Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, cinstit la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei

Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, cinstit la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei

Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului a fost cinstit, miercuri, 11 martie 2020, cu multă bucurie duhovnicească în Episcopia Oradiei, fiind ocrotitorul duhovnicesc al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

La acest moment sărbătoresc, un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi a oficiat slujba de Te Deum în paraclisul Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Chiriarhul locului, a membrilor Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, a preacucernicilor părinţi protopopi de la cele patru protopopiate din Eparhie și a ecleziarhului Catedralei Episcopale Învierea Domnului din Oradea.

În cadrul slujbei, s-au înălțat rugăciuni de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru darurile revărsate cu îmbelșugare peste Preasfințitul Părinte Sofronie și peste Sfânta și de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei.

Ierarhul Oradiei a rostit un cuvânt de mulțumire în care a vorbit celor prezenți despre viața și lucrarea sfântă a Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, mare apărător al Ortodoxiei, mare iubitor al ascezei, al postirii și al dreptei viețuiri, după voia lui Dumnezeu, subliniind importanța urmării pildei acestui Sfânt Ierarh al Bisericii:

„Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, este legat de Sfântul și Marele Post și prin ziua sa de prăznuire care, cu puține excepții, se întâmplă a fi în Postul Mare, dar și prin amintirea celei dintâi serbări a Duminicii Ortodoxiei, în anul 843, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Sofronie al Ierusalimului. Însă, în chip special, acest mare Sfânt Ierarh al Bisericii este legat de Postul cel Mare prin Viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, pe care el a scris-o și care se citește integral la Denia de miercuri seara pentru ziua de joi din săptămâna a cincea a Sfântului și Marelui Post.”

„Viața Sfântului Sofronie al Ierusalimului a fost ea însăși ca un post, mai ales ultima parte a vieții sale. El a fost mare apărător al credinței ortodoxe împotriva ereziei monotelite, care învăța în mod fals că în Mântuitorul Iisus Hristos ar lucra o singură voință, cea dumnezeiască, cea umană fiind anihilată, erezie ce a fost combătută la Sinodul al șaselea Ecumenic, de mari Părinți ai Bisericii, între care Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Sofronie al Ierusalimului și Sfântul Martin, Papă al Romei.”

„Spre sfârșitul vieții sale, Sfântul Sofronie a avut parte de o adevărată asceză și prilej de vărsare a lacrimilor pentru că a fost primul Patriarh al Ierusalimului din timpul ocupației islamice. În vremea arhipăstorii sale ca Patriarh al Ierusalimului, Cetatea Sfântă a fost cucerită de musulmani, fiind nevoit să facă mai multe compromisuri cu stăpânirea islamică pentru a putea păstori în condiții cât de cât normale pe credincioșii din Patriarhia Ierusalimului. Lecția de viață pe care ne-o dă Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului este valabilă și pentru noi, în zilele noastre, căci vremurile de glorie ale Bisericii au trecut și sunt din nou vremuri de încercare. Constatăm că, practic, după ce s-a încheiat domnia binecredincioșilor conducători, împărați sau regi creștini, odată cu revoluțiile și republicile promotoare ale ateismului și materialismului, secularizării și desacralizării, până la nebuniile prin care trece lumea astăzi, sunt și acum timpuri de încercare, îngăduite de Dumnezeu pentru mântuirea noastră.”

„Exemplul luminos al Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului trebuie să fie mobilizator și viu pentru noi, ca să vedem, la rândul nostru, cum putem păstori turma lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu din această parte de țară și de lume în vremuri așa de complicate și de dificile ca cele pe care le străbatem.”

„Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute tuturor ca și pe mai departe să Îi împlinim voia Sa cea sfântă și să ne acomodăm, să ne adaptăm voile noastre omenești voii Sale, pentru ca, în lumea aceasta tot mai înstrăinată de Dumnezeu, cuvântul Evangheliei să rodească din plin, așa cum așteaptă El de la noi.”

În încheiere, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a mulțumit celor prezenți pentru dragostea și prețuirea ce o arată, chemând binecuvântarea Preasfintei Treimi și ajutorul Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, peste cinul preoțesc și călugăresc și dreptmăritorii creștini din cuprinsul Eparhiei Oradiei.

Din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, Preacucernicul Părinte Protoiereu Nicolae Alexandru Pop, vicar eparhial, a adresat alese urări Întâistătătorului Eparhiei Oradiei la aniversarea zilei onomastice și i-a oferit un aranjament floral.

Pr. Cristian Rus