Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfânta Cuvioasă Parascheva cinstită în orașul Marghita

Sfânta Cuvioasă Parascheva cinstită în orașul Marghita

În ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, luni, 14 octombrie 2019, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Marghita II, Protopopiatul Marghita, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în biserica parohială ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, de dimensiunile unei catedrale, ce a fost târnosită de Chiriarhul Oradiei în anul centenarului Marii Uniri, 21 octombrie 2018.

Mulțime mare de credincioși din orașul Marghita au venit să îi aducă cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva, răspunsurile liturgice fiind date de elevi și studenți de la școlile teologice din Eparhia Oradiei.

În bogatul cuvânt de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vorbit despre modelul de viețuire sfântă întruchipat de Cuvioasa Parascheva, model pe care toți creștinii trebuie să îl aibă ca far călăuzitor în viața pământească, subliniind cinstirea de care se bucură sfânta în poporul nostru, dar şi în întreaga lume ortodoxă:

„La fel ca în fiecare an, 14 octombrie este ziua de pomenire și de serbare a Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea Nouă de la Iași, unde se află sfintele sale moaște, cea mult folositoare, ocrotitoarea Moldovei, dar și ocrotitoarea acestei sfinte, frumoase și monumentale biserici în care ne aflăm, alcătuind, astfel, o punte de rugăciune între orașul Marghita și capitala istorică a Moldovei, orașul Iași.”

„După Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului, în ceata Sfintelor Femei, Sfânta Parascheva, numită în popor și Sfânta Vineri, este, poate, cea mai îndrăgită de neamul nostru. Sfânta Cuvioasă Parascheva, o sfântă din ceata cuvioaselor, a călugărițelor, s-a nevoit mult în lumea aceasta, umplându-se de harul lui Dumnezeu, așa cum se arată și în cântările de la strană, din slujba sfintei, iar fiind plină de harul dumnezeiesc a primit și darul de a săvârși minuni. O numim «mult folositoare» pentru că mult folosește celor care o cheamă în ajutor. Atât de tare L-a iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu așa de intens Și-a manifestat prezența Sa iubitoare prin harul Duhului Sfânt în Sfânta Cuvioasă Parascheva, încât și după nașterea ei în ceruri, după adormirea ei, sfintele sale moaște continuă să facă minuni.”

„Sfânta Cuvioasă Parascheva, una din marile sfinte ale Bisericii Ortodoxe, este îndrăgită de poporul nostru pentru că i-a purtat de grijă de-a lungul întregii sale istorii, căci prin sfintele sale moaște Dumnezeu a făcut minuni cu mulți dintre confrații noștri, dar și pentru că, se pare, are același sânge cu noi, născându-se, nevoindu-se și crescând duhovnicește în Epivata Traciei, de unde a și plecat în călătoria spre ceruri.”

„Poporul lui Dumnezeu din părțile Balcanilor, de la sudul și de la nordul Dunării, înaintașii noștri daco-romani, stră-români, romanitatea balcanică a iubit-o atât de mult pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, încât conducătorii noștri, în vremurile de glorie, când nu doar că mai regăseam unitatea între noi, dar eram și factor de coeziune și pentru alte popoare, și ne gândim la perioada de început al celui de-al doilea mileniu, când familia românească a Asăneștilor a întemeiat Imperiul româno-bulgar sau vlaho-bulgar cu capitala la Târnova, Veliko Târnovo în limba bulgară, conducătorii noștri, așadar, au adus aici, în chiar capitala Țaratului vlaho-bulgar, și au așezat spre mare cinstire sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva.”

„Mai apoi, moaștele sfintei, în peregrinările sale, au ajuns și în cetatea Belgradului, capitala actuală a Serbiei, străvechiul oraș daco-roman Singidunum, unde, încă din timpurile de început ale creștinismului au strălucit martiri ca Sfinții Ermil și Stratonic, dar și Sfântul Preot Montanus și soția sa Maxima. În acel oraș, lângă cetatea numită turcește Kalemegdan, pentru că a fost sub stăpânire turcească mulți ani, se află, până în zilele noastre, biserica Sfintei Cuvioase Parascheva, păstrându-se cu sfințenie locul unde au stat moaștele ei.”

„De la jumătatea veacului al șaptesprezecelea, însă, din timpul glorioasei domnii, care a lăsat urme adânci în cultura românească, a dreptcredinciosului Voievod Ioan Vasile Lupu al Țării Moldovei, care venea din romanitatea sud-dunăreană, fiind macedo-român din Albania de astăzi, un om extraordinar de luminat, ctitor de cultură românească, un mare patriot și foarte credincios voievod, ca și cei de dinaintea sa și ca cei de după el, până la secularizarea averilor mănăstirești, moaștele Sfintei Parascheva au ajuns în Moldova, la Iași, ca dar al Patriarhiei Constantinopolului, după ce Voievodul Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei către Înalta Poartă, salvând astfel scaunul patriarhal, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva a devenit, de atunci, ocrotitoarea Moldovei.”

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Vlad Sergiu Șuteu, pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Săcueni, Protopopiatul Marghita, iar în treapta diaconiei pe tânărul teolog Sergiu Vasile Maxim, ca diacon misionar la Protopopiatul Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Tilecuș, Protopopiatul Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei și parohul Parohiei Marghita II, a adresat cuvânt de bun venit Ierarhului, mulțumind Preasfinţiei Sale pentru dragostea și purtarea de grijă permanentă.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele protopop Călin Gheorghe Cotrău și pe dreptmăritorii creștini ai acestei enorii pentru frumoasa biserică ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva pe care o îngrijesc și o înfrumusețează mereu, urmând ca, în curând, să fie demarate lucrările la pictura interioară a sfântului lăcaș.