Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Ierarh Nectarie prăznuit la Mănăstirea Izbuc

Sfântul Ierarh Nectarie prăznuit la Mănăstirea Izbuc

În ziua de 9 noiembrie 2013, Mănăstirea Izbuc, străvechea vatră monahală din Eparhia Oradiei, a fost binecuvântată cu alese bucurii duhovniceşti, cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie al Pentapolei, făcătorul de minuni, care aduce mult ajutor sfânt obştii monahale şi pelerinilor care vin la Sfânta Mănăstire Izbuc, prin părticica din sfintele sale moaşte ce se află, din anul 2009, în patrimoniul aşezământului monahal.

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în paraclisul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Izbuc, paraclis provizoriu, unde se oficiază sfintele slujbe şi rânduiala liturgică mănăstirească până la finalizarea lucrărilor de construcţie a noii biserici mari a mănăstirii, cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Duminica Sfinţilor  Părinţi de la Sinodul I Ecumenic”. Spaţiul liturgic a fost plin de credincioşi, care au venit să se înalţe sufleteşte la sărbătorirea Sfântului Ierarh Nectarie şi să se închine la sfintele sale moaşte.

Racla în care se află părticele din moaştele Sfântului Ierarh Nectarie şi ale altor sfinţi a fost oferită în anul 2009 Mănăstirii Izbuc de către obştea monahală de la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, condusă de Preacuvioasa Maică stareţă Mina Bădilă, spre folosul duhovnicesc al obştii monahale de la Mănăstirea Izbuc şi al pelerinilor care îi calcă pragul, dar şi pentru ajutor în marea lucrare de zidire a noii biserici mănăstireşti.

În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Eugen Letea a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Hodişel, Protopopiatul Tinca. Noul preot a primit şi hirotesia întru duhovnic.

La această frumoasă prăznuire, Chiriarhul Oradiei a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, în care a vorbit celor prezenţi despre viaţa şi lucrările minunate ale Sfântului Ierarh Nectarie, evidenţiind minunile săvârşite de sfântul ierarh pentru cei aflaţi în suferinţe, fiind grabnic ajutător şi izbăvitor de boli şi suferinţe, nu doar în vremurile trecute, ci şi în zilele noastre:

„Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, care a adormit în Domnul într-o zi de 8 noiembrie, de praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, şi care este sărbătorit de întreaga Biserică Ortdoxă la 9 noiembrie, a devenit, pentru tot mai mulţi credincioşi ortodocşi din întreaga lume, nu numai din patria sa, Grecia, un izvor de bucurie şi mângâiere, deoarece Sfântul Nectarie este mare făcător de minuni, mare ajutător şi rugător la Tronul Preasfintei Treimi.”

„Căutându-L şi iubindu-L pe Domnul Hristos, Sfântul Nectarie a devenit un purtător al luminii Mântuitorului Iisus Hristos, a devenit el însuşi o lumină, prin faptele sale cele bune, deşi a fost mult prigonit şi nedreptăţit în această lume. Nu judecata cea strâmbă a oamenilor, care l-au scos din scaunul episcopal şi din slujirea de arhiereu şi l-au izgonit, în urma uneltirilor celor plini de invidie, a rămas valabilă, ci dragostea lui Dumnezeu şi judecata Sa cea dreaptă. De aceea, Dumnezeu l-a preamărit pe Sfântul Nectarie şi, pentru frumuseţea şi simplitatea vieţii sale şi pentru bunătatea sa, lucrează minuni prin el, până în zilele noastre.”

„Sfântul Ierarh Nectarie a lăsat ca sfintele sale moaşte să fie împrăştiate în toată întinderea lumii creştine ortodoxe, de pe faţa întregului pământ, pentru ca, prin rugăciunile sale, Dumnezeu să vindece, cu puterea şi bunătatea Sa dumnezeiască, pe toţi cei bolnavi şi neputincioşi.”

„Sfântul Nectarie este iubit în toată întinderea Ortodoxiei, este un sfânt al unităţii Ortodoxiei, la fel cum sunt toţi sfinţii, unitatea comunităţii sfinţilor fiind şi unitatea Bisericii, toate popoarele ortodoxe regăsindu-se în unitatea credinţei şi prin rugăciunile sfinţilor. Comuniunea sfinţilor este, de fapt, Biserica triumfătoare din Împărăţia cerurilor, în care suntem chemaţi şi noi, de către Mântuitorul Iisus Hristos, să intrăm. Pentru a ajunge acolo este nevoie, însă, să ne călăuzim viaţa după modelele sfinţilor, să urmăm exemplul Sfântului Ierarh Nectarie, cum a tăcut şi a răbdat, cum acuzat fiind, nu a cârtit, nu s-a răzvrătit împotriva celor care l-au scos din scaun ci, în smerenie şi cuminţenie, şi-a continuat, în bunătate şi în dedicare totală, misiunea aici pe pământ.”

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarh şi stareţ al Mănăstirii Izbuc, a rostit o cuvântare în care a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru dragostea şi grija pe care o poartă necontenit aşezământului monahal, dar şi pentru prezenţa în mijlocul obştii monahale şi a pelerinilor, cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie.

La final, Ierarhul Oradiei a adus mulţumiri Preasfintei Treimi pentru frumoasa şi binecuvântata zi şi a invocat ajutorul şi rugăciunile Sfântului Nectarie pentru întreaga suflare ortodoxă din cuprinsul Episcopiei Oradiei. De asemenea, Preasfinţia Sa a ţinut să felicite obştea mănăstirii, în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, pentru frumoasa lucrare ctitoricească de zidire a noii biserici mari a mănăstirii, lucrare ce a început în anul 2010 şi a avansat continuu, în ciuda dificultăţilor economice, reuşindu-se ca, prin jertfele şi daniile credincioşilor bihoreni şi a unor oameni cu dragoste pentru Biserica Ortodoxă, sfântul locaş să fie ridicat în roşu, fiind finalizate, de curând, turnarea cupolelor celor cinci turle ale bisericii.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în după-amiaza zilei de 9 noiembrie, la ceasul vecerniei, racla în care se află o părticică din moaştele sfinte ale Sfântului Ierarh Nectarie şi ale altor sfinţi a fost dusă spre închinare, de preacuvioşii părinţi de la Sfânta Mănăstire Izbuc, la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Racla cu sfinte moaşte a fost purtată în procesiune în jurul catedralei, iar apoi clerul catedral şi cel de la Mănăstirea Izbuc au săvârşit Taina Sfântului Maslu, în prezenţa a sute de credincioşi orădeni, care au avut posibilitatea, la final, să se închine şi să sărute moaştele Sfântului Ierarh Nectarie şi ale altor sfinţi.