Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfânta Cruce cinstită la biserica Spitalului de Psihiatrie din Nucet

Sfânta Cruce cinstită la biserica Spitalului de Psihiatrie din Nucet

În ziua praznicului împărătesc al Înălțării Sfintei Cruci, vineri, 14 septembrie 2018, medici, cadre medicale și pacienți ai Spitalului de Psihiatrie din Nucet, județul Bihor, dar și numeroși dreptmăritori creștini din parohia Nucet au avut bucuria întâlnirii cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a binecuvântat lucrările de restaurare și înfrumusețare realizate la biserica ocrotită de Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din incinta așezământului medical, în interior și în exterior, între anii 2015-2018. Cu acest prilej, Ierarhul a așezat încă un ocrotitor al sfântului lăcaș, pe Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, făcătorul de minuni. Au onorat cu prezența la sfintele slujbe și oficialități locale și centrale, precum și conducerea spitalului.

După citirea pericopei evanghelice rânduită a se citi în această zi de praznic la Sfânta Liturghie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conținut, în care a subliniat importanţa şi semnificațiile praznicului Înălţării Sfintei Cruci, arătând că în biruința Sfintei Crucii pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos se ascunde biruința Învierii Sale:

„Sfânta Biserică Ortodoxă, în fiecare an, la 14 septembrie serbează Înălțarea Sfintei Cruci înaintea poporului, la Ierusalim, după ce a fost descoperită în urma stăpânirii persane, dar și amintirea Înălțării Sfintei Cruci după descoperirea ei de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin, la Iersualim, fiind identificată, deși fusese îngropată, după tăblița pe care era scris evreiește, grecește și latinește, «Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor».”

„Serbarea Înălțării înaintea poporului a Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos este serbarea Domnului Iisus Hristos, pentru că, odată răstignit pe Cruce, El, Cel fără de păcat, pentru păcatele noastre, ale oamenilor, nu Se mai desparte de Sfânta Cruce, devine inseparabil, prin simbolul jertfei Sale mântuitoare, prin realitatea faptului că El, Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om, a fost răstignit cu trupul pe Cruce. Crucea Domnului, însă, este biruitoare, este triumfătoare, iar semnul ei ridicat și Crucea însăși înălțată înaintea poporului este semn al biruinței, pentru că nu moartea pe Cruce a avut ultimul cuvânt pentru Domnul nostru Iisus Hristos, ci Învierea Sa din morți, a treia zi, după cum se prorocise.”

„Învierea, așadar, stă ascunsă în Sfânta Cruce. De aceea, pe de o parte, în Sfânta Cruce întotdeauna Îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos, iar pe de altă parte, nu putem despărți Crucea Domnului de Învierea Sa. Pentru noi, cei care credem în jertfa mântuitoare și în Învierea Domnului, în biruința Crucii se ascunde biruința Învierii, izvor de bucurie, de pace, de mângâiere, de mântuire. Prin Crucea biruitoare asupra morții și asupra păcatului, prin care moartea a fost omorâtă, prin care moartea noastră, a oamenilor, s-a zdrobit, prin care iadul s-a pustiit, prin Crucea Domnului ne țâșnește, ca dintr-un izvor viu și îndestulat, bucuria Învierii împreunată cu speranța că și noi, în Ziua Domnului, vom învia.”

„Atunci când omul dorește să înfăptuiască ceva bun în viața sa are și multe încercări, cunoaște și multe obstacole, trece prin ispite nenumărate, pentru că orice lucrare bună și trainică presupune un sacrificiu, iar sacrificiul făcut din dragoste pentru Dumnezeu stârnește mânia duhurilor necurate și batjocura celor care sunt în stăpânirea duhurilor necurate, față de noi, cinstitorii Sfintei Cruci. Creștinii întotdeauna au fost, sunt și vor fi batjocoriți, huliți, prigoniți, persecutați de uneltele celui rău, de slujitorii demonilor care nu văd cu ochi buni strădania creștinilor de a face lumea mai bună, mai transparentă voii lui Dumnezeu. Iar ceea ce nu pot suporta uneltele celui rău este smerenia creștinilor, faptul că trecem cu seninătate prin umilințe și batjocuri, faptul că nu ne lăsăm doborâți de răutățile din lume și de prigonirile pornite asupra noastră și întotdeauna găsim putere, prin sacrificiul de zi cu zi, să ne adunăm în umbra Sfintei Cruci, să cinstim Sfânta Cruce, mărturisind-o, arătând-o și bucurându-ne de ea.”

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei şi Șteiului, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, iar Părintele Ioan Chira, parohul din Nucet, care are în grijă și biserica din cadrul Spitalului de Psihiatrie din localitate, a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa binecuvântătoare în cadrul așezământului spitalicesc. De asemenea, a adus mulțumiri bunilor credincioşi pentru ajutorul oferit la restaurarea sfântului lăcaș.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care și-a exprimat bucuria prezenței în mijlocul medicilor și pacienților spitalului, felicitând pe părintele paroh Ioan Chira pentru frumoasele lucrări realizate. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oferit diplome de apreciere celor care au sprijinit înnoirea sfântului lăcaș.