Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului, Împărăteasa și Doamna tuturor praznicelor creștine

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului, Împărăteasa și Doamna tuturor praznicelor creștine

În cea mai sfântă zi a Creștinătății, Praznicul cel mare și împărătesc al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Biruitorul morții și Cuceritorul iadului, întreaga suflare dreptmăritoare, cu sufletul și trupul primenite după duhovniceasca și catartica peregrinare a Sfântului și Marelui Post, învie, în Duhul, împreună cu Dătătorul de Viață și Cel dintâi născut din morți, cu Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, a Cărui viață pământească o reactualizăm liturgic și mistic în cursul fiecărui an, ca prilej de profundă renaștere spirituală, perpetuă îmbunătățire lăuntrică și veșnică aducere aminte a Celui Care ne-a iubit cel mai mult, a Dumnezeului Iubirii întrupate și răstignite.

Acest moment de solemnă prăznuire a fost serbat cu bucurie sfântă la Catedrala Episcopală din Oradea, Catedrala Soarelui Dreptății, închinată Învierii Domnului, zi aleasă și festivă de hram, care este în fapt ziua de hram a întregii noastre Eparhii, care, în pofida tuturor vitregiilor și curentelor potrivnice ale vremilor apuse, a înviat din propria-i cenușă în urmă cu mai bine de o sută de ani.

Sărbătoarea sfântă a Învierii Domnului din anul acesta, 24 aprilie 2022, la Catedrala Oradiei Mari, a început încă din miez de noapte, după îndătinata rânduială a Bisericii noastre strămoșești, când Întâistătătorul Episcopiei Oradiei celei Mari, Preasfințitul Părinte Sofronie, dimpreună cu soborul catedral și alături de mulțimea impresionantă de credincioși, a săvârșit Slujba Învierii Domnului, Utrenia pascală, oferindu-L tuturor celor prezenți, în chip simbolic, pe Cel Care este Lumina lumii. La fel ca și în ceilalți ani, lumina frumos împodobitelor lumânări pascale a fost aprinsă din lumina adusă din Sfântul Mormânt al Domnului din Ierusalim, adusă și în țara noastră prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, fiind al paisprezecelea an de când Preafericirea Sa a inaugurat această sfântă și frumoasă tradiție, românii ortodocși având binecuvântata ocazie de a purta în casele lor lumina izvorâtă în chip minunat și divin din Mormântul Sfânt.

În dimineața Învierii Domnului, asemenea mironosițelor de odinioară, în mânecare sfântă, Chiriarhul meleagurilor bihorene, la altarul închinat Sfintei Învieri al Catedralei cu Soare, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfintelor Paști în sobor de preoți și diaconi. După citirea sublimului pasaj evanghelic de la dumnezeiescul Evanghelist Ioan (Ioan 1, 1-17), Ucenicul iubit și Cuvântătorul de Dumnezeu, din încredințarea Ierarhului Oradiei, Arhidiaconul Andi Constantin Bacter, consilier pentru comunicare la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, a dat citire Scrisorii pastorale a Episcopului Oradiei. Mesajul Preasfinției Sale către sufletele bihorenilor a fost vertebrat de două coordonate duhovnicești esențiale pentru provocările cu iz apocaliptic pe care omenirea trebuie să le înfrunte în zilele noastre, rugăciunea și privegherea. În acest război nevăzut și aparent imposibil de purtat, Îl avem ca Model suprem și sprijin necondiționat pe Domnul Iisus Hristos, Purtătorul neputințelor noastre și, cu adevărat, Purtătorul Biruinței.

La sfârșitul dumnezeieștii slujbe, Preasfinția Sa a urat tuturor credincioșilor să aibă parte de sărbători binecuvântate, în pace și liniște sufletească, bucurându-se de Lumina pe care Praznicul Învierii Domnului o mijlocește atât de frumos în aceste vremuri tulburi, învățând să prețuiască și mai mult foloasele și roadele pe care le aduce rugăciunea în viața creștinului.

Arhid. Andi Constantin Bacter