Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfintele și cereștile puteri prăznuite la Catedrala Episcopală din Oradea

Sfintele și cereștile puteri prăznuite la Catedrala Episcopală din Oradea

De sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri din anul acesta, luni, 8 noiembrie 2021, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, înconjurat de soborul slujitor al sfântului lăcaș.

În fiecare an, această prăznuire specială a puterilor cerești se constituie într-un prilej de aleasă bucurie și împlinire duhovnicească, căci Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îl are ca ocrotitor pe Sfântul Arhanghel Mihail, mai marele cetelor celor fără de trupuri. Atât stema actuală a Eparhiei, cât și cea veche, îl are în centru pe Arhistrategul Mihail. De asemenea, un număr mare de lăcașuri de închinare din Episcopia Oradiei poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, poporul român aflat în aceste ținuturi apusene ale neamului nostru având o evlavie aparte la Mai marii Voievozi ai oștilor cerești.

Îndată după citirea pasajului evanghelic rânduit acestei sărbători (Luca 10, 16-21), Chiriarhul locului a ținut un bogat cuvânt de învățătură în care i-a învățat pe credincioși cât de important este rolul pe care Îngerii cei buni ai lui Dumnezeu îl au în viața unui creștin.

În debutul predicii, Ierarhul Oradiei le-a vorbit credincioșilor prezenți despre semnificațiile acestei sărbători anuale. Cinstindu-i pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cinstim toate puterile cerești, pe toți Sfinții Îngeri, de la cei mari până la îngerii păzitori, de la îngerii popoarelor până la îngerii pe care-i primim cu toții la Taina Sfântului Botez ca ajutor indispensabil pe parcursul vieții noastre. De la îngerii care stau lângă Tronul Slavei lui Dumnezeu, Heruvimii, Serafimii și Tronurile, până la Începătoriile, Îngerii și Arhanghelii. Așadar, pe toți Îngerii îi prăznuim, în frunte cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei care au avut un rol important în mântuirea oamenilor.

Sărbătorirea Sfinților Îngeri nu este o simplă venerare a unor entități superioare omului, ci ni se prezintă ca un îndemn la o conștientizare a dimensiunii noastre spirituale, atrăgându-ne atenția să nu cedăm în fața materialismului care ne opacizează ca ființe dihotomice, ci să păstrăm echilibrul armonios și unitatea indisolubilă care există între trup și suflet. Sărbătoarea de astăzi ne actualizează misiunea pe care Îngerii au primit-o de la Dumnezeu. Sfinții Îngeri sunt trimiși, vestitori sau soli ai lui Dumnezeu, Îngerii cei buni. Aceștia se află în opoziție cu îngerii cei răi, în frunte cu Satan, despre care Mântuitorul, după ce S-a înomenit, îi învață pe Ucenici că l-a văzut căzând ca un fulger din cer și le dă puterea să calce peste șerpi și peste scorpii, adică putere asupra duhurilor necurate.

„Deosebirea duhurilor”, despre care amintea Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, este un dar special al Duhului Sfânt. În acest sens, Episcopul Oradiei i-a sfătuit părintește pe credincioși să fie echilibrați și precauți, ferindu-se de falsul misticism. Iubiți credincioși, Îngerii au puterea să ni se arate, însă cu privire la vedeniile îngerilor, la anghelofanii, Părinții Bisericii ne avertizează să luăm aminte ca să nu fim înșelați, deoarece diavolul poate lua și chip de înger de lumină. De aceea, să nu ne dorim să vedem Îngeri, pentru că nu ne este de folos pentru mântuirea noastră, nu avem niciun folos duhovnicesc. În orice caz, simțurile noastre duhovnicești s-au tocit, au slăbit întru asemenea măsură încât nu mai suntem noi la acea stare de a ne întâlni cu Îngerii și a vorbi cu aceștia. Chiar și așa, prezența lor în viața noastră este reală, atât a Îngerilor buni, cât și a îngerilor răi.

Chiriarhul Oradiei a evidențiat învățătura pe care Domnul Hristos ne-o oferă în fragmentul evanghelic închinat sărbătorii de astăzi, aceea de a tinde mereu la idealul curăției sufletești a copiilor, căci între lumea copiilor și cea a îngerilor este o graniță fină pe care pruncii adesea pot să o treacă fără ca măcar să își dea seama. Mântuitorul, când Îl proslăvește pe Tatăl ceresc, Îi mulțumește că a descoperit pruncilor tainele cele adânci ale lumii. Într-adevăr, datorită nevinovăției lor, a cumințeniei sufletului lor, a curăției lor sufletești, copiii sunt modelul ideal pentru a putea rămâne în legătură strânsă cu lumea îngerească pe parcursul întregii vieți. Să ne aducem aminte de copilărie, prima rugăciune pe care o învățăm nu este cea domnească, Tatăl nostru, ci este cea către Îngerul păzitor; așa ne-am pomenit că ne-au învățat părinții noștri. Prin urmare, copiii au o legătură specială cu Îngerii lui Dumnezeu, o legătură pe care, din păcate, pe parcursul vieții, datorită zbuciumului grijilor, ispitelor și păcatelor, ajungem, ca oameni maturi, să o slăbim și chiar să o pierdem de multe ori din vedere. Astfel, deși Îngerul păzitor este adesea lângă noi și caută să ne îndrepte în viața noastră, noi nu-l mai simțim, căci ne-am tocit simțirile și ne-am îndepărtat de lumea curată a Îngerilor buni. Pentru a reveni la starea pe care am avut-o în copilărie, este nevoie de pocăință și rugăciune multă, curățindu-ne de păcate și de urmele lor, de rănile și rănirile pe care le-a îndurat sufletul nostru în urma păcătuirii.

În încheierea cuvântului de folos duhovnicesc, Ierarhul Oradiei a transmis gânduri de sănătate și urări de bine tuturor credincioșilor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, cerând lui Dumnezeu ca puterile cerești să-i ocrotească în toate zilele vieții lor.

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul Oradiei a promovat în treapta preoției pe diaconul Viorel-Florin Petruse, primind totodată și hirotesia de duhovnic, pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din parohia Seghiște, protopopiatul Beiuș. De asemenea, Preasfinția Sa a hirotonit pe teologul Gheorghe Cociuban în slujirea de diacon.

Diac. Andi Constantin Bacter