Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Ierarh Nicolae prăznuit la biserica parohială din Oradea-Vii

Sfântul Ierarh Nicolae prăznuit la biserica parohială din Oradea-Vii

În fiecare an, prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae este un moment de mare bucurie duhovnicească pentru clerul şi poporul dreptmăritor de pe meleagurile bihorene, un număr de 48 de sfinte lăcaşuri, biserici şi paraclise din cuprinsul Episcopiei Oradiei sărbătorindu-și hramul și aducând aleasă cinstire ocrotitorului lor spiritual, Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Una dintre bisericile reprezentative din Eparhia Oradiei ce are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae este biserica Parohiei Oradea-Vii, ce a aniversat, de curând, 88 de ani de la înfiinţare, în 1928, dar şi 78 de ani de la sfinţirea pietrei de temelie a bisericii parohiale, la 2 octombrie 1938.

În ajunul sărbătorii s-a oficiat Slujba Vecerniei cu Litie şi Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae de către cei trei preoţi slujitori. Pentru hramul bisericii a fost aşezată spre închinare credincioşilor o răcliţă în care se află un recipient cu mir de la moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, adus la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea prin purtarea de grijă a Părintelui Gheorghe Nemeş, din localitatea Bari, Italia, acolo unde se află moaştele sfântului.

Cu prilejul sărbătoririi hramului bisericii, marți, 6 decembrie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în Parohia Oradea-Vii, săvârşind Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în biserica parohială. Ierarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie de numeroși credincioşi din parohia Oradea-Vii, dar şi pelerini din întreaga cetate a Oradiei, veniţi să participe la sărbătorirea hramului bisericii.

În cuvântul de învăţătură rostit la momentul liturgic consacrat, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ce reies din pericopa evanghelică rânduită a se citi, în legătură cu frumuseţea vieţii şi mulţimea minunilor Sfântului Ierarh Nicolae, arătând cinstirea mare de care se bucură în întreaga creştinătate:

„Creștinii de pretutindeni îl iubesc pe Sfântul Ierarh Nicolae și văd în el pe păstorul, pe îndrumătorul, pe părintele cel iubit care poartă de grijă fiilor săi duhovnicești. Învățăm să îl prețuim pe Sfântul Nicolae și începem să ne întâlnim cu el din fragedă pruncie, iar apoi bucuria întâlnirii continuă pe parcursul întregii noastre vieți. An de an, în ziua prăznuirii sfântului mare făcător de minuni, toată suflarea creștinească dreptmăritoare își îndreaptă gândurile, sufletul și toată podoaba vieții spre acest mare sfânt al Bisericii, vrednic episcop din veacul al patrulea, din perioada de aur a Bisericii, apărător al credinței, mare făcător de minuni, miluitor al săracilor și al văduvelor, ajutător al celor orfani și bolnavi, cel care încă din timpul arhipăstoririi sale, și mai cu seamă după încheierea călătoriei sale pământești, s-a arătat, în nenumărate rânduri, făcător de minuni și grabnic ajutător.”

„De aceea, sfintele sale moaște au fost cinstite cu multă evlavie și apărate de credincioși, astfel încât au ajuns să se păstreze până în zilele noastre, iar părticele din acestea să ajungă în biserici din toată lumea, între care și la noua Catedrală Episcopală din Oradea, unde avem o părticică din sfintele sale moaște, care se păstrează la Bari, în sudul Italiei, unde au fost duse în Evul Mediu și, astfel, au scăpat de la distrugerea pe care au suferit-o multe dintre sfintele moaște ale sfinților odată cu venirea musulmanilor în Europa și cucerirea de către imperiul islamic al otomanilor a Asiei Mici, apoi a Balcanilor și a țărmului nordic al Mării Negre, până în Caucaz.”

„Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre păstorii luminați ai Bisericii, a fost un om dăruit de Dumnezeu cu multe daruri pe care le-a înmulțit, devenind el însuși dăruitor pentru mulți. Între darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat este și darul inteligenței și al înțelepciunii, pe care a primit-o, a cultivat-o și a dobândit-o, prin lucrarea harului Duhului Sfânt. A fost un om deosebit de inteligent, chiar dacă nu ne-a rămas de la Sfântul Ierarh Nicolae nici o lucrare scrisă, așa cum au rămas de la mulți dintre marii părinți ai Bisericii, dar opera sa misionară, lucrarea sa nescrisă de mână, înfăptuită în poporul lui Dumnezeu a fost așa de puternică, încât Sfântul Nicolae este iubit și cinstit de către fiii și fiicele Bisericii în chip cu totul aparte.”

Bucuria praznicului de la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea-Vii, cea dintâi biserică de enorie construită în Oradea după Marea Unire, a fost întregită de prezența la Sfânta Liturghie a 40 de copii de la Școala generală nr. 16 din Oradea, coordonați de Doamna Prof. Anamaria Lucaci, care, la momentul Chinonicului, au prezentat un program de colinde, fiind răsplătiți cu daruri de către parohia Oradea-Vii.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a felicitat pe preoţii şi credincioşii acestei parohii pentru lucrarea misionară şi duhovnicească pe care o desfăşoară, dar şi pentru implicarea activă în opera social-filantropică a Bisericii Ortodoxe din Bihor. Ierarhul a făcut urări de ani mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi, tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae, iar bunilor credincioşi dreptmăritori le-a urat multă sănătate, mult spor duhovnicesc şi bucurii sfinte, pentru a întâmpina Naşterea Domnului cu inimile deschise şi sufletele pline de lumină.

De asemenea, Preasfinția Sa a arătat că sărbătoarea hramului bisericii parohiale din Oradea-Vii este dublată în acest an de aniversarea personală a Părintelui Gheorghe Nemeș, care a împlinit de curând 50 de ani de la primirea darului preoției. Cinci decenii de slujire preoțească, de bogată și rodnică activitate în ogorul Domnului, ca preot paroh în parohiile Homorog, Tinca și Oradea-Vii, unde a desfășurat o pilduitoare misiune preoțească, lăsând frumoase, trainice și nenumărate lucrări ctitoricești și duhovnicești. Cu acest prilej, Preasfinția Sa l-a hirotesit pe Părintele Gheorghe Nemeș întru protoiereu și i-a oferit un diptic cu cele două icoane împărătești, respectiv Mântuitorul Iisus Hristos Pantocrator și Maica Domnului din Kazan.

Părintele Gheorghe Nemeş, coordonatorul proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” al Parohiei Oradea-Vii, a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului și a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru binecuvântarea pe care a adus-o prin prezența și slujirea în ziua hramului „bisericii albastre” din Oradea, pentru darul oferit, dar și pentru sprijinul arătat cu generozitate acestei parohii, ce desfăşoară o bogată activitate social-filantropică, venind în întâmpinarea nevoilor sufleteşti şi trupeşti ale credincioşilor, în special prin intermediul proiectului social „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, din cadrul sucursalei parohiale a Asociaţiei „Filantropia” Oradea.

Toţi credincioşii prezenţi au primit, ca binecuvântare, acatiste și iconiţe cu Sfântul Ierarh Nicolae şi au participat la o agapă frăţească în trapeza parohială, binecuvântată de Ierarhul Oradiei, unde au gustat bucate de post pregătite cu ocazia hramului bisericii, fiind împărțite peste 500 de porții de mâncare. De asemenea, voluntarii parohiei care activează în cadrul proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” au transportat la domiciliu hrană caldă, fructe şi dulciuri persoanelor înscrise ca beneficiari ai proiectului.