Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Ședințele anuale de lucru ale Consiliului Eparhial și Adunării Eparhiale în Episcopia Oradiei. Prezentarea volumului „Zile trăite” al Episcopului Roman Ciorogariu

Ședințele anuale de lucru ale Consiliului Eparhial și Adunării Eparhiale în Episcopia Oradiei. Prezentarea volumului „Zile trăite” al Episcopului Roman Ciorogariu

În ziua de sâmbătă, 20 ianuarie 2024, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, a avut loc ședința ordinară de lucru a Consiliului Eparhial și întrunirea anuală a Adunării Eparhiale din cadrul Episcopiei Oradiei, prilej cu care a fost prezentat pentru prima dată volumul autobiografic  „Zile trăite” – într-o ediție critică, revizuită și actualizată la editura Episcop Nicolae Popovici a Eparhiei Oradiei – al întâiului Episcop al reînființatei Eparhii a Oradiei, Roman Ciorogariu, de la a cărui mutare la cereștile locașuri se împlinesc 88 de ani în data de 21 ianuarie.

Ședințele de lucru ale celor două organe de administrație eparhială au fost prefațate de săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii de către Părintele prof. Radu-Valer Rus, vicar eparhial, pe Altarul paraclisului de iarnă al Catedralei închinat Sfinților Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie din Eghina, făcătorii de minuni. Dumnezeiasca slujbă euharistică a fost urmată de îndătinata slujbă de Te Deum, în cadrul căreia s-au înălțat rugăciuni de recunoștință față de Părintele ceresc pentru binecuvântările revărsate asupra Eparhiei noastre în anul care a trecut, cerând, totodată, ca și de acum înainte mila și ajutorul lui Dumnezeu să fie nelipsite în lucrarea Bisericii lui Hristos din aceste locuri.

Îndată după încheierea programului liturgic, în paraclisul catedral „Schimbarea la Față a Domnului”, „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfinții Trei Ierarhi”, s-au desfășurat lucrările de evaluare și analiză ale Consiliului Eparhial, fiind prezidate de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în prezența celor nouă membri statutari aleși, trei clerici și șase mireni, precum și a membrilor Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei. Obiectivul central al întrunirii a fost constituit de analizarea, dezbaterea și aprobarea rapoartelor generale anuale ce vizează activităţile pastoral-misionare, administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale, social-filantropice și canonico-juridice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul calendaristic precedent. De asemenea, în cadrul întrunirii, pe lângă prezentarea și analizarea rapoartelor sectoarelor de activitate ale Administrației Eparhiale pe anul 2023, ce au fost aprobate în unanimitate de membrii Consiliului Eparhial, s-a făcut și o expunere a proiectelor, intențiilor și manifestărilor ce urmează a se contura efectiv la nivel eparhial pentru anul 2024, fiind discutate și aprobate și alte probleme ce intră în sfera de competență a acestui for executiv de conducere eparhială.

 Consecutiv ședinței Consiliului Eparhial, tot la demisolul Catedralei cu Soare, în paraclisul Sfinților Ierarhi Nicolae, Spiridon și Nectarie, s-a desfășurat ședința ordinară de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, sub președinția Chiriarhului locului. La această întrunire anuală a Adunării Eparhiale au participat, alături de membrii statutari, și membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și cei patru părinţi protopopi din Eparhie. Sesiunea în plen a şedinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, care, în cuvântul său, a adresat membrilor Adunării Eparhiale urări de bine și gânduri frumoase, la începutul anului 2024, care, în Patriarhia Română, a fost declarat Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi  Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi, subliniind, deopotrivă, valoarea deosebită a acestei întâlniri în lumina activității duhovnicești și administrative a Eparhiei Oradiei în decursul anului 2024.

În prima parte a ședinței a avut loc un moment special. La invitația Episcopului Oradiei, Părintele Cristian-Octavian Rus, consilier cultural, a prezentat volumul autobiografic al „Arhiereului cu dreapta frântă”. „Zile trăite” este o frapantă operă memorialistică a Episcopului-ctitor al Eparhiei, Roman Ciorogariu, care, pornind de la un jurnal în care a trecut „zi de zi evenimentele și emoțiile trăite în acele zile furtunoase”, a lăsat mărturie în scris cele mai importante amintiri personale, cu reverberații bisericești, istorice și culturale aparte, din efervescența perioadei anilor 1914-1919. Acest volum a văzut lumina tiparului pentru prima dată în anul 1926, iar acum, în condiții grafice de înaltă calitate și fidel textului original, la inițiativa și cu binecuvântarea Ierarhului locului, volumul „Zile trăite” a fost retipărit. La textul original s-au adăugat predoslovia Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei și alte trei studii introductive semnate de domnul prof. univ. dr. Gabriel Moisa, decanul Facultății de Istorie și directorul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, de doamna prof. dr. Elisaveta Roșu, o rafinată cunoscătoare a vieții și activității Episcopului Roman, și de Părintele diacon dr. Petru Ardelean, muzeograf. Prezentul volum cuprinde și o anexă-foto documentară, cu numeroase imagini disponibile pentru prima dată pentru cititori. Momentul cultural a fost încununat de cuvântul omagial pe care Chiriarhul locului l-a rostit, subliniind caracterul martiric al misiunii pe care Episcopul Roman Ciorogariu și-a asumat-o și a îndeplinit-o pentru românii ortodocși din Eparhia Oradiei, „cetatea sfântă a sufletului românesc de pe vulcanul graniței de vest a țării”.

În continuare, membrii Adunării Eparhiale au fost grupați în comisii de specialitate, în cadrul cărora s-a realizat prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea pastoral-misionară, administrativ-bisericească, economică şi patrimonială, cultural-educaţională și social-filantropică din anul 2023, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate pentru anul 2024, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, apoi, la expunerea în plenul şedinţei a rapoartelor generale anuale, ce au fost dezbătute și apoi aprobate în unanimitate de către membrii Adunării Eparhiale.

În partea finală a ședinței, domnul inginer Vasile-Valeriu Trip, unul dintre membrii Adunării Eparhiale, a rostit o alocuțiune festivă în care a adus cuvinte de apreciere la adresa amplei și diversificatei activități a Episcopiei Oradiei, felicitându-i pe Întâistătătorul acesteia și colaboratorii săi de încredere.

 În cuvântul de încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a mulţumit tuturor membrilor pentru prezența și eficienta colaborare la ceas de bilanț pentru anul scurs și de pregătire a obiectivelor pentru noul an, rugându-L pe Dumnezeu să le răsplătească dragostea, loialitatea și implicarea în misiunea complexă pe care Biserica, în integralitatea ei, cler și credincioși, o are în lume.