Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinții Apostoli Petru și Pavel cinstiți la Mănăstirea Stâna de Vale

Sfinții Apostoli Petru și Pavel cinstiți la Mănăstirea Stâna de Vale

          În ziua prăznuirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, luni, 29 iunie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Mănăstirea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din staţiunea montană Stâna de Vale, cu prilejul hramului aşezământului monahal.

          Ocrotitorii duhovniceşti ai mănăstirii sunt sărbătoriţi cu multă evlavie la Stâna de Vale. Sărbătoarea a fost binecuvântată de prezenţa Chiriarhului locului, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a mănăstirii, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența a numeroși pelerini și a autorităților locale, respectându-se îndrumările bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

În predica rostită în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a tâlcuit înţelesurile duhovniceşti ale fragmentului scripturistic în care Sfântul Apostol Petru, în numele celor doisprezece Apostoli, Îl recunoaşte şi Îl mărturiseşte pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, subliniind importanța mărturisirii credinței apostolice în vremea noastră:

„Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel adună în fiecare an în bisericile slavei lui Dumnezeu mulțimea credincioșilor pentru a cinsti pe cei care s-au învrednicit a fi corifei ai Apostolilor și care, la fel ca majoritatea Sfinților Apostoli, L-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții lor, murind de moarte martirică. Ziua de azi, 29 iunie, comemorează moartea martirică a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la Roma, Sfântul Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Pavel, deoarece era cetățean roman, a fost decapitat, datorită credinței lor puternice în Domnul Iisus Hristos și a mărturisirii că El este Fiul lui Dumnezeu.”

„Mărturisirea cu privire la dumnezeirea Fiului Omului a fost făcută, așa cum am ascultat din pericopa evanghelică ce s-a citit, de către Sfântul Apostol Petru, atunci când Domnul Hristos Și-a întrebat ucenicii: «Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?». Iar israeliții credeau că Cel Care le vorbește atât de puternic despre realitățile dumnezeiești și săvârșește atât de multe minuni ar fi un prooroc, amintind pe cei mai cunoscuți și respectați prooroci: Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia sau altul dintre prooroci. Apoi Domnul i-a întrebat pe ucenici direct, cine cred ei că este El. În numele tuturor răspunde Simon-Petru: «Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu», iar Mântuitorul Iisus Hristos arată că această descoperire nu este trupească, ci de la Tatăl Cel din ceruri.”

„Înțelegem din aceasta că oricine mărturisește pe Domnul nostru Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu o face pentru că Dumnezeu-Tatăl Cel ceresc îl luminează pe om să facă această mărturisire. Important este ca mărturisirea să se facă în orice vreme, dar mai ales în vreme de prigoană, atunci când credința multora este pusă la încercare și când se vede cu adevărat dacă suntem sau nu credincioși.”

„După ce Mântuitorul Iisus Hristos îi spune Apostolului Petru că Dumnezeu-Tatăl i-a descoperit adevărul, anume că El este Fiul lui Dumnezeu, îi vestește că această mărturisire este piatra pe care se zidește credința Bisericii. «Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea», dar nu Petru este piatra de temelie a Bisericii, ci mărturisirea lui că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Oricine mărturisește altceva despre Domnul Iisus Hristos este străin de Biserică, nu cunoaște nimic din ale credinței și nu este în comuniune, prin Duhul Sfânt, cu Fiul Care ne duce la Tatăl. Iar această credință a Bisericii, credința în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, este cheia care asigură intrarea în Împărăția cerurilor”

„Această credință, însă, de multe ori, se cere a fi mărturisită, chiar cu prețul vieții, cum au făcut și Sfinții Apostoli, care rămân modelele noastre, împreună cu toți ceilalți Sfinți, în mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu, mai ales în aceste timpuri pe care le străbatem, ale apostaziei, ale lepădării de Hristos, de Dumnezeu, de credință, în care Biserica este atacată în miezul ei și în viața ei liturgică, este atacată în ceea ce are mai scump, anume prezența Domnului nostru Iisus Hristos în mod tainic în biserică la Sfânta Liturghie și împărtășirea clerului și a poporului cu Trupul și Sângele Domnului din același Potir, așa cum a fost credința Bisericii dintotdeauna.”

„În astfel de vremuri ale împuținării credinței, ale încercării, ale cernerii, mărturisirea credinței este nu doar fundamentală, ci vitală, pentru ca să ne putem păstra calitatea de fii și fiice ai Bisericii, spre a moșteni Împărăția cerurilor, acolo unde nu pot intra cei lași, care se leapădă de Hristos, care pentru a fi în stare de comoditate, după cum dorește lumea păcatului, întorc spatele Domnului. De aceea, este foarte important să ne păstrăm credința, să nu o abandonăm și mai ales să nu îi lipsim pe copii de predarea adevărului credinței și a principiilor vieții creștine.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Serafim Pop, stareţul Mănăstirii Stâna de Vale, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru bucuria prezenței și slujirii la hramul mănăstirii, pentru dragostea și purtarea de grijă, precum şi tuturor pelerinilor care au venit să participe la sărbătorirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

La final, Ierarhul a felicitat pe starețul așezământului monahal pentru frumoasa serbare a hramului și a subliniat necesitatea mărturisirii credinței creștine în lumea contemporană, după modelul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Pr. Cristian Rus