Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, cinstit în Episcopia Oradiei

Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, cinstit în Episcopia Oradiei

Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului a fost cinstit, vineri, 11 martie 2016, cu multă bucurie duhovnicească în Episcopia Oradiei, fiind ocrotitorul spiritual al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

La acest moment sărbătoresc, un sobor de preoți și diaconi a oficiat slujba de Te Deum în paraclisul Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Chiriarhul locului, a membrilor Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, a preacucernicilor părinţi protopopi și secretari de la protopopiate, a preacuvioşilor părinţi stareţi şi egumeni și a preacuvioaselor maici stareţe de la aşezămintele monahale din Eparhia Oradiei, a soborului clericilor Catedralei Episcopale Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, a mai multor părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman și de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, a numeroși preoți și credincioși bihoreni, precum și a unei familii de dreptmăritori creștini din Atena, Grecia.

În cadrul slujbei, s-au înălțat rugăciuni de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru darurile revărsate cu îmbelșugare peste Preasfințitul Părinte Sofronie și peste Sfânta și de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei.

Cu acest prilej, pentru ca bucuria duhovnicească să fie deplină, Preasfințitul Părinte Sofronie a hirotesit pe Părintele Ioan Bala, preot paroh la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, întru iconom-stavrofor, pentru slujirea pilduitoare și întărirea dreptei credințe în parohia Vintere din Protopopiatul Tinca, vreme de 16 ani (1984-2000), precum și pentru frumoasa misiune pastoral-misionară și ctitoricească, de zidire a unei noi biserici în Oradea, pe care o desfășoară din anul 2000 și până în prezent.

La final, Preacucernicul Părinte Protoiereu Nicolae Alexandru Pop, vicar eparhial, a rostit un cuvânt festiv din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, adresând alese urări Întâistătătorului Eparhiei Oradiei la aniversarea zilei onomastice.

Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a rostit un frumos cuvânt de mulțumire în care a vorbit celor prezenți despre viața și lucrarea sfântă a Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, mare apărător al Ortodoxiei, mare iubitor al ascezei, al postirii și al dreptei viețuiri, după voia lui Dumnezeu, subliniind importanța urmării pildei acestui sfânt ierarh al Bisericii:

„Sărbătoarea onomastică, pentru fiecare dintre noi, este un prilej de cinstire sporită adusă sfântului ocrotitor al cărui nume îl purtăm. Fiecare purtăm un nume care ascunde, în taina sa, și semnificațiile profunde pe care Dumnezeu le alege pentru fiecare dintre noi în clipa zămislirii. Așa se face că, nimic nefiind întâmplător în lumea aceasta, nu sunt întâmplătoare nici numele pe care le primim, în Taina Sfântului Botez sau, mai apoi, în timpul vieții, pentru cei care aleg să primească îngerescul chip, în Rânduiala tunderii în monahism.”

„Ziua pomenirii Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ca ocrotitor al smereniei mele este, în fiecare an, o zi de mare bucurie duhovnicească. La călugărie am primit numele Sfântului Patriarh Sofronie, în amintirea Cuviosului Părinte Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, Părintele Sofronie fiind cel care a întemeiat o mănăstire exemplară în Essex, Anglia, închinată Sfântului Ioan Botezătorul, stavropighie a Patriarhiei Ecumenice, adunând o obște ce mărturisește ortodoxia în vestul Europei, în special în atât de secularizata Mare Britanie, cu viețuitori din mai multe neamuri. Aici, în această mănăstire mărturisitoare a credinței sfinte ortodoxe, am petrecut o vreme, văzând puterea Rugăciunii lui Iisus, a rugăciunii inimii, rostită în comun pentru folosul viețuitorilor și al pelerinilor, după modelul unor chilii din Sfântul Munte al Atonului. Am fost călugărit la venerabila mănăstire Hodoș-Bodrog, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Chiriarhul de astăzi al românilor ortodocși din Ungaria, naș de călugărie fiindu-ne Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, primind amândoi numele celor doi cuvioși, Siluan și Sofronie. Din ziua aceea, a călugăriei, petrecută tot într-o zi de 11, dar august, 1995, ziua de 11 martie a devenit o zi specială în calendarul vieții mele și în sufletul meu.”

„Ziua de 11 martie are, însă, și alte conotații. Cea dintâi Duminică a Sfântului și Marelui Post, Duminica Ortodoxiei, a fost serbată, pentru întâia oară, în anul 843, în ziua de 11 martie, la pomenirea Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, marele apărător al credinței ortodoxe împotriva ereziei monotelite, în veacul al șaptelea. Un sfânt care strălucește la fel de puternic precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, și el apărător mare al dreptei credințe împotriva ereziei monotelite, ce învăța că în Mântuitorul Hristos s-ar manifesta o singură voință, cea divină, cea umană fiind anihilată cu totul. De asemenea, și Sfântul Martin, Papă al Romei, contemporan cu Sfinții Sofronie și Maxim, a apărat dreapta credință împotriva acestei erezii monotelite, o continuare, o excrescență a ereziei mai vechi a monofizitismului.”

„Sfântul Ierarh Sofronie a fost nu doar un mare apărător al ortodoxiei, ci a fost și unul dintre cei mai importanți scriitori bisericești, lăsând în tezaurul literar al Bisericii opere importante pe care le folosim îndeosebi în ciclul liturgic. Mai ales slujitorii sfintelor altare știu că sfânta și marea rugăciune de la sfințirea apelor este alcătuită de Sfântul Ierarh Sofronie al Ierusalimului, pe care o citim, cu emoție și evlavie, în fiecare an, la Bobotează. De asemenea, în Sfântul și Marele Post, în săptămâna a cincea, la Denia Canonului cel Mare, săvârșită la Privegherea de miercuri seara, pentru ziua de joi, se citește Viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, ce a fost scrisă de Sfântul Patriarh Sofronie al Ierusalimului.”

„Rămâne să învățăm, cu toții, și să ne inspirăm mereu din pilda, din viața, din lucrarea și din scrierile Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, un sfânt dureros de actual, pentru a putea da răspunsul potrivit ispitelor, problemelor și tulburărilor din vremea noastră, când se ridică nori amenințători asupra dreptei viețuiri, a bunei trăiri, în pace și în statornicie, a poporului lui Dumnezeu din bătrânul continent.”

În încheiere, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a mulțumit clerului, monahilor, monahiilor și credincioșilor prezenți pentru dragostea și prețuirea ce o arată, chemând binecuvântarea Preasfintei Treimi și ajutorul Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, peste cinul preoțesc și călugăresc și dreptmăritorii creștini din cuprinsul Eparhiei Oradiei:

„Vă dorim să aveți parte, cu toții, de sănătate, de lungime de zile, de împlinirea tuturor rugăciunilor după voia lui Dumnezeu și, mai ales, de mult spor duhovnicesc. Preacuvioșilor și preacucernicilor părinți le dorim să vă dăruiască Dumnezeu bucuria slujirii, mulțumirea ce vine din slujirea sfântă și, totodată, dragostea de care este atât de multă nevoie în vremurile de jertfire ce le străbatem acum, pentru folosul și mântuirea poporului ce ne-a fost încredințat spre călăuzire către Împărăția cerurilor.”