Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinții Trei Ierarhi cinstiți la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Sfinții Trei Ierarhi cinstiți la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

An de an, prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, este pentru școlile teologice ortodoxe prilej de organizare a unor ample activități menite să sublinieze rolul acestora în apărarea și promovarea dreptei credințe propovăduite de Mântuitorul Iisus Hristos și moștenite de la Sfinții Apostoli.

În seria acestor activități se înscrie și Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, care, pe parcursul mai multor zile, a organizat mai multe activități în cinstea ocrotitorilor învățământului teologic panortodox.

Astfel, în Duminica vameșului Zaheu, premergătoare prăznuirii corifeilor Ortodoxiei, respectiv 26 ianuarie, corpul profesoral și elevii Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea au participat alături de studenții și corpul profesoral de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de preoți și diaconi, în biserica de enorie cu hramul Sfinții Trei Ierarhi din Oradea.

Activitățile au continuat la început de săptămână, luni, 27 ianuarie, cu sesiunea de comunicări științifice ale profesorilor Liceului Ortodox, care au susținut următoarele lucrări: Nicolae Jiga (1790-1870), Mecena și filantrop bihorean - Pr. Prof. Dorel Leucea; Sfântul Paisie Aghioritul, povățuitor iscusit al familiei creștine - Pr. Prof. Alexandru Dulca și Pregătirea catehetică a tinerilor pentru căsătorie și pentru viața de familie - Pr. Prof. Alin Sonea.

A doua  parte a sesiunii de comunicări științifice s-a desfășurat miercuri, 29 ianuarie și a fost dedicată elevilor Liceului Ortodox, care au prezentat teme precum: Pastorația copiilor în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur - Ioan Florea (clasa a XI-a); Preotul duhovnic și rolul lui în pastorația părinților și a copiilor - Cătălin Fekete (clasa a XI-a); Tradiție și noutate în pastorația părinților și copiilor - Ionuț Adelin Pop (clasa a XI-a); Catehizarea părinților în spiritul valorilor credinței creștine - Dalia Cristiana Ilea (clasa a XII-a); Filantropia în Biserica Ortodoxă Română - Florin Creț (clasa a XI-a) și Emanuil Gojdu, un Mecena ortodox bihorean - Dorian Paul Pele (clasa a XII-a).

Pe parcursul săptămânii au fost organizate activități didactice și de către elevii mai mici din ciclurile primar și gimnazial, iar încununarea tuturor acestor activități a constituit-o însăși ziua de prăznuire liturgică a Sfinților Trei Ierarhi, joi, 30 ianuarie, zi în care corpul profesoral și elevii Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu au participat la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de preoți și diaconi, în paraclisul cu hramul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana al Liceului.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie, elevul Vlad-Ioan Pintiuța din clasa a XII-a a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a creionat virtuțile Sfinților Trei Ierarhi și a extras din viața și activitatea lor exemple folositoare pentru teologii care se pregătesc să-I slujească lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii, elevii și cadrele didactice au avut bucuria de a asista la hirotonia întru preot a diaconului Cătălin Alexandru Sabău, absolvent de cinste al Liceului Ortodox din Oradea, promoția 2013, care, după finalizarea studiilor universitare de teologie și după primirea Sfintelor Taine a Căsătoriei și a Preoției, a primit misiunea de a-i păstori pe credincioșii Parohiei Sârbești din Protopopiatul Beiuș.

În cuvântul ocazional la vizita Ierarhului, Preacucernicul Părinte Prot. Prof. Radu Rus, directorul Liceului Ortodox și consilier pentru învățământ și activități cu tineretul la Centrul Eparhial, a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra tinerei școli orădene, daruri și roade care se văd din cei peste 12 ani de activitate a liceului și pentru purtarea de grijă constantă a Preasfințitului Părinte Sofronie față de școala ctitorită de Preasfinția Sa în anul venirii la cârma Episcopiei Ortodoxe Române din străvechiul ținut al Crișanei, 2007.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Chiriarhul Oradiei a arătat în cuvântul ocazional rostit că existența Liceului Ortodox din Oradea este rodul Marii Uniri de la 1918, al instaurării administrației românești în Oradea și Bihor în primăvara anului 1919 și al reactivării Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în 1920, prin strădaniile vicarului Roman Ciorogariu, care ulterior a devenit primul Episcop al reînviatei Episcopii a Oradiei, păstorind până în anul 1936.

În acest context, anul 2020 este un an jubiliar pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, împlinindu-se 100 de ani de la restatornicirea Eparhiei, în 1920, prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand I Întregitorul la 30 august, precum și 340 de ani de la prima atestare documentară oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în anul 1680, dar și 325 de ani de la menționarea Episcopiei Oradiei și a Ierarhului ei de atunci, Efrem, în Diploma Împăratului austriac Leopold I din anul 1695, prilej cu care, pe parcursul anului în curs vor fi organizate ample manifestări dedicate acestui an jubiliar.

Având atâta nor de mărturii istorice ale vrednicilor înaintași, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei le-a adresat profesorilor, elevilor și părinților lor invitația de a se implica și a lua parte la aceste activități, care vor culmina în toamnă prin mai multe celebrări liturgice, în prezența unor invitați de seamă.

De asemenea, Preasfinția Sa i-a felicitat pe membrii Corului Diacon Nicolae Firu, care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, precum și pe elevii care au purtat frumoase straie ale costumului popular românesc, care prin culorile și broderiile lui simbolizează frumusețea Raiului, creat de Dumnezeu pentru oameni, precum și pe toți elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea în cadrul acestei școli confesionale.

Cuvintele Arhipăstorului Eparhiei Oradiei au fost primite cu multă bucurie de către elevii și profesorii liceului orădean, în mijlocul cărora ierarhul poposește an de an pentru a se ruga și a le da sfaturi în vederea formării lor duhovnicești și misionare, toate acestea aducând roade bogate și nădejde în ceea ce privește viitorul Bisericii și al Neamului Românesc.

Printr-o frumoasă coincidență, Sfânta Liturghie săvârșită în această sfântă zi de praznic, a fost a zecea Sfântă Liturghie săvârșită de Ierahul locului în Paraclisul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana din cadrul Liceului Ortodox, care până în prezent are tot zece promoții de absolvenți, iar cel care a primit în această zi Sfânta Taină a Preoției este al zecelea cleric hirotonit dintre absolvenții tinerei școli teologice preuniversitare, școală care aduce mult rod în pământul binecuvântat de Dumnezeu de la marginea de apus a României.