răspunde la aceste nevoi de prevenire și combatere a abandonului școlar. Astfel, printr-o abordare individualizată dar și de grup, ajutați de o infrastructură specifică, ce imită căldura casnică, dar în perimetrul școlii, consilierii Asociației „Filantropia” Oradea oferă unui grup mic de copii, până la 10 copii pe sesiune de sprijin, un program de recuperare din punct de vedere emoțional și afectiv, principala cauză care generează renunțarea, marginalizarea și, mai apoi, devieri comportamentale grave, cu consecințe sociale. Programul utilizează metode de lucru nonformale, redă copilului încrederea în forțele proprii, încurajază inițiativele pozitive proprii, participarea la grup și, pas cu pas, asumarea de către copil a micilor obiective de învățare, necesare pentru reluarea programului de educație din cadrul școlii și continuarea studiilor. Complementar, grupul de nurtury intitulat sugestiv „Ghindele”, primește suport material, mai întâi prin furnizarea unei mese calde pentru copii, materiale didactice, bunuri de folosință personală, iar după programul de școală, centrul continuă cu activități de tip școală după școală, activități la care sunt implicați și alți copii din comunitate, lucru care oferă echipei de nurtury posibilitatea de a accelera procesul de incluziune comunitară a copiilor cuprinși în programul de nurtury.

Delegația care a participat la această vizită a apreciat foarte mult această inițiativă, arătându-se interesaţi de multiplicarea acestui exemplu în comunitățile lor, lucru căutat și de organizația noastră, care va facilita în viitor cursuri de specialitate, furnizate de scpecialiști din rețeaua britanică de nurtury și totodată va încerca, împreună cu organizațiile interesate din cadrul Federației „Filantropia”, să construiască o rețea națională pe acestă temă. Centrul este inițiat și sprijinit de către partenerii Asociaţiei „Filantropia”  Oradea, Doamna Rosa și Domnul Doug Drow, specialiști în educație pentru școlară din Marea Britanie, care au facilitat resurse materiale, umane, consultanță și consiliere pentru acest proiect.