Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinţii Trei Ierarhi prăznuiţi la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Sfinţii Trei Ierarhi prăznuiţi la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

În ziua prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur - ocrotitorii învăţământului teologic din întreaga lume ortodoxă, 30 ianuarie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul profesorilor şi al elevilor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, în clădirea de pe strada Republicii, nr. 48, săvârşind Sfânta Liturghie arhierească în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, în sobor de preoţi şi diaconi. A fost prima Sfântă Liturghie arhierească săvârşită în acest paraclis reînnoit, după peste 64 de ani.

Totodată, prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi a prilejuit şi un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, în această zi împlinindu-se 14 ani de la alegerea sa în treapta arhieriei, 30 ianuarie 1999, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Celebrarea liturgică de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” se înscrie într-un arc peste timp, reînnodând circuitul liturgic întrerupt în acest loc de vicisitudinile istoriei, în anul 1948, când autorităţile comuniste au confiscat actuala clădire a Liceului Ortodox, care aparţinea odinioară Academiei Teologice din Oradea Mare. Academia a avut un Paraclis de rugăciune care, la începutul acestui an şcolar, a fost reamenajat exact pe locul vechiului Paraclis al Academiei Teologice, pentru a potoli setea de rugăciune a tinerilor elevi teologi.

Dacă în această clădire, recent redobândită de Episcopia Oradiei, după multe obstacole şi încercări, s-a amenajat sumar un Paraclis de rugăciune, Bunul Dumnezeu a ajutat şi a rânduit ca Paraclisul, după doar un semestru şcolar, prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie, să fie împodobit cu un frumos iconostas, precum şi cu alte obiecte de cult, care sporesc frumuseţea şi bogăţia podoabei casei lui Dumnezeu, unele dăruite de către Chiriarhul Oradiei. Cu prilejul acestei sărbători, Ierarhul a oferit pentru paraclisul liceului o icoană brodată cu fir metalic, reprezentându-l pe Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei.

În cuvântul ocazional rostit, Preacucernicul Părinte Radu Rus, directorul Liceului Ortodox, a arătat semnificaţia momentului pe care îl trăieşte această şcoală, mulţumind lui Dumnezeu şi tuturor acelora care îi poartă de grijă, în special Chiriarhului Oradiei, care, în urmă cu cinci ani, în 2007, a deschis drumul acestei şcoli şi care, de atunci şi până astăzi, se îngrijeşte ca ea să se consolideze, să se dezvolte şi să-şi găsească un loc meritat în rândul şcolilor din judeţul Bihor.

În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfinţitul Părinte Sofronie a subliniat că: „Sfinţii Trei Ierarhi vor rămâne modele şi lumină înaintea oamenilor, pentru ca toţi auzind despre faptele şi viaţa lor, şi citind scrierile lor, să se lumineze cu lumina dreptei credinţe şi să îi ia ca modele în viaţă.”

„De aceea, să nu ne limităm în a-i serba o dată pe an, la 30 ianuarie, ci să-i cinstim citindu-le operele şi inspirându-ne neîncetat din scrierile lor, în viaţa noastră de zi cu zi, ca izvoare nesecate ale inspiraţiei în lucrarea pastorală pe care o avem de împlinit în slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor.”

„Atât de tare au strălucit luminile acestor mari Sfinţi Ierarhi, încât nu putem vorbi de cultură şi civilizaţie europeană creştină fără aportul lor, unic şi extraordinar. Ei sunt cei care au îmbisericit filosofia greacă, trecând dincolo de barierele minţii umane căzute în păcat, înnobilând termenii filosofiei greceşti antice, astfel încât întreaga gândire teologică ce s-a dezvoltat ulterior, a avut la bază opera unică şi irepetabilă a Sfinţilor Trei Ierarhi.”

„Să încercăm, pentru timpul acesta în care trăim, să punem în aplicare invitaţia Mântuitorului Iisus Hristos: ‹‹Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri››, ceea ce presupune o luptă de zi cu zi, un efort constant, fără de care nimeni nu poate ajunge în viaţa lui departe. Şi prin lectura operelor Sfinţilor Trei Ierarhi se poate ajunge foarte departe în viaţa cea duhovnicească, adică aproape de Dumnezeu, acolo unde se află şi Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan.”

La această sărbătoare a ocrotitorilor învăţământului teologic au participat numeroşi elevi, profesori, părinţi, dar şi alţi invitaţi, precum şi simpli credincioşi, care au adus laudă şi preamărire lui Dumnezeu Care „minunat este întru Sfinţii Săi”.

După încheierea Sfintei Liturghii, elevii corului „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox, dirijaţi de arhid. prof. Ştefan Lakatos, au susţinut, în sala festivă, un microrecital de piese religioase şi laice, împărtăşind celor prezenţi bucuria ce izvorăşte din lauda adusă Preasfintei Treimi.

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi constituie punctul culminant al manifestărilor legate de Zilele Şcolii, manifestări care au debutat la începutul acestei săptâmâni, urmând a se finaliza joi, 31 ianuarie, cu un simpozion intitulat „Bihoreni iluştri”.