Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena omagiaţi la Oradea

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena omagiaţi la Oradea

În ziua de marţi, 14 mai 2013, la Oradea a avut loc o întâlnire duhovnicească organizată de Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române din Eparhia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), în cadrul seriei conferinţelor tematice intitulate „Serile A.F.O.R.E.O.”, desfăşurată în sala festivă  a Protopopiatului Oradea, cu tema „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, mărturisitori şi apărători ai credinţei şi ctitori de lăcaşuri sfinte”.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, doamnele ortodoxe au avut ca invitat al întâlnirii pe Preacucernicul Părinte Prof. Ioan Morgovan de la Parohia Bunteşti, Protopopiatul Beiuş.

Conferinţa prezentată de părintele Ioan Morgovan a cuprins două părţi: în prima parte a fost reliefată viaţa Împăratului Constantin cel Mare, precum şi mărturisirile pe care istoricii bisericieşti le-au făcut despre acesta, fiind creionat ca o pildă de viaţă închinată lui Dumnezeu.

În cea de-a doua parte a expunerii a vorbit despre implicarea Sfinţilor Împăraţi în viaţa Bisericii şi lupta lor pentru apărarea dreptei credinţe.

Un aport important au avut Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena la zidirea de locaşuri sfinte. Printre ctitoriile Sfântului Împărat Constantin se numără şi biserica „Sfinţii Apostoli” din Constantinopol şi „Sfânta Irina”, iar mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena a ctitorit bisericile „Sfântul Teodor”, „Sfântul Carp” şi „Sf. Vavila”. De asemenea, părintele conferenţiar a amintit faptul că, la Locurile Sfinte, Sfinţii Împăraţi au ridicat bisericile Sfântului Mormânt şi a Învierii, biserica din Betleem, dar şi pe cea Înălţării la cer a Mântuitorului.

Prelegerea părintelui Morgovan s-a încheiat cu o rugăciune a Sfântului Împărat Constantin: „Ţie Dumnezeule Prea Înalt, mă rog eu astăzi (...). Spre binele întregii lumi şi în folosul înregii omeniri, aş vrea ca poporul Tău să aibă parte de linişte şi să rămână la adăpostul dezbinărilor(...)”.

Poate mai mult ca oricând, deoarece anul 2013 este dedicat omagierii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română „se cuvine să ne amintim de rolul lor important din viaţa Bisericii şi contribuţia lor ca ctitori de lăcaşuri sfinte”, ne-a declarat doamna Viorica Cherteş, preşedinte al A.F.O.R.E.O.

La final, cei prezenţi la conferinţă au primit din partea părintelui Ioan Morgoan diferite cărţi cu conţinut religios.