Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfânta Cuvioasă Parascheva prăznuită la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Sfânta Cuvioasă Parascheva prăznuită la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost prăznuită cu mare bucurie duhovnicească în Eparhia Oradiei, mulţime de pelerini din Oradea şi judeţul Bihor participând la hramul bisericii de lemn, monument istoric, ce este ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, din incinta celui mai mare aşezământ monahal de maici din vestul ţării, Mănăstirea  Sfânta Cruce din Oradea.

Bucuria sărbătoririi Sfintei Cuvioase Parascheva cea nouă, de la Iaşi, cea mult folositoare, a fost încununată prin slujirea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica mare a mănăstirii, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

În bogatul cuvânt de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Luca, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vorbit despre modelul de viețuire sfântă întruchipat de Cuvioasa Parascheva, model pe care toți creștinii trebuie să îl aibă ca far călăuzitor în viața pământească, subliniind cinstirea de care se bucură sfânta în poporul nostru, dar şi în întreaga lume ortodoxă:

„În această zi de sărbătoare facem pomenirea Sfintei Cuvioase Parascheva cea nouă de la Iași, cea mult folositoare, Ocrotitoarea Moldovei, dar și ocrotitoarea tuturor credincioșilor care o cheamă în ajutor, pentru ca, cu darurile cu care a fost înzestrată de Dumnezeu și pe care cu osârdie le-a cultivat, să mijlocească la Tronul slavei dumnezeiești pentru iertarea păcatelor noastre, iertare de care toți avem nevoie, la fel ca și femeia cea păcătoasă despre care a fost vorbire în pericopa evanghelică ce s-a citit.”

„Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Sfânta Vineri, deoarece Paraskevi (Παρασκευή) din limba greacă înseamnă vineri, este model de virtute, model de smerenie, model de sfințenie pe care avem datoria să îl urmăm. Încă din pântecele maicii sale, Sfânta Parascheva a primit chemarea de la Dumnezeu, pe care a resimțit-o, apoi, încă din pruncie, în sufletul ei, cu multă putere, irezistibil, încât s-a împodobit cu virtuțile, cu curăția, cu smerenia, cu ascultarea și, îndeosebi, cu milostenia, căci îi îmbrăca pe săraci, îi ajuta pe cei lipsiți, îi hrănea pe cei flămânzi, așa cum ne cere Mântuitorul Iisus Hristos nouă tuturor creștinilor să facem.”

„În zilele noastre suntem cu totul sărăciți de faptele bune ale credinței, lumea este săracă duhovnicește, lipsită de darurile duhovnicești, deoarece că nu le mai caută, ci urmărește bunăstarea materială, confortul, succesul și toți idolii lumii acesteia trecătoare. Trăim într-o lume a urii, a răzbunării, a dezbinării, în care prințul întunericului își face stăpânirea simțită tot mai tare și bieții oameni, câlcând pe urmele întunecatului prinț, caută nu cele înalte ale lui Dumnezeu, în smerenie și curăția inimii, ci cele pierzătoare de suflet, astfel că lumea se îmbogățește în cele din afară, dar sărăcește în cele dinlăuntru. De aceea, lumea de astăzi este o lume urâțită,  schimonosită, desfigurată, pentru că oamenii nu Îl mai caută pe Dumnezeu. Sfinții sunt, însă, aici pe pământ, lucrători și ajutători ai noștri; ei se roagă în ceruri, iar aici, prin sfintele lor moaște, prin puterea și rugăciunea lor, caută să ne lumineze, să ne ajute, să ne scoată din nevoi, din răutățile și ispitele ce ne înconjoară.”

„În astfel de vremuri, avem nevoie, noi, cei săraci duhovnicește, mai mult decât oricând, de ajutorul sfinților, iar Sfânta Cuvioasa Maică Parascheva, așa cum odinioară îi îmbrăca pe săraci, așa și pe noi să ne îmbrace cu rugăciunea ei, cu ajutorul ei sfânt, cu mijlocirea ei la Tronul Mielului lui Dumnezeu, Mirele Bisericii, pentru Care ea și-a jertfit întreaga viață și și-a afierosit toate puterile sufletului și trupului ei.”

În cadrul slujbei, Ierarhul a hirotonit pe diaconul Octavian Florin Nilvan întru preot pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Derna, Protopopiatul Marghita, iar pe absolventul de teologie Lucian Ioan Buzilă în treapta diaconiei, pe seama Catedralei Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună, din Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a oficiat rânduiala binecuvântării colivei, iar toți pelerinii prezenți au primit din partea obștii monahale hrană trupească, bucate tradiționale care au întregit bucuria praznicului.