Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Ierarh Nectarie prăznuit la Oradea

Sfântul Ierarh Nectarie prăznuit la Oradea

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina a fost prăznuit cu multă bucurie duhovnicească și în Episcopia Oradiei. Luni, 9 noiembrie 2015, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, Sfântul Ierarh Nectarie al Pentapolei, făcătorul de minuni, unul dintre ocrotitorii paraclisului de iarnă de la demisolul catedralei, împreună cu Sfinţii Ierarhi Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, şi Spiridon al Trimitundei, a fost cinstit în chip deosebit.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ajunul zilei de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie, la slujba de priveghere au luat parte și preacuvioși părinți de la Mănăstirea Izbuc, în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarh și stareț, care au adus spre închinare o raclă aflată în patrimoniul mănăstirii cu părticele din sfinte moaște de la mai mulți sfinți, între care și Sfântul Ierarh Nectarie. Programul liturgic obișnuit de la noua Catedrală Episcopală din Oradea, dar și de la așezămintele monahale din cuprinsul Eparhiei Oradiei, a fost îmbogățit, timp de 40 de zile, începând din 6 noiembrie 2015, prin grija și îndemnul Chiriarhului Oradiei, în aceste vremuri de încercări, înaintea slujbei de seară oficiindu-se Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos și Paraclisul Maicii Domnului, iar după slujba de seară citindu-se catisme din Psaltire, pentru pace și unitate, pentru înmulțirea dragostei și a comuniunii dintre oameni.

Luni, 9 noiembrie, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în paraclisul de iarnă Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie de la demisolul catedralei. Deși a fost o zi peste săptămână, spaţiul liturgic a fost plin de credincioşi, care au venit să primească binecuvântare și să se înalţe sufleteşte la sărbătorirea Sfântului Ierarh Nectarie.

În cadrul slujbei, diaconul Daniel Nicolae Iștoc a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Ioaniș, Protopopiatul Beiuș. Noul preot a primit şi hirotesia întru duhovnic.

La această frumoasă prăznuire, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a vorbit celor prezenţi despre viaţa şi lucrările minunate ale Sfântului Ierarh Nectarie, evidenţiind minunile săvârşite de sfântul ierarh pentru cei aflaţi în suferinţe, fiind grabnic ajutător şi izbăvitor:

„Ziua de 9 noiembrie este o zi de mare bucurie duhovnicească pentru creștinii dreptmăritori de pretutindeni, la sărbătorirea unuia dintre cei mai îndrăgiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, un sfânt contemporan cu noi care a suferit multe prigoane și persecuții în viața sa, dar care a rezistat și nu s-a clătinat în credința și în dragostea sa. Oricât a fost de încercat în cursul vieții sale, el nu s-a viclenit, nu s-a înrăit, nu a ajuns să-i pizmuiască și să-i urască pe semenii săi și pe cei care l-au izgonit din scaunul episcopal și l-au prigonit, ci, dimpotrivă, cu credință mare și cu iubire multă s-a adâncit în rugăciune, astfel încât a fost preamărit de Dumnezeu, iar după trecerea sa la cele veșnice, dragostea pe care a avut-o sfântul față de Dumnezeu și față de aproapele s-a arătat în chip minunat, proslăvit fiind Sfântul Nectarie de Domnul cu darul facerii de minuni, cu darul vindecărilor, cu darul grabnicului ajutor pentru toți cei care îl cheamă în rugăciune.

Așa se face că, îndată după canonizarea Sfântului Nectarie, faima sa, vestea sfințeniei sale și a minunilor multe și mari s-a răspândit în toate laturile credinței creștine dreptmăritoare, în toate laturile Ortodoxiei, astfel încât, rând pe rând, neamurile toate care Îl preamăresc pe Dumnezeu în dreapta credință au început să îl îndrăgească foarte mult pe acest mare sfânt, adăugându-l celorlalte cete de sfinți și bucurându-se toți creștinii ortodocși pentru că Dumnezeu, în vremurile noastre din urmă, a făcut să strălucească și pentru noi și printre noi un sfânt din vremea noastră, un sfânt plin de dragoste și compasiune, plin de frumusețe sufletească nepieritoare, un prieten al oamenilor, un ajutător al celor bolnavi, un mângâietor al celor săraci.”

