Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Școala altfel organizată de parohia Subpiatră

Școala altfel organizată de parohia Subpiatră

În baza Protocolului de cooperare încheiat între Parohia Ortodoxă Subpiatră și Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, unde studiază copiii din satul Subpiatră, în ziua de luni, 23 octombrie, preotul paroh Lucian Crișan și profesorul de religie Florian Irimescu au participat la programul Școala altfel.

Proiectul catehetic intitulat Icoana ortodoxă, imaginea sfântă care ne vindecă, hrănește și sfințește, la care au participat elevii din clasele I-VIII, a avut ca obiectiv dezvoltarea unui discernământ în ceea ce privește imaginea și conștientizarea importanței icoanei ortodoxe în viața creștinului.

Omul contemporan este dependent de imagine, simte o nevoie acută de a se hrăni cu ea. Totodată este asaltat de imaginile oferite de media de astăzi care îl epuizează, în loc să-l hrănească, îl perturbă, în loc să-l educe. Ceea ce privim, auzim și mâncăm are o mare influență asupra noastră. Privind imagini păcătoase ne pângărim, ne îmbolnăvim spiritual și intrăm în legătură cu demonii. Imaginea păcătoasă este foarte nocivă, fiind suficient s-o privim o singură dată și va rămâne în noi mult timp, fiind o sursă de îmbolnăvire. Vom avea nevoie de multă pocăință pentru a ne vindeca, a ne spăla de mizeria informațională care ne-a întinat. De aceea, trebuie să fim foarte selectivi, prudenți față de ceea ce privim, așa cum suntem atunci când servim masa. Pentru a nu ne îmbolnăvi, nu ne îngăduim să mâncăm orice și oricum. Sfântul Apostol Pavel spune: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos.” (I Corinteni 6, 12)

Elevii au vizionat pe videoproiector un reportaj despre impactul nefast al filmelor și desenelor animate cu violență. Ei au înțeles pericolul la care se expun privindu-le, riscul de a confunda imaginea virtuală cu realitatea de a imita ceea ce văd.

Imaginea care nu are „contraindicații”, „reacții adverse”, ci ne aduce totdeauna beneficii, este icoana ortodoxă. Prima icoană a fost zugrăvită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Care pentru a răspunde regelui Avgar al Edesei, ce dorea să-L întâlnească, Și-a întipărit în chip miraculos trăsăturile Preasfântului Său Chip pe o bucată de pânză și a trimis-o acestuia. Este semnificativ faptul că Mântuitorul l-a vindecat pe regele Avgar de lepră, nu prin cuvânt, așa cum făcea de obicei, ci se folosește de o icoană, dorind să ne învețe că icoana înseamnă comunicare, vindecare, sfințire.

Între icoană și prototip există două caractere specifice: unul de asemănare și unul de deosebire. Pe baza asemănării și prin sfințirea icoanei, între icoană și prototip se stabilește o legătură harică. Prin această legătură spirituală icoana devine prin prototip (Mântuitorul Hristos, Maica Domnului, sfinții) mijlocitoare a harului divin și a rugăciunilor adresate lui. Prin sfințire icoana este pusă într-o legătură permanentă cu prototipul și devine un loc în care Hristos sau sfântul este obișnuit să fie chemat și să-și reînnoiască prezența sau lucrarea. Icoana este „ușă către cer”, fiind locul de întâlnire, comunicare și comuniune cu originalele sfinte.

Icoanele sunt necesare pentru toți oamenii, pentru că nu există citire fără imaginație, noi gândim în imagini, iar imaginea face cât o mie de cuvinte. Învățătura creștină se reține mai ușor prin imagine decât prin cuvânt, prin vedere decât prin auzire, iar icoana îl ajută pe credincios să înțeleagă mai bine ce a citit în Sfânta Scriptură. Prin intermediul icoanelor credincioșii văd și învață viața, faptele și învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos și ale sfinților Săi.

Icoanele sunt un mijloc de trezire, de întreținere și de întărire a vieții duhovnicești, un stimulent pentru cultivarea virtuților morale, pentru săvârșirea binelui, a dreptății și împlinirea dragostei. Ele ne ajută să ne asemănăm cu sfântul reprezentat și să-i urmăm pilda. Chipurile smerite ale sfinților ne îndeamnă la cucernică rugăciune, la post, la lepădarea tuturor grijilor lumești și la înălțarea minții și a inimii spre cele cerești. De aceea trebuie să prețuim icoana ortodoxă ca fiind o sursă de har, izvor de lumină și frumusețe cerească.

La final preotul Lucian Crișan, paroh al Parohiei Subpiatră a mulțumit conducerii Școlii Gimnaziale Hotar pentru invitație și a oferit cadrelor didactice Foaia parohială Icoana - ușă către cer, iar elevilor le-a oferit iconițe.