Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Apostol Pavel - model actual de misiune creștină

Sfântul Apostol Pavel - model actual de misiune creștină

Cu multă bucurie, am primit invitaţia de a participa la cea de-a 24-a ediție a Congresului Internațional de Teologie Pavlia și la manifestările liturgice care sunt organizate anual de Mitropolia de Veria, Nausa și Kampania, întru cinstirea Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor, întemeietorul Bisericii din Veria.

Salutăm în mod deosebit alegerea unei teme atât de actuale: „Binevestirea Sfintei Evanghelii (Evanghelizare) și misiune, după Sfântul Apostol Pavel, care, înainte de întâlnirea sa personală cu Hristos Domnul pe drumul Damascului și de convertirea sa, a fost un apărător zelos al Legii Vechiului Testament și al tradițiilor poporului său. Deşi a fost, mai întâi, un prigonitor aprig al creștinilor, totuși Saul din Tars, prin convertire, și-a schimbat viața în mod radical, devenind un mărturisitor fervent al lui Hristos Cel răstignit şi înviat, un Apostol și un propovăduitor al Evangheliei lui Hristos până la marginile Imperiului Roman. Predica sa avea ca teme centrale Crucea lui Hristos şi Învierea lui Hristos, prin care se vede iubirea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor.

Cu toate că au trecut două milenii de la începuturile creștinismului și ale lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel și a celorlalți Sfinți Apostoli ai Domnului Iisus Hristos, credința creștină are și astăzi adversarii ei, dar și mărturisitorii ei. La fel ca și în epoca apostolică, în unele părți ale lumii, mărturisirea credinţei creștine întâmpină și astăzi împotriviri, persecuţii şi chiar pierderea vieţii.  

Așadar, lucrarea misionară a Sfântului Apostol Pavel descrisă în cartea Faptele Apostolilor şi în epistolele pauline rămâne mereu actuală, el fiind cel mai mare misionar al Bisericii lui Hristos. Valoarea permanentă a lucrării misionare pauline este evidenţiată, an de an, prin organizarea Congresului International de Teologie Pavliade către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon, încât participanții la acest Congres pot înţelege mai bine actualitatea modelului misionar paulin pentru viaţa Bisericilor Ortodoxe surori de astăzi.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toţi participanţii la acest Congres teologic internaţional organizat în Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania, pe locurile unde odinioară a pășit Sfântul Apostol Pavel în lucrarea sa misionară. Avem speranţa că lucrările Congresului vor aduce rod bogat în sufletele fiilor și fiicelor duhovnicești ale acestei Mitropolii și ale tuturor participanților la Congres.

 Cu părintească dragoste în Hristos Domnul și binecuvântare,

 

 † DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la Congresul cu tema „Binevestirea Sfintei Evanghelii (Evanghelizare) și misiune, după Sfântul Apostol Pavel”, Veria, Grecia, 26-29 iunie 2018.