Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sărbătoriţi la Mănăstirea Stâna de Vale

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sărbătoriţi la Mănăstirea Stâna de Vale

De prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, 29 iunie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din staţiunea montană Stâna de Vale, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal.

Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” se află în Masivul Vlădeasa, la altitudinea de 1100 de metri, în mijlocul staţiunii Stâna de Vale, ctitorită în anul 1990 de către vrednicul de pomenire Episcop Dr. Vasile Coman al Oradiei. Terenul, în suprafaţă de 0,60 hectare, a fost donat de Primăria comunei Budureasa, pe a cărui teritoriu administrativ se află acest aşezământ, iar resursele financiare, necesare începerii unui astfel de edificiu, au fost puse la dispoziţie de Episcopia Oradiei. Din lipsa personalului monahal, lucrările de construcţie a mânăstirii au fost încredinţate Părintelui Ioan Balint, Protopopul Beiuşului. Între anii 1990 - 1995, Preacucernicia sa a reuşit ridicarea în roşu a bisericii mari a mănăstirii şi a corpului de chilii, până la acoperiş. Astăzi, construcţia bisericii mari este finalizată, fiind în lucru pictura interioară.

De-a lungul timpului, Mănăstirea de la Stâna de Vale a fost ajutată material de către Primăria comunei Budureasa, de conducerea staţiunii Stâna de Vale, de importanţi donatori cum sunt fraţii Viorel şi Ioan Micula, precum şi de către credincioşii ortodocşi din împrejurimi şi din ţară.

Ocrotitorii duhovniceşti ai aşezământului monahal, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, sunt sărbătoriţi cu multă evlavie la Stâna de Vale. Încă din ajunul sărbătorii se oficiază slujba privegherii şi se fac ultimele pregătiri pentru slujba de a doua zi şi pentru primirea mulţimii de pelerini care vin din toate colţurile Eparhiei Oradiei dar şi din ţară.

Sărbătoarea mănăstirii a fost binecuvântată de prezenţa Chiriarhului locului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a mănăstirii, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotonit pe diaconul Ioan Lucian Moldovan întru preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din parohia Dicăneşti, protopopiatul Oradea, iar pe tânărul teolog Florin Marius Roşu în treapta diaconiei, pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Ciuleşti, protopopiatul Marghita. Noul preot hirotonit a fost hirotesit duhovnic.

În cuvântul de învăţătură rostit cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, evidenţiind o seamă de aspecte ale activităţii misionare a acestora, precum şi alte înţelesuri duhovniceşti ale acestei sărbători:

„Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un prilej de bucurie pentru toţi creştinii deoarece credinţa dreaptă şi sfântă pe care o mărturisim este de sorginte apostolică.”

„Cinstindu-i pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, noi îi cinstim pe toţi Sfinţii Apostoli, pe toţi cei care au fost martori, împreună cu femeile mironosiţe, la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, cei care după Înălţarea Sa la ceruri şi după Pogorârea Duhului Sfânt au mers în lume şi au propovăduit Evanghelia la toată făptura, botezând în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi primind de la Domnul Hristos puterea de a lega şi a dezlega păcatele oamenilor, prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, putere ce a trecut, apoi, prin succesiune apostolică, la episcopi şi la preoţi.”

„Totodată, pentru că Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au murit, amândoi, de moarte martirică, Sfântul Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Pavel a fost decapitat, deoarece era cetăţean roman, îi cinstim pe cei doi corifei ai Apostolilor nu doar pentru lucrarea apostolică din Biserică, ci şi pentru curajul lor de a-L mărturisi pe Hristos mergând până la moarte martirică, şi astfel, prin ei, îi cinstim şi pe ceilalţi Apostoli care au fost martirizaţi, şi pe toţi martirii Sfintei Biserici odrăsliţi de-a lungul veacurilor.”

„În felul acesta, în mod simbolic, cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel se extinde la toţi Apostolii, la toţi sfinţii cei întocmai cu Apostolii, cum sunt Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, pe care îi serbăm în mod special anul acesta, la împlinirea a 1700 de ani de la emiterea Edictului de la Mediolan, prin care s-a dat libertate creştinilor, şi la toţi sfinţii martiri.”

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel L-au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos întrupat că este Fiul lui Dumnezeu, aşa cum am auzit din pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. De aceea, şi noi, astăzi, mărturisim, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă, dintotdeauna şi de pretutindeni, credinţa noastră tare şi nestrămutată că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl din veci, fără de mamă, şi Care, la plinirea vremii, S-a născut din Fecioara Maria, fără de tată, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat.”

„Lucrarea de mărturisire a Domnului nostru Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu a fost săvârşită în Sfânta Biserică încă de la începuturi, şi mai vârtos în cursul istoriei atunci când credinţa cea dreaptă a fost atacată. O credinţă pe care poporul nostru a mărturisit-o dintotdeauna şi în fidelitate faţă de care va rămâne până la sfârşitul veacurilor, dovadă fiind mulţimea bisericilor ce s-au zidit, ce se construiesc şi se vor ridica pe pământul românesc. Această credinţă apostolică a fost moştenită de poporul nostru dintru început, întrucât pe teritoriul patriei noastre a propovăduit Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, fratele Sfântului Apostol Petru, fiind înnoită şi mărturisită, ca un botez continuu, de către fiecare generaţie de creştini.

Pentru că în judeţul Bihor, teritoriul canonic al Eparhiei Oradiei, un număr de peste 15.000 de persoane poartă numele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, sau diminutive ale acestora, în cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe dreptmăritorii creştini care îşi serbează onomastica: „Tuturor celor care purtaţi numele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel vă dorim să aveţi parte de har de la Tatăl Cel ceresc, prin Fiul, în Duhul Sfânt, sănătate şi mântuire, iar tuturor celor care au purtat numele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi s-au mutat din lumea aceasta, Dumnezeu Preasfântul să le facă parte de odihnă împreună cu sfinţii şi drepţii în Împărăţia Sa.”

Preacuviosul Părinte Protos. Serafim Pop, stareţul Mănăstirii Stâna de Vale, a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru bucuria de a se afla la hramul mănăstirii, pentru purtarea de grijă şi binecuvântare, precum şi tuturor pelerinilor care au venit în număr mare să participe la sărbătorirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Frumoasa sărbătoare s-a încheiat cu o binecuvântată agapă frăţească, toţi pelerinii prezenţi gustând din bucatele pregătite special cu prilejul acestui hram.