Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena omagiaţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena omagiaţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

Anul 2013 a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, drept „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, la împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de libertate religioasă de la Mediolan, din anul 313.

Cu acest prilej, cu bunecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea a organizat, în perioada 23-24 mai 2013, Simpozionul naţional cu tema „Epoca, personalitatea şi contribuţia Împăratului Constantin cel Mare la libertatea şi consolidarea Bisericii creştine”.

Lucrările Simpozionului, la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăţi de teologie ortodoxă din ţară, au debutat cu o slujbă de Te Deum, oficiată în străvechea biserică de lemn, monument istoric, cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfinţii Martiri Brâncoveni” situată în campusul Universităţii.

După deschiderea oficială a lucrărilor Simpozionului, în sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii, Preacucernicul Părinte Prof. Radu Valer Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul al Episcopiei Oradiei, a prezentat mesajul Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a transmis cuvânt de binecuvântare şi de preţuire tuturor participanţilor. În mesajul său, Chiriarhul Oradiei a subliniat rolul determinant al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei întocmai cu Apostolii,  în acordarea libertăţii de exprimare şi manifestare a creştinismului. În urma Edictului de la Mediolan, Biserica a ieşit din catacombe la lumină, marcându-se astfel intrarea în legalitate a religiei creştine pe întreg cuprinsul imperiului.

În finalul alocuţiunii, Părintele Radu Rus a transmis, din partea Preasfinţieie Sale, felicitări conducerii facultăţii şi corpului profesoral, pentru eforturile depuse în realizarea acestui eveniment şi pentru toată activitatea ştiinţifică şi de cercetare.

În continuarea lucrărilor Simpozionului, s-a dat citire, de către Pr. Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, prodecanul facultăţii, cuvântului de bun venit, adresat de către Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul Facultăţii Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, tuturor celor prezenţi, totodată, Preacucernicia Sa precizând faptul că asemenea evenimente cu un impact major în istoria creştinismului trebuie promovate, activitatea şi contribuţia Sfântului Împărat Constantin cel Mare, împreună cu mama sa Elena, reprezentând un reper atât spiritual, cât şi existenţial.

În cele două zile de desfăşurare a lucrărilor simpozionului, participanţii au reliefat, în referatele prezentate, chipul magnific al Sfântului Împărat Constantin cel Mare, subliniind faptul că, împreună cu  mama sa Elena, a fost chemat, printr-o chemare tainică, spre a contribui la instaurarea Împărăţiei cereşti pe pământ, sub forma Sfintei Biserici. Ei sunt numiţi „vase de cinste”, deoarece se înscriu în rândul celor care au fost aleşi de Dumnezeu pentru a deveni mărturisitori ai Celui înviat, iar apoi puşi să vegheze la răspândirea noii Sale Împărăţii pe pământ. Fără aportul major al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cu siguranţă creştinismul ar fi arătat altfel, probabil fără mireasma teologică a veacului al IV-lea şi chiar a celor următoare.

Pentru meritele şi serviciile aduse creştinismului, Biserica le acordă cinstea cuvenită, fiind trecuţi în rândul sfinţilor, numindu-i „cei întocmai cu apostolii”, devenind modele pentru cei care îl urmează pe Hristos şi rugători pentru itinerariul duhovnicesc al creştinilor.

În cadrul simpozionului a fost prezentată şi o expoziţie de icoane, reprezentându-i pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.