Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfânta Treime cinstită la Catedrala Episcopală din Oradea

Sfânta Treime cinstită la Catedrala Episcopală din Oradea

La praznicul Sfintei Treimi, a doua zi de Rusalii, 8 iunie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în pridvorul Catedralei Episcopale Învierea Domnului din Oradea, numeroși credincioși orădeni venind să aducă cinstire Preasfintei Treimi, respectându-se îndrumările bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice rânduite, Preasfințitul Părinte Sofronie a vorbit despre comuniunea de iubire eternă din cadrul Preasfintei Treimi, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ca model de comuniune între oameni, subliniind că între Sfânta Treime și Sfânta Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos există o puternică legătură:

„Sărbătoarea de astăzi a Sfintei Treimi este strâns legată de praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, Cincizecimea sau Rusaliile. Este cea de-a doua zi de Rusalii, zi de mare bucurie și sărbătoare în Biserică, când prăznuim Preasfânta Treime, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Care Una sunt. Unul este Dumnezeu în Ființa Sa și Întreit în Persoane, iar aceasta este o taină pe care mintea căzută a omului nu o poate înțelege. Oricât ar căuta să facă apel la filozofie, adică iubirea de înțelepciune, doar cu puterile minții sale căzute omul nu poate să ajungă să pătrundă adâncurile de taină ale lui Dumnezeu.”

„Dumnezeu, însă, din iubire de oameni, ni Se descoperă nouă și primim descoperirea dumnezeiască prin taina credinței. Ni Se descoperă că El, Unul Dumnezeu în Ființa Sa este Întreit în Persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, iar aceasta o cunoaștem din Sfânta Scriptură, unde Dumnezeu vorbește lămurit și ni Se descoperă așa cum este. Dar aceste lucruri nu pot fi înțelese de minte doar cu puterile ei, ci prin lumina credinței, pentru că Dumnezeu amintește în Sfânta Scriptură, în Revelația sau Descoperirea dumnezeiască, faptul că El este Tată și Fiu și Duh Sfânt. Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, prin Care toate s-au făcut, fără de Care nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu Care Se purta pe deasupra apelor la creație, astfel că avem chiar și în actul creației prezentă descoperirea Dumnezeului Celui Unul în Ființa Sa și Întreit în Persoane.”

„Dumnezeu alege să Se arate la stejarul din Mamvri lui Avraam și Sarei, alege să Se descopere că este Întreit în Persoane în icoana celor Trei Îngeri cărora Avraam Li se adresează la singular, «Doamne», pentru că vede în chipul celor Trei Îngeri, Care sunt cele Trei Ipostasuri ale Preasfintei Treimi, pe Unul Dumnezeu, iar această icoană a celor Trei Sfinți Îngeri în vizită la Avraam și Sara la stejarul din Mamvri este icoana canonică, icoana ortodoxă a Sfintei Treimi și, implicit, icoana hramului zilei de astăzi, icoana sărbătorii.”

„Astăzi nu doar bisericile care au hramul Preasfintei Treimi sunt în sărbătoare, dar toate sfintele lăcașuri se află în sărbătoare, pentru că taina credinței noastre este credința în Preasfânta Treime, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, pe Care noi o cinstim ori de câte ori ne rugăm, căci nu este rugăciune care să nu fie făcută în numele Preasfintei Treimi. Toate slujbele Bisericii încep cu binecuvântarea lui Dumnezeu, iar Sfânta Liturghie, cea mai importantă dintre toate, la fel ca și toate Tainele Sfintei Biserici, încep prin preamărirea Preasfintei Treimi: «Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh». Pe Sfânta Treime o avem, apoi, la încheierea fiecărei rugăciuni ce se spune în Biserică, ecfonisul, termen tehnic din limba greacă ce se traduce prin «rostire cu voce tare», o concluzie a rugăciunii, care este întotdeauna o formulă de laudă și preamărire a lui Dumnezeu, Preasfânta Treime.”

„Între Sfânta Treime și Cinstita și Sfânta Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos este o puternică legătură, legătură dată de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Cuvântul Veșnic al Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, Care, la plinirea vremii vine în lume și Se face Om din Preasfânta Fecioară Maria, care devine Născătoare de Dumnezeu, fără ispită bărbătească. El primește să fie răstignit pentru păcatele noastre și înviază a treia zi, deschizându-ne tuturor cale spre înviere. Datorită Fiului lui Dumnezeu Care S-a întrupat și S-a răstignit pe Cruce, făcând-o pe aceasta dătătoare de viață prin Învierea Sa, între Sfânta Cruce și Preasfânta Treime este o legătură puternică. În momentul în care ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci facem o mărturisire de credință, iar spunând «În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh» arătăm și atașamentul nostru, fidelitatea, credincioșia față de credința adevărată a Bisericii.”

„Sărbătoarea de astăzi este, așadar, o sărbătoare tainică și mare, un rezumat al credinței noastre puternice în Preasfânta Treime, pe Care noi neîncetat o mărturisim, Căreia ne rugăm și Care ține întreaga lume, pentru că Duhul lui Dumnezeu Care locuiește în Biserică și Care suflă unde voiește Îl aduce permanent pe Domnul Iisus Hristos prezent în mijlocul nostru, în cel mai tainic chip cu putință, la Sfânta Liturghie, prin darurile de pâine și vin aduse de dumneavoastră, de credincioși, pe care, prin rugăciunile noastre, ale Ierarhilor și preoților și ale întregii Biserici, Duhul Sfânt vine și le preface în Trupul și Sângele Domnului cu Care apoi ne cuminecăm, și, astfel, comuniunea de dragoste a Preasfintei Treimi locuiește în Biserică și în noi până la sfârșitul veacului, când Se va întoarce Domnul, Căruia Îi cerem să ne dăruiască nouă să ne împărtășim cu El mai cu adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției Sale. ”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Pr. Cristian Rus