„Datorită vieții lui și minunilor pe care Sfântul Nectarie le săvârșește după mutarea sa la cer a ajuns să fie îndrăgit și de neamul nostru, de credincioșii noștri, astfel încât în multe locuri din țara noastră a început a se cinsti și multe biserici au început a se zidi în pământul nostru strămoșesc, primind ca sfânt ocrotitor pe Sfântul Nectarie. Datorită dragostei sale față de semeni, datorită puterii lui de a face minuni, prin harul Duhului Sfânt, datorită apropierii sufletești de Sfântul Nectarie a credincioșilor noștri am ales ca  paraclisul de la demisolul noii Catedrale Episcopale din Oradea să primească, între ocrotitori, și pe Sfântul Nectarie, ale cărui sfinte moaște se găsesc în insula Eghina din Grecia și din care, părticele, datorită voii sfântului, sunt răspândite în întregul pământ, ajungând și în Episcopia Oradiei, la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea și la Mănăstirea Izbuc.”

„Este mare nevoie, mai ales în zilele noastre, de această întărire a credinței și a comuniunii sfinte dintre credincioși și, totodată, de mărturisire a prieteniei duhovnicești frumoase pe care dumneavoastră, iubiți fii și fiice duhovnicești ai Bisericii strămoșești, o arătați față de sfinții lui Dumnezeu, iar acum, în mod special, față de Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni. Mai ales în aceste vremuri de tulburare și de încercare, apropierea de Dumnezeu, Care îngăduie toate pentru a ne întări în credință, pentru a ne trezi, pentru a ne încerca, pentru a ne chema să ne verificăm conștiințele și viața, în aceste vremuri, deci, este nevoie, mai mult decât oricând, de rugăciune și de comuniune, de unitate și de apel la puterea lui Dumnezeu și de urmare pe calea sfințeniei pe care și sfinții lui Dumnezeu au mers.”

La Ectenia întreită din cadrul Sfintei Liturghii, s-au înălțat rugăciuni speciale pentru cei bolnavi, care se află în spitale și pe patul de suferință, afectați de incendiul nimicitor ce a avut loc în București, pentru contenirea bolii, ușurarea suferințelor și a tuturor neputințelor. De asemenea, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți și s-au înălţat rugăciuni pentru veşnica odihnă a tuturor celor care s-au stins din viață în urma tragediei petrecută în seara zilei de 30 octombrie 2015 în capitala țării.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a oficiat rânduiala binecuvântării prinoaselor aduse de credincioși la biserică de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Ierarhul Oradiei a adus mulţumiri Preasfintei Treimi pentru frumoasa şi binecuvântata zi şi a invocat ajutorul şi rugăciunile Sfântului Ierarh Nectarie pentru întreaga suflare ortodoxă din cuprinsul Episcopiei Oradiei.

În după-amiaza zilei, la ceasul vecerniei, la noua Catedrală Episcopală din Oradea s-a aflat o părticică din moaştele sfinte ale Sfântului Ierarh Nectarie, adusă spre închinare, încă din ajun, împreună cu alte sfinte moaşte, de către preacuvioşii părinţi de la Sfânta Mănăstire Izbuc, din Eparhia Oradiei. Racla cu sfinte moaşte a fost purtată în procesiune în jurul catedralei, iar apoi clerul catedral şi cel de la Mănăstirea Izbuc au săvârşit Taina Sfântului Maslu, în prezenţa a sute de credincioşi, care au avut posibilitatea, la final, să se închine şi să sărute moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, ale altor sfinţi, dar şi racla aflată în tezaurul Catedralei din Oradea care adăposteşte un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei şi de Viaţă făcătoarei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.