Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfântul Mare Mucenic Gheorghe prăznuit la biserica parohială din Oradea-Vii

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe prăznuit la biserica parohială din Oradea-Vii

În Duminica a doua după Paşti, a Sfântului Apostol Toma, 23 aprilie 2017, zi când este prăznuit și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Oradea-Vii, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, în sobor de preoţi şi diaconi.

Ierarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie de numeroși credincioşi din parohia Oradea-Vii, fiind prăznuit ocrotitorul duhovnicesc al Centrului pastoral-social al parohiei, dar și al proiectului filantropic ce poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, organizat în cadrul sucursalei parohiale a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, proiect inițiat în anul 2010, cu prilejul vizitei Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în Episcopia Oradiei, la parohia Oradea-Vii.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a subliniat că prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos Cel înviat în mijlocul ucenicilor Săi şi încredinţarea Apostolului Toma că El este, atestă realitatea Învierii Domnului Hristos din morţi şi îi transformă pe Sfinţii Apostoli în martori ai Învierii Sale:

„Învierea Mântuitorului Iisus Hristos este piatra fundamentală a credinței noastre creștine. Pe adevărul Învierii Domnului se bazează sfânta noastră credință. Pe mormântul gol din care a înviat Hristos Mântuitorul se înalță, se zidește duhovnicește, se ridică întru slavă Sfânta Biserică, Trupul tainic al Domnului, adică noi toți, cei care prin Taina Sfântului Botez am fost încorporați în Sfânta și de Dumnezeu păzita Biserică, Mireasa Mirelui Care S-a dat pe Sine jertfă în schimbul nostru, murind pe Cruce și înviind a treia zi din mormânt.”

„Mântuitorul nostru, atunci când a înviat, a săvârșit minunea aceasta în taină. Nimeni nu a văzut Învierea Domnului. Aceasta pentru că Dumnezeu-Omul, Fiul lui Dumnezeu înomenit, Domnul nostru Iisus Hristos nu vrea să oblige pe nimeni, nu vrea să forțeze conștiința cuiva pentru a crede în El. Putea să săvârșească minunea Învierii Sale nu a treia zi, ci atunci când era hulit pe Cruce, fiind răstignit, dar Domnul Hristos a ales ca nimeni să nu vadă momentul sfânt al Învierii Sale. Domnul Iisus Hristos când înviază nu are martori direcți, ci Se arată după Înviere că El este, pentru a le risipi îndoiala Sfinților Apostoli, pentru a-i întări în credință, știind că omul este slab și poate cădea ușor.”

„Ceea ce este extraordinar în pericopa evanghelică de astăzi este trimiterea la propovăduire a apostolilor: «Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi» (Ioan 20, 21), spune Domnul Hristos. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos îi trimite pe ucenicii Săi ca să fie martori ai Învierii Sale, iar șirul acesta de martori și mărturisitori nu se va încheia, oricâte persecuții se vor ridica împotriva Bisericii, până la a doua venire a Domnului. Astfel, noi toți suntem martori indirecți ai Învierii, primind mărturia din cuvântul Sfinților Apostoli și prin credința pe care ei au predat-o primei generații de creștini, bărbaților apostolici, episcopilor pe care i-au sfințit și i-au așezat în cetăți și, apoi, celor de după ei, în succesiune apostolică neîntreurptă, până la sfârșitul veacurilor, cu toții mărturisind credința noastră în Înviere, bucuria creștinilor.”

În cadrul Sfintei Liturghii, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți mai mulți Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române trecuți la cele veșnice, preoții care au slujit la biserica parohiei Oradea-Vii, ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a oficiat slujba Parastasului pentru toți credincioșii trecuți la cele veșnice din cadrul parohiei Oradea-Vii.

Părintele Gheorghe Nemeş, coordonatorul proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” al Parohiei Oradea-Vii, a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului și a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru binecuvântarea pe care a adus-o prin prezența, slujirea și cuvântul de învățătură în Duminica a doua după Paști.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a felicitat pe preoţii şi credincioşii acestei parohii pentru lucrarea misionară şi duhovnicească pe care o desfăşoară și a făcut urări de ani mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi tuturor celor care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oferit Părintelui Gheorghe Nemeș, cu prilejul aniversării zilei onomastice, o icoană reprezentându-l pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Toţi credincioşii prezenţi au participat la o agapă frăţească în trapeza parohială, binecuvântată de Ierarhul Oradiei, unde au gustat bucate pregătite cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. De asemenea, voluntarii parohiei care activează în cadrul proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” au transportat la domiciliu hrană caldă, ouă roșii, fructe şi dulciuri persoanelor înscrise ca beneficiari ai proiectului.