Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena cinstiți la Catedrala Episcopală din Oradea

Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena cinstiți la Catedrala Episcopală din Oradea

Sfinţii Mari Împăraţi, cei întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena au fost prăznuiţi cu mare bucurie duhovnicească şi în Episcopia Oradiei.  

La această frumoasă sărbătoare, joi, 21 mai 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea unde a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în pridvorul sfântului lăcaș. Au fost prezenți la slujbă, pe platoul din fața catedralei, numeroși credincioși orădeni, fiind respectate îndrumările bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

În cadrul predicii rostite după citirea celor două pericope evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a vorbit despre jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, Păstorul Cel Bun, punând în lumină legătura specială pe care Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, cei întocmai cu Apostolii, o au cu Sfânta Cruce, cei doi Sfinți fiind cunoscuţi în întreaga lume drept apărători şi promotori ai credinţei creştine:

„În cuvintele Sfintei Scripturi pe care le-am ascultat, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre Sine, că El este Păstorul Cel Bun al oilor, dar și ușa prin care oile intră în Împărăția Tatălui ceresc. Pentru ca să se întâmple aceasta, Păstorul Cel Bun ia asupra Sa păcatele oilor Sale, merge în cautarea oii celei pierdute, o ia pe umerii Săi pentru a o întoarce în staulul Tatălui. El face aceasta dintr-un profund sentiment de dragoste și, totodată, de jertfire.”

„Jertfa mântuitoare, răstignirea pe Cruce și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, stă în centrul preocupărilor duhovnicești ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, încununați de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că puterea lor a venit de la Dumnezeu, Împăratul universului. Ei sunt cinstiți întocmai cu Apostolii pentru că au săvârșit lucrare apostolică, dar viața lor, cu toate încercările avute, misiunea lor apostolică și încununarea vieții lor prin trecerea în rândul Sfinților, toate sunt legate de Crucea Mântuitorului, de jertfa pe Cruce a Domnului Iisus Hristos.”

„Sfântul Împărat Constantin biruiește pe rivalii săi în bătălia de la Pons Milvius din Roma după ce vede pe cer semnul Crucii Domnului cu însemnarea «En tou to nika», în limba greacă, adică în aceasta este biruința ta, în limba latină «In hoc signo vinces», în acest semn vei învinge, și poruncește ca pe toate steagurile de luptă ale armatei sale să fie gravată Crucea Domnului Hristos.”

„Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin, este cea care s-a învrednicit, foarte credincioasă fiind, mergând într-un pelerinaj la Ierusalim, să descopere în pământ Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, împreună cu crucile celor doi tâlhari răstigniți de-a dreapta și de-a stânga Domnului Hristos. Pe Crucea Domnului a găsit «titulus Crucis», tăblița pe care scria în grecește, în latinește și în evreiește «Iisus Nazarineanul, Regele iudeilor», ce se păstrează, împreună cu o parte a Sfintei Cruci, la Roma, în bazilica «Sfânta Cruce din Ierusalim». Sfânta Elena a împărțit Crucea Domnului în mai multe părți, care au ajuns în toate laturile lumii creștine, și, astfel, bucuria închinării la Crucea cea de Viață făcătoare a fost împrăștiată în toate locurile pământului.”

„Așadar, atât Sfântul Împărat Constantin, cât și Sfânta Împărăteasă Elena, au o legătură specială cu Sfânta Cruce. De aceea, ei sunt modele pentru noi, căci viața creștinului înseamnă asumarea, purtarea cu nădejde a crucii, după modelul purtării Crucii Sfinte de către Domnul nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, viața creștinului este o viață de sacrificiu, iar în timpurile pe care le străbatem vedem cum omenirea întreagă este într-o stare de sacrificiu, într-o stare de răstignire, toți fiind răstigniți pentru păcatele noastre, dar și pentru cele din neștiință ale lumii întregi, starea de sacrificiu fiind, cum vedem acum, starea normală în care se află lumea.”

„Din punct de vedere duhovnicesc, nu numai în astfel de vremuri, ci în toate timpurile creștinii sunt răstigniți pentru lume și lumea răstignită pentru ei, după cuvintele Marelui Pavel, Apostolul neamurilor. Viața pământului stă sub semnul sacrificiului, sub semnul jertfei, al crucificării, numai că această cruce nu este sfârșitul vieții, ci începutul unei noi vieți, viața cea veșnică, deoarece ultimul cuvânt nu l-a avut moartea, pentru că Hristos a jefuit-o și a biruit-o, golind iadul, prin Învierea Sa din morți. Înviind Domnul, Crucea Sa devine purtătoare de viață și este strâns legată de Învierea Sa, ceea ce înseamnă pentru noi o mare nădejde la mântuirea noastră, căci oricât am fi de biruiți de moarte, prin păcatele în care cădem, prin bolile, suferințele și neputințele prin care trecem, mai tare decât boala și decât moartea este puterea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, El fiind Fiul lui Dumnezeu, Cel Care mântuiește neamul omenesc.”

În cadrul slujbei, la Ectenia pentru cei adormiți, a fost pomenit Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, trecut la cele veșnice în 20 mai, dar și mai mulți clerici, monahi și monahii, precum și dreptmăritori creștini care au purtat numele Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, adormiți în Domnul.

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Pr. Cristian Rus