Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Ședințele ordinare anuale ale Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei

Ședințele ordinare anuale ale Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei

În ziua de vineri, 20 ianuarie 2023, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, în sala festivă de la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei a avut loc ședința ordinară anuală a Consiliului Eparhial.

Lucrările de evaluare și analiză ale Consiliului Eparhial au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Sofronie, în prezența celor nouă membri statutari aleși, trei clerici și șase mireni, precum și a membrilor Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, având ca obiectiv analizarea, dezbaterea și aprobarea rapoartelor generale anuale ce vizează activităţile pastoral-misionare, administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale, social-filantropice și canonico-juridice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2022.

De asemenea, în cadrul întrunirii, pe lângă prezentarea și analizarea rapoartelor sectoarelor de activitate ale Administrației eparhiale pe anul 2022, ce au fost aprobate în unanimitate de membrii Consiliului Eparhial, s-a făcut și o expunere a proiectelor, intențiilor și manifestărilor ce urmează a se contura efectiv la nivel eparhial pentru anul 2022, fiind discutate și aprobate și alte probleme ce intră în sfera de competență a acestui for executiv de conducere eparhială. La finele ședinței, domnul ing. Vasile-Valeriu Trip, care este și membru în Adunarea Națională Bisericească, a adus cuvinte de apreciere la maniera eficientă de desfășurare a lucrărilor Consiliului Eparhial, felicitându-l pe Chiriarhul locului și colaboratorii săi pentru realizările frumoase în plan administrativ și duhovnicesc din anul precedent.

Ziua următoare, sâmbătă, 21 ianuarie 2023, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea a avut loc ședința ordinară anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei noastre.

Începutul cel bun al acestei zile s-a marcat prin oficierea Sfintei Liturghii la Altarul principal al Catedralei cu Soare de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Ierarhul Oradiei Mari, din soborul slujitor făcând parte Părintele Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și așezămintelor monahale din Eparhia Oradiei, și părinții protopopi de la cele patru protoierii ale Eparhiei, în prezența membrilor clerici și mireni ai Adunării Eparhiale, la care s-au adăugat și membrii onorifici ai acestui organism eparhial deliberativ. La sfârșitul dumnezeieștii slujbe, Chiriarhul locului a săvârșit slujba de pomenire pentru odihna și mântuirea sufletului mamei sale, Maria Drincec, și a rudeniilor după trup ale Preasfinției Sale. În continuare, Ierarhul cetății orădene dimpreună cu cei prezenți au luat parte la îndătinata slujbă de Te Deum, prin care s-a așternut înaintea lui Dumnezeu datorita mulțumire și recunoștință pentru purtarea de grijă de până acum, invocând, deopotrivă, pe mai departe, harul și binecuvântarea cerească asupra lucrărilor Adunării Eparhiale și ale tuturor activităților Episcopiei Oradiei, acum, la începutul unui nou an calendaristic.

 În cele ce au urmat, la demisol, în paraclisul de iarnă al Catedralei Episcopale închinat Sfinților Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie din Eghina, s-a desfășurat cea dintâi ședință ordinară de lucru a Adunării Eparhiale din noua legislatură 2022-2026, prezidată de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, președintele Adunării Eparhiale. La şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei au participat, alături de membrii statutari, și membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și cei patru părinţi protopopi din Eparhie.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a adresat membrilor Adunării Eparhiale urări de ani mulți și binecuvântați, la începutul anului 2023, care în Patriarhia Română a fost declarat Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți), subliniind valoarea deosebită a acestei întâlniri în lumina activității duhovnicești și administrative a Eparhiei Oradiei în decursul anului 2022. Totodată, Chiriarhul Oradiei a adresat gânduri de binecuvântare și încurajare pentru noua componență a celui mai important organism eparhial, nădăjduind într-o frumoasă și armonioasă colaborare spre propășirea dreptei credințe și a rezistenței în răstimpurile cu totul deosebite prin care trece umanitatea, unde discernământul, harisma „deosebirii duhurilor”, devine unul dintre darurile de mare preț de care Biserica și, implicit, creștinul de rând au nevoie în oferirea răspunsului celui bun în fața provocărilor timpurilor din urmă.

În continuare, membrii Adunării Eparhiale au fost grupați în comisii de specialitate, în cadrul cărora s-a realizat prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea pastoral-misionară, administrativ-bisericească, economică şi patrimonială, cultural-educaţională și social-filantropică din anul 2022, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate pentru anul 2023, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei a rapoartelor generale anuale, ce au fost dezbătute și apoi aprobate în unanimitate de către membrii Adunării Eparhiale.

În partea finală a ședinței, domnul dr. Sorin-Luigi Vesa, unul dintre membrii de onoare ai Adunării Eparhiale, a rostit o alocuțiune festivă în care a adus cuvinte de apreciere la adresa frumoasei activități bisericești, sociale, culturale și edilitare din Eparhia Oradiei, adresând, o dată în plus, gândurile de compasiune și de mângâiere ale tuturor celor prezenți pentru trecerea în veșnicie a mamei Chiriarhului Oradiei. Apoi, la solicitarea domnului Vasile-Valeriu Trip, care în cadrul ședinței a făcut parte din secretariatul Adunării Eparhiale, a propus ținerea unui moment de reculegere întru fericita și luminoasa amintire a doamnei Maria Drincec. 

 În cuvântul de încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a mulţumit tuturor membrilor pentru prezența și eficienta colaborare la ceas de bilanț pentru anul scurs și de pregătire a obiectivelor pentru noul an, rugându-L pe Dumnezeu să le răsplătească dragostea, loialitatea și implicarea în misiunea complexă pe care Biserica – cler și credincioși – o are în lume, manifestându-și, totodată, recunoștința pentru solidaritatea creștină și susținerea spirituală pe care le-a resimțit din partea membrilor Adunării Eparhiale la ceasul despărțirii vremelnice de mult iubita sa mamă.

Pr. Andi-Constantin Bacter