Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei la Catedrala Episcopală din Oradea

Ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei la Catedrala Episcopală din Oradea

Sâmbătă, 11 decembrie 2021, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, a avut locşedinţa de lucru a Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, convocat în conformitate cu prevederile articolelor 91, alineatele 2, 3 şi 97 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi a articolelor 65, 66 şi 67 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organismelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română (ROD).

Lucrările ședinței, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat în paraclisul ocrotit de Sfinții Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie din Eghina de la demisolul Catedralei Episcopale. Pe lângă membrii statutari ai Consiliului Eparhial, la ședință au participat și membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și părinții protopopi de la cele patru protopopiate ale Eparhiei.

Conform calendarului alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, la nivel eparhial și parohial, pentru perioada 2022-2026, subiectul centralde pe ordinea de zi a ședinței a fostemiterea Deciziei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei pentru convocarea Adunărilor Parohiale Electorale, în conformitate cu articolul 8, alineatul 2, dinROD.

În cuvântul de deschidere a ședinței, Chiriarhul locului a subliniat importanţa organizării procesului electoral în Episcopia Oradiei şi a insistat asupra respectării riguroase a prevederilor hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind calendarul alegerilor pentru organismele deliberative şi executive la nivel eparhial și parohial, precum şi a dispoziţiilor statutare şi regulamentare care vizează acest segment adminsitrativ-bisericesc.

În continuare, s-a dat citireDeciziei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei pentru convocarea Adunărilor Parohiale Electorale, urmând ca aceasta să fie transmisăprotopopiatelor și parohiilor circumscrise autorității canonice a Episcopiei Oradiei spre informare și efectuare.De asemenea, au fost dezbătute şi aduse spre aprobare şi alte subiecte corespunzătoare ariei de competenţă a Consiliului Eparhial.

La sfârșitul sedinței de lucru, Ierarhul Oradiei a mulţumit membrilor Consiliului Eparhial pentru prezență și eficienta conlucrare, anunțând că în perioada următoare vor fi convocate mai multe ședințe de lucru ale Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, potrivit calendarului alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, la nivel eparhial și parohial, pentru perioada 2022-2026